КАФЕДРАЛАР Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси Бошланғич таълим методикаси кафедраси Муҳандислик графикаси Ботаника кафедраси Органик синтез ва биоорганик кимё кафедраси Математик моделлаштириш кафедраси Инсон ресурсларини бошқариш кафедраси Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси Умумий физика кафедраси Ўзбекистон тарихи кафедраси Психология назарияси ва амалиёти кафедраси Математик таҳлил кафедраси Рус тилшунослик кафедраси Жисмоний маданият назарияси ва методикаси География ва табиий ресурслар кафедраси Ҳуқуқшунослик ва ҳуқуқ таълими кафедраси Агрокимё ва ўсимликларни ҳимоя қилиш кафедраси Умумий психология кафедраси Зоология кафедраси Оптимал бошқарув методлари кафедраси Рақамли иқтисодиёт кафедраси Фуқаролик жамияти ва миллий ғоя кафедраси Меҳнат таълими кафедраси Ўзбек тилшунослиги кафедраси Оптика кафедраси Археология Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти Алгебра ва геометрия кафедраси Рус ва чет эл адабиёти кафедраси Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси Мева-узумчилик ва сабзавотчилик кафедраси Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси Физикавий ва коллоид кимё кафедраси Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси Тармоқлар иқтисодиёти кафедраси Тасвирий санъат Истиқлол даври адабиёти ва адабиёт назарияси кафедраси Қаттиқ жисмлар физикаси Жаҳон тарихи кафедраси Фалсафа кафедраси Педагогика кафедраси Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси Рус филологияси кафедраси Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси Гидрометеорология кафедраси Экология ва ҳаёт хавсизлиги кафедраси Генетика ва биотехнология кафедраси Тупроқшунослик ва агротехнологиялар кафедраси Аналитик кимё кафедраси Социология ва ижтимоий иш кафедраси Мусика таълими кафедраси Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси Ядро физикаси ва астрономия Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси Дифференциал тенгламалар кафедраси Инглиз тили кафедраси Дастурий инжиниринг кафедраси Тожик тили ва адабиёти кафедраси Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси Функционал анализ ва математик физика Роман-герман тиллари кафедраси Полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедраси Назарий ва амалий механика кафедраси Хорижий шарқ тиллари кафедраси

Кафедра мудири

Мусинова Рухшона Юнусовна

  • Қабул вақти: Ҳар куни 14:00 дан 16:00 гача
  • Телефон:
  • Электрон почта:

2003-2007 йй. – Самарқанд давлат университете педагогика факультети талабаси
2007-2014 йй. –Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти қошидаги 1-сон академик лицей психологи.
2014-2015 йй.–Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти қошидаги 1-сон академик лицей ўқитувчиси (ўриндошлик асосида)
2014–2016 йй. – Самарқанд давлат университетининг педагогика факультети магистранти
2016 –2018йй. – Самарқанд давлат университетининг психология кафедраси ассистенти
2018 –2020 йй – Самарқанд давлат университети психология кафедраси  таянч докторанти
2020 й – Самарқанд давлат университети психология кафедраси фалсафа доктори (PhD)  
2020. – ҳ.в. – Самарқанд давлат университети «Умумий психология» кафедраси мудири.

Самарқанд давлат университети умумий психология кафедраси университетнинг психология кафедраси таркибидан 2020 йил июль ойида мустақил кафедра сифатида ташкил этилди. Кафедра университетнинг барча таълим йӯналишларида кундузги, сиртқи ва кечки бӯлимларда психология фанларини ӯтадиган илмий жамоадан иборат.
Кафедрада 11 нафар профессор-ӯқитувчилар фаолият кӯрсатишади. Улардан 1 нафари психология фанлари бӯйича фалсафа доктори (PhD), 1 нафар доцент, 1 нафар катта ӯқитувчи, 8 нафар ассистентлардир:
1.PhD Мусинова Рухшона Юнусовна
2.Доц. Кучкарова Фазилат Хонкелдиевна
3.К/ӯ. Бахрамова Абира Абдуллаевна
4.Атаева Гулшода Рабимовна
5.Исхакова Гульбахор Исмаиловна
6.Ишонкулова Норбие Исламовна
7.Облокулов Жавлонбек Жалолиддинович
8.Холбоева Гулноза Аршиддиновна
9.Умматова Ситора Шавкатуллоевна
10.Кушанова Машхура Исаковна
11.Кучибоев Шавкат Авазович
Кафедра ӯқитувчилари томонидан 2 та ӯқув қӯлланма, 2 та монография, 20 га яқин хорижий журналларда мақолалар, республика журналларида 30 дан ортиқ илмий мақолалар ва конференция тезислари чоп эттирилган.
Жумладан, Р. Мусинова “Общая психология” ӯқув қӯлланма (Самарқанд, СамДУ, 2020, 311 бет), “Ижод ва креативлик психологияси” монография (Самарқанд, СамДУ, 2018, 80 бет), Ф. Кучкарова “Социал психология” ӯқув қӯлланма (Самарқанд, СамДУ, 2020, 268 бет), Г. Атаева “Психологияи умумй” монография (Тошкент, 2018), “Психологияи синну сол” (Самарқанд, СамДУ, 2020, 278 бет) ӯқув қӯлланма. Кафедранинг илмий мавзуси “Тараққиёт психологияси муоммолари” Хозирги кунда Москва психоанализ институти вакили психология фанлари номзоди, Федерал давлат илмий ташкилоти “Россия таълим академияси психология институти катта илмий ходими, доцент Татьяна Анатольевна Попова “Консультатив психология имкониятлари: Арт-терапия мисолида мавзусида вебинар дарслар, хамкорлиги йулга қӯйилган.  Шунингдек Қозон федерал университетининг Набережные Челны филиали (ҚФУ НЧФ) психологлари томонидан маърузалар тингланади. 
Кафедра мудири – психология фанлари бӯйича фалсафа доктори (PhD) Мусинова Рухшона Юнусовна.
Кафедра университетнинг барча таълим йӯналишларида қуйидаги фанларни ӯқитади:
1.    Умумий психология
2.    Умумий психология (Ёш психологияси)
3.    Ижтимоий психология (конфликтлар психологияси)
4.    Оила психологияси
5.    Психологик тренинг асослари
6.    Психодиагностика ва экспериментал психология
7.    Хулқи оғишган болалар психологияси
8.    Психодиагностика ва экспериментал психология
9.    Психогигиена 
10.     Психогенетика 
11.    Шахс психологияси.
12.     Иқтидорли болалар психологияси
13.    Психологик хизмат. Психологик коррекция
14.    Кичик мактаб ёшидаги болалар психологияси ва психофизиологияси