Самарқанд давлат университетига 1420 йилда асос солинган

КАФЕДРАЛАР Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси Бошланғич таълим методикаси кафедраси Тасвирий санъат Ботаника кафедраси Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси Иқтисодий назария кафедраси Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси Умумий физика кафедраси Ўзбекистон тарихи кафедраси Психология кафедраси Математик таҳлил кафедраси Рус тилшунослик кафедраси Жисмоний маданият назарияси ва методикаси География ва табиий ресурслар кафедраси Зоология кафедраси Оптимал бошқарув методлари кафедраси Иқтисодиёт кафедраси Меҳнат таълими кафедраси Ўзбек тилшунослиги кафедраси Оптика кафедраси Археология Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти Алгебра ва геометрия кафедраси Рус ва чет эл адабиёти кафедраси Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси Гидрометеорология кафедраси Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси Математик моделлаштириш ва комплекс дастурлаш кафедраси Кадрлар менежменти ва бизнес кафедраси Муҳандислик графикаси Адабиёт назарияси ва истиқлол даври адабиёти кафедраси Қаттиқ жисмлар физикаси Жаҳон тарихи кафедраси Педагогика кафедраси Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси Рус филологияси кафедраси Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси Экология кафедраси Генетика ва биотехнология кафедраси Органик ва биоорганик кимё кафедраси Ижтимоий фанлар кафедраси Фуқаролик жамияти ва миллий ғоя кафедраси Мусика таълими кафедраси Ўзбек тили ва адабиётини ўқитиш методикаси кафедраси Ядро физикаси ва астрономия Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси Дифференциал тенгламалар кафедраси Инглиз тили кафедраси Ҳаёт фаолияти ҳавфсизлиги кафедраси Аналитик кимё кафедраси Тожик тили ва адабиёти кафедраси Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси Фалсафа кафедраси Функционал анализ ва математик физика Роман-герман тиллари кафедраси Физикавий ва коллоид кимё кафедраси Назарий ва амалий механика кафедраси Хорижий шарқ тиллари

Кафедра мудири

Раупов Ориф

  • Қабул вақти: Ҳар куни 14:00 дан 16:00 гача
  • Телефон: +99891 520-55-11
  • Электрон почта:

Самарқанд Давлат университети жисмоний тарбия  ва спорт кафедраси  1927 йилда ташкил топган.

2015 йилдан бошлаб кафедра Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт деб қайта номланди.

Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедрасида 12 штат бирлиги мавжуд: 1та проф.в.б. Б.Т.Ҳайдаров, 2та доцент Р.А.Қосимова, Б.Б.Кипчаков, катта ўқитувчилар спорт устаси номзоди А.А.Курбанов, Н.И.Исоев, Н.Ш.Хаитов, 7та ўқитувчи-ассистент: спорт устаси номзоди А.Д.Ашуров, М.А.Имомов, З.А.Абдулахатов, И.ИМирзоев, Ф.Обланазаров, спорт устаси номзоди, республика тоифадаги ҳакам Д.Юсупов, Р.Бадаевлар фаолият кўрсатмоқдалар.  Кафедранинг илмий салоҳияти 27% ни ташкил қилади.

«Жисмоний маданият ва спортни таълим йўналлишларига асосан дарс жараёнида ташкил этиш» бош мавзуга мос ҳолда кафедрада бир қанча илмий тадқиқот ишлари амалга оширилди. Бу ишлари бугунги кунда жисмоний маданият ва спорт соҳасида долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Ушбу муаммоларни ўрганиш жисмоний маданият ва спорт соҳасини ҳар томонлама такомиллаштиришда муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади. Шуни назарда тутган ҳолда кафедранинг бир катор профессор-ўқитувчилари бош илмий мавзу бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб бориб уни натижаларга кўра илмий мақолалар, услубий қўлланмалар чоп этишмоқда. Жисмоний маданият ва спорт соҳасида устивор йўналишлардан бири ҳисобланиб талабаларни соғлом турмуш тарзига йўналтиришга ва спорт натижаларини яхшилашга катта ёрдам беради.

Кафедрада илмий техника дастурлари доирасида бажарилаётган илмий тадқиқот ишлари натижалари ўқув жараёнига жорий этиб келинмоқда.

Кафедранинг профессор-ўқитувчилари бош мавзудан келиб чиққан ҳолда бир қанча илмий тадқиқот ишларини олиб бориб, жисмоний маданият бакалавриат йўналиши бўйича  мутахассислар тайёрлаш тизимига илмий тадқиқот натижаларини тадбиқ этмоқда.

Жумладан: доцент Р.А.Косимова  «Сузиш ва уни ўқитиш методикаси» ўқув қўлланма, шу фан бўйича «Дастур», «Қул тупи (гандбол) ва уни ўқитиш услубияти» услубий қўлланма, «Туризм» дарсликларни тайёрлаб талабалар билимини бойитиб бормоқда. Катта ўқитувчилар Н.И.Исаев «Жисмоний тарбиядан спортга» услубий қўлланма, Б.Б.Кипчоков томонидан «500 ҳаракатли ўйинлар», «Қўйи синф ўқувчилари жисмоний тарбиясида якка кураш элементлари бўлган  ҳаракатли ўйинларни ўтқазиш услубияти» услубий қўлланма чоп этишган, доц.О.К.Рауповни “Методы обучения по избраным видам  спорта” ўқув қўлланмаси ам нашр этилган.