Манзил: 140104, Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй

Телефон: +998 66 2391140 Факс: +998 66 2391140 Email: devonxona@samdu.uz

Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси
Саматов Хуршид Улмасжонович Махдуми Аъзам Косонийнинг маънавий мероси ва унинг ёшлар тарбиясидаги ўрни 09.00.03 - Фалсафа тарихи 31.05.2018 Кўчириб олиш
Аслиддин Турсунович Қулдошев Халқаро экологик ижтимоий-сиёсий муносабатларнинг глобаллашуви ва уни бошқариш хусусиятлари 09.00.04 - Ижтимоий фалсафа 31.05.2018 Кўчириб олиш
Султанова Гулноза Сабировна Постноклассик илмий тафаккур тарзида ғоявий ворислик ва инновация муаммолари 09.00.01 - Онтология, гносеология ва мантиқ 21.04.2018 Кўчириб олиш
Негматова Шахзода Шухратовна Ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти шароитида соғлом рақобатни ривожлантиришнинг маънавий, ахлоқий ва ҳуқуқий жиҳатлари 09.00.04 - Ijtimoiy falsafa 20.04.2018 Кўчириб олиш
Аннаева Назокат Ражапбаевна Аёллар тадбиркорлигининг генезиси, назарияси ва амалиёти (Ўзбекистон мисолида) 09.00.04 - Ijtimoiy falsafa 20.04.2018 Кўчириб олиш
Омонов Баҳодир Нуриллаевич Ўзбекистоннинг Оролбўйи минтақасидаги ижтимоий-экологик сиёсати 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 31.03.2018 Кўчириб олиш
Юлдашев Фахриддин Абдуваситович Абу Наср Форобийнинг ақл ва билим эволюцияси ҳақидаги қарашлари 09.00.03 – Фалсафа тарихи 31.03.2018 Кўчириб олиш
Усмонов Фаррух Насирдинович Рационалликнинг эпистемологик асослари 09.00.01- Онтология, гносеология ва мантиқ 28.12.2017 Кўчириб олиш
Рахманов Баходир Убайдуллоевич Инсоннинг руҳий-маънавий ўз-ўзини ташкиллаштиришини фалсафий асослаш (онтологик ва гносеологик таҳлил) 09.00.01- Онтология, гносеология, логика 30.10.2017 Кўчириб олиш
Эргашева Маҳбуба Ҳотамбековна Авестодаги фалсафий ғояларга синергетик ёндашув (онтологик ва гносеологик таҳлил) 09.00.01-Онтология, гносеология ва мантиқ 28.10.2017 Кўчириб олиш
Яздонов Улуғбек Тошмуротович Глобаллашув шароитида жамоатчилик фикрини шакллантириш институтларининг функционал интеграциялашув хусусиятлари 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 22.03.2017 Кўчириб олиш
Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси
Мажитова Сабоҳат Жамиловна Жомий ғазалиётидаги рамзий истилоҳларнинг луғавий ва мажозий маъноларини талқин қилиш усуллари 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва тожик адабиёти) 22.09.2018 Кўчириб олиш
Холова Мафтуна Абдусаламовна Ўзбек модерн шеърияти поэтикаси 10.00.02 – Ўзбек адабиѐти 21.09.2018 Кўчириб олиш
Оллоёров Қувондиқ Мадиёрович Хоразм достонлари ономастикаси 10.00.01 – ўзбек тили 21.09.2018 Кўчириб олиш
Рашидова Умида Мансуровна Ўзбек тилидаги соматик ибораларнинг семантик-прагматик таҳлили (кўз, қўл ва юрак компонентли иборалар мисолида) 10.00.01 – Ўзбек тили 27.07.2018 Кўчириб олиш
Абузалова Меҳринисо Кадировна Субстанциал морфология, валентлик ва синтактик қурилма 10.00.01 – Ўзбек тили 27.07.2018 Кўчириб олиш
Кучкаров Тухтамурод Олимович Ёзма манбалардаги эпик сюжетларнинг бадиий эволюцияси 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 26.07.2018 Кўчириб олиш
Насиров Азимидин Нормаматович Одил Ёқубов романлари поэтикаси 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 26.07.2018 Кўчириб олиш
Валиев Туйчи Қоржовович Ўзбек тили йўлсозлик терминларининг структур-семантик хусусиятлари ва лексикографик талқини 10.00.01 – Ўзбек тили 07.07.2018 Кўчириб олиш
Тошпўлатов Акрам Ҳайдарович Ўзбек адабиётида новелла жанри ва унинг бадиияти (А. Қаҳҳор, Ш. Холмирзаев, Н. Эшонқул ижоди мисолида) 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 07.07.2018 Кўчириб олиш
Жумаев Рашид Нормуротович “Маснавийи маънавий” ва “Лисон ут-тайр”даги ҳикоятларнинг қиёсий таҳлили 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 11.05.2018 Кўчириб олиш
Тўраева Баҳор Баҳриддиновна “Тарихий романларда бадиий замон муаммоси” (О.Ёқубов ва П.Қодиров романлари мисолида) 10.00.02 –Ўзбек адабиёти 11.05.2018 Кўчириб олиш
Адашуллоева Гулноза Мухайбиновна Тожик ва ўзбек тилларида шахс хусусиятини ифодаловчи фразеологизмларнинг қиёсий-типологик таҳлили 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва тожик адабиёти) 27.03.2018 Кўчириб олиш
Нусратова Ҳамида Чўлибоевна Сафар Барноевнинг бадиий маҳорати 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 30.11.2017 Кўчириб олиш
Истамова Шоҳида Махсудовна Бадиий асарда тушнинг поэтик-композицион вазифалари 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 30.11.2017 Кўчириб олиш
Давлатов Олим Давлатович Алишер Навоий шеъриятида Қуръон оятлари ва ҳадисларнинг бадиий талқини 10.00.02 – Ўзбек адабиѐти 9.11.2017 Кўчириб олиш
Мухитдинова Назмия Муслихиддиновна Мирҳасан Садоий ва унинг адабий мероси (шеърият поэтикаси, ғоявий-бадиий таҳлил масалалари) 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 29.09.2017 Кўчириб олиш
Бердиев Хусан Холназарович Ўзбек тилининг ўтовсозлик лексикаси 10.00.01 – Ўзбек тили 29.09.2017 Кўчириб олиш
Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси
Мамиров Бердиёр Улуғбекович Панжарадаги икки заррачали Шредингер оператори хос қийматларининг қўзғалишлари 01.01.01 – Математик анализ 30.06.2018 Кўчириб олиш
Хуррамов Абдимажид Моликович Панжарадаги икки заррачали системага мос баъзи модел операторининг спектрал хоссалари 01.01.01-Математик анализ 30.06.2018 Кўчириб олиш
Рустамова Мастура Самадовна Ярим фазода Мартинелли-Бохнер интеграли ҳақида 01.01.01 – Математик анализ 15.05.2018 Кўчириб олиш
Лақаев Шуҳрат Саидахматович Панжарадаги икки заррачали системага мос Шредингер оператори хос қиймати ва резонанси 01.01.01 – Математик анализ 2.03.2018 Кўчириб олиш
Қурбонов Шахзод Ҳабибуллаев Умумлашган Фридрихс модели хос қиймати учун ёйилма 01.01.01 – Математик анализ 2.03.2018 Кўчириб олиш
Ишанкулов Фаррух Толибович Умумлашган гармоник функцияларни дарахтларда тавсифлаш 01.01.01-Математик анализ 9.02.2018 Кўчириб олиш
УЛАШОВ СОБИР САХИБЖАНОВИЧ ПАНЖАРАДАГИ ИККИТА ИХТИЁРИЙ ЗАРРАЧАЛИ СИСТЕМАГА МОС ШРЕДИНГЕР ОПЕРАТОРИ ДИСКРЕТ СПЕКТРИ 01.01.01-Математика анализ 22.12.2017 Кўчириб олиш
Латипов Шердор Мирзоевич Бир умумлашган Фридрихс моделининг мухим ва дискрет спектрлари 01.01.01-Математика анализ 22.12.2017 Кўчириб олиш
Сафаров Акбар Рахманович Тебранувчан интегралларнинг текис баҳолари ва татбиқлари 01.01.01 – Математик анализ 17.11.2017 Кўчириб олиш
Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси
Рўзимуродов Жалол Тўрабекович Марганец билан ионли имплантацияланган кремнийнинг магнит ва транспорт хоссалари 01.04.09 – Магнит ҳодисалари физикаси 07.03.2018 Кўчириб олиш
Ниязов Лазиз Нурхонович Нодир ер элементли феррит-гранатларда магнитли фазавий ўтишларнинг хусусиятлари 01.04.09 – Магнит ҳодисалари физикаси 29.12.2017 Кўчириб олиш