Самарқанд давлат университетига 1420 йилда асос солинган


Диссертация муҳокамаси

Самарқанд Давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.ФМ/Т.02.09 рақамли Илмий кенгаш қошидаги 01.02.05 – “Суюқлик ва газ механикаси” ихтисослиги бўйича Илмий семинарнинг навбатдаги йиғилиши 2019-йил 25 ноябрь куни соат 14:00 да ўтказилади.

КУН ТАРТИБИ:

1. 01.02.05 – “Суюқлик ва газ механикаси” ихтисослигидан физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олишга талабгор Mустофоқулов Жаббор Ахматқуловичнинг «Ёриқ-ғовак муҳитларда номувозанат адсорбция ҳисобга олиниб модда кўчиши масалаларини ечиш» мавзусидаги диссертацияси муҳокамаси.

2. Ҳар хил масалалар.

Ўтказилиш жойи: Амалий математика ва информатика факультети 5А-аудитория