Манзил: 140104, Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй

Телефон: +998 66 2391140 Факс: +998 66 2391140 Email: devonxona@samdu.uz

КАФЕДРАЛАР

Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси

Оптимал бошқарув методлари кафедраси

Математик моделлаштириш ва комплекс дастурлаш кафедраси

Ботаника кафедраси

Зоология кафедраси

Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси

Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси

Генетика ва биотехнология кафедраси

Иқтисодий назария кафедраси

Иқтисодиёт кафедраси

Кадрлар менежменти ва бизнес кафедраси

Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси

Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси

Меҳнат таълими кафедраси

Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси

Мусика таълими кафедраси

Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси

Ўзбек тилшунослиги кафедраси

Адабиёт назарияси ва истиқлол даври адабиёти кафедраси

Ўзбек тили ва адабиётини ўқитиш методикаси кафедраси

Тожик тили ва адабиёти кафедраси

Умумий физика кафедраси

Оптика кафедраси

Қаттиқ жисмлар физикаси

Ядро физикаси кафедраси

Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси

Астрономия кафедраси

Ўзбекистон тарихи кафедраси

Археология

Жаҳон тарихи кафедраси

Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси

Бошланғич таълим методикаси кафедраси

Педагогика кафедраси

Математик таҳлил кафедраси

Алгебра ва геометрия кафедраси

Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси

Дифференциал тенгламалар кафедраси

Математик физика ва функционал анализ кафедраси

Назарий ва амалий механика кафедраси

Рус тилшунослик кафедраси

Рус ва чет эл адабиёти кафедраси

Рус филологияси кафедраси

Инглиз тили кафедраси

Роман-герман тиллари кафедраси

Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси

Жисмоний маданият назарияси ва методикаси

Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси

Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси

Ҳаёт фаолияти ҳавфсизлиги кафедраси

Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси

География ва табиий ресурслар кафедраси

Гидрометеорология кафедраси

Экология кафедраси

Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси

Органик ва биоорганик кимё кафедраси

Аналитик кимё кафедраси

Физикавий ва коллоид кимё кафедраси

Психология кафедраси

Ижтимоий фанлар кафедраси

Фуқаролик жамияти ва миллий ғоя кафедраси

Фалсафа кафедраси