Эргашева Маҳбуба Ҳотамбековнанинг “Авестодаги фалсафий ғояларга синергетик ёндашув (онтологик ва гносеологик таҳлил)” мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация  ҳимояси

Эргашева Маҳбуба Ҳотамбековнанинг “Авестодаги фалсафий ғояларга синергетик ёндашув (онтологик ва гносеологик таҳлил)” мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация  ҳимояси  Самарқанд  давлат  университети  ҳузуридаги DSc.27.06.2017.F.02.02 рақамли Илмий кенгашнинг 2017 йил «28» октябрь соат 14:00 даги мажлисида  бўлиб  ўтади.  

Манзил:  140104,  Cамарқанд  шаҳри,  Университет  хиёбони,  15. 

Тел.:  (0366)  239-13-87,  239-11-40;  факс:  (0366)  239-11-40;  

е-mail:  rektor@samdu.uz 

Самарқанд давлат университети Тарих факультети, 1-қават, 105-хона.