Самарқанд давлат университетига 1420 йилда асос солинган


DSc.27.06.2017.Fil.02.03 рақамли Илмий кенгашнинг навбатдаги йиғилиши

Насруллаев Элмурод Жумабоевичнинг "ХХ аср ўзбек навоийшунослигида улуғ шоир шахсияти талқинлари тадқиқи (Ойбек, Иззат Султон, В.Зоҳидов ва М.Орипов илмий асарлари асосида)" мавзусидаги (10.00.02 – Ўзбек адабиёти) диссертацияси ҳимояси Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.02.03 рақамли илмий кенгашда 2019 йил 6 декабрь соат 10:00 да бўлиб ўтади.

Манзил: 140104, Самарқанд, Университет хиёбони, 15. Тел.: (+99866) 231-06-32,

факс: (+99866) 235-19-38, 239-12-47, e-mail: patent@samdu.uz.