Самарқанд давлат университетига 1420 йилда асос солинган


DSc.27.06.2017.F.02.02 рақамли Илмий кенгашнингнавбатдаги йиғилиши

Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.F.02.02 рақамли Илмий кенгашнинг навбатдаги йиғилиши 2019 йил 23ноябр соат 10:00 да бўлиб ўтади.

Кун тартиби:

  1. Султонова Нодира Эргашовнанинг 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа ихтисослиги бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган “Дўстлик ва меҳр-муҳаббатнинг ижтимоий-антропологик хусусиятлари (ижтимоий фалсафий таҳлил)” мавзусидаги (PhD) диссертацияси иши ҳимояси.
  2. Ҳар хил масалалар.

Манзил: Cамарқанд шаҳри, Университет хиёбони 15. Самарқанд давлат университети Тарих факультети, 1-қават, 105-хона.