Манзил: 140104, Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй

Телефон: +998 66 2391140 Факс: +998 66 2391140 Email: devonxona@samdu.uz


Университетда мавжуд   таянч докторантура (PhD) ва докторантура (DSc)  ихтисосликлари:

01.01.01– Математик анализ
01.01.02 – Дифференциал тенгламалар ва математик физика
01.01.05 –Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика
01.01.06 – Алгебра
01.02.05 – Суюқлик ва газ механикаси
01.03.01 – Астрономия
01.04.02 –Назарий физика
01.04.05 – Оптика
01.04.08 – Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси. Тезлаштирувчи техника
01.04.11–Лазер физикаси
02.00.01 – Ноорганик кимё
02.00.02 – Аналитик кимё
02.00.03 – Органик кимё
02.00.04 – Физик кимё
02.00.06 – Юқори молекуляр бирикмалар кимёси
02.00.12 – Нанокимё, нанофизика ва нанотехнология
03.00.05 – Ботаника
03.00.06 – Зоология
03.00.08 – Одам ва ҳайвонлар физиологияси
03.00.10 – Экология
05.01.07 – Математик моделлаштириш. Сонли усулар ва дастурлар мажмуи
06.01.08 – Ўсимликшунослик
07.00.01 – Ўзбекистон тарихи
07.00.08 – Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари
08.00.01 – Иқтисодий назария
08.00.10 – Демография. Меҳнат иқтисодиёти
09.00.01 – Онтология,  гносеология ва логика
09.00.04 – Ижтимоий фалсафа
10.00.01 – Ўзбек тили. Ўзбек адабиёти 
10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти
10.00.06 – Қиёсий адабиётшунослик, типологик ва чоғиштирма тилшунослик, лингвистик таржимашунослик
11.00.01– Табиий география
11.00.03 –  Қуруқлик гидрогеологияси. Сув ресурслари. Гидрокимё
13.00.01 – Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент
13.00.02 – таълим  ва тарбия назарияси ва методикаси (таълим соҳалари ва босқичлари бўйича
19.00.05 – Ижтимоий психология. Этнопсихология
22.00.01 – Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар
22.00.02 – Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи

Университетида 38 йўналиш бўйича ихтисосликлар фаолият юритмоқда. 
Бу ихтисосликлар бўйича 58 нафар докторантлар таҳсил олмоқда.

Фан тармоғи, ихтисосликлар шифри ва номи

Мавжуд докторантлар

Жами

Умумий

1.

01.01.01– Математик анализ

1-босқич

1

2

2-босқич

0

3-босқич

1

2.

01.01.02 – Дифференциал тенгламалар ва математик физика

1-босқич

2

3

2-босқич

0

3-босқич

1

3.

01.02.05 – Суюқлик ва газ механикаси

1-босқич

1

2

2-босқич

1

4.

01.03.01 – Астрономия

1-босқич

1

2

2-босқич

1

5.

01.04.02 - Назарий физика

1-босқич

1

1

6.

01.04.05 - Оптика

1-босқич

1

1

7.

01.04.08 - Атом ядроси ва  элементар заррачалар физикаси. Тезлаштирувчи техника

1-босқич

2

2

8.

01.04.11–Лазер физикаси

1-босқич

1

1

9.

02.00.01 - Ноорганик кимё

1-босқич

1

1

10.

02.00.02 – Аналитик кимё

1-босқич

1

2

2-босқич

1

11.

02.00.03 - Органик кимё

1-босқич

1

1

12.

02.00.04 – Физик кимё

1-босқич

1

2

2-босқич

1

13.

02.00.06 - Юқори молекуляр бирикмалар кимёси

1-босқич

1

1

14.

02.00.12 - Нанокимё, нанофизика ва нанотехнология

1-босқич

1

1

15.

03.00.10 - Экология

1-босқич

2

2

16.

05.01.07 – Математик моделлаштириш. Сонли усулар ва дастурлар мажмуи

1-босқич

2

3

2-босқич

1

17.

06.01.08 – Ўсимликшунослик

3-босқич

1

1

18.

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

1-босқич

3

6

2-босқич

1

3-босқич

2

19.

08.00.01 – Иқтисодий назария

1-босқич

1

2

2-босқич

1

20.

08.00.10 – Демография. Меҳнат иқтисодиёти

2-босқич

1

1

21.

09.00.04 – Ижтимоий фалсафа

1-босқич

2

4

2-босқич

1

3-босқич

1

22.

10.00.01 – Ўзбек тили. Ўзбек адабиёти

1-босқич

2

4

2-босқич

2

23.

10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти

1-босқич

1

3

2-босқич

1

3-босқич

1

24.

10.00.06 – Қиёсий адабиётшунослик, типологик ва чоғиштирма тилшунослик, лингвистик таржимашунослик

1-босқич

1

2

2-босқич

1

25.

11.00.01– Табиий география

2-босқич

2

2

26.

11.00.03 - Қуруқлик гидрогеологияси. Сув ресурслари. Гидрокимё

1-босқич

1

1

27.

13.00.01 – Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент

1-босқич

2

3

3-босқич

1

28.

19.00.05 - Ижтимоий психология. Этнопсихология

1-босқич

1

1

29.

22.00.02 - Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи

1-босқич

1

1