КАФЕДРАЛАР Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси Бошланғич таълим методикаси кафедраси Муҳандислик графикаси Ботаника кафедраси Органик синтез ва биоорганик кимё кафедраси Математик моделлаштириш кафедраси Инсон ресурсларини бошқариш кафедраси Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси Умумий физика кафедраси Ўзбекистон тарихи кафедраси Психология назарияси ва амалиёти кафедраси Математик таҳлил кафедраси Рус тилшунослик кафедраси Жисмоний маданият назарияси ва методикаси География ва табиий ресурслар кафедраси Ҳуқуқшунослик ва ҳуқуқ таълими кафедраси Агрокимё ва ўсимликларни ҳимоя қилиш кафедраси Умумий психология кафедраси Зоология кафедраси Оптимал бошқарув методлари кафедраси Рақамли иқтисодиёт кафедраси Фуқаролик жамияти ва миллий ғоя кафедраси Меҳнат таълими кафедраси Ўзбек тилшунослиги кафедраси Оптика кафедраси Археология Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти Алгебра ва геометрия кафедраси Рус ва чет эл адабиёти кафедраси Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси Мева-узумчилик ва сабзавотчилик кафедраси Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси Физикавий ва коллоид кимё кафедраси Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси Тармоқлар иқтисодиёти кафедраси Тасвирий санъат Истиқлол даври адабиёти ва адабиёт назарияси кафедраси Қаттиқ жисмлар физикаси Жаҳон тарихи кафедраси Фалсафа кафедраси Педагогика кафедраси Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси Рус филологияси кафедраси Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси Гидрометеорология кафедраси Экология ва ҳаёт хавсизлиги кафедраси Генетика ва биотехнология кафедраси Тупроқшунослик ва агротехнологиялар кафедраси Аналитик кимё кафедраси Социология ва ижтимоий иш кафедраси Мусика таълими кафедраси Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси Ядро физикаси ва астрономия Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси Дифференциал тенгламалар кафедраси Инглиз тили кафедраси Дастурий инжиниринг кафедраси Тожик тили ва адабиёти кафедраси Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси Функционал анализ ва математик физика Роман-герман тиллари кафедраси Полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедраси Назарий ва амалий механика кафедраси Хорижий шарқ тиллари кафедраси

Кафедра мудири

Болтаев Зайниддин Болтаевич

  • Қабул вақти: Ҳар куни 14:00 дан 16:00 гача
  • Телефон: +998906574811
  • Электрон почта: z.boltayev@samdu.uz

1998-2002-йиллар    Самарқанд Давлат Университети талабаси
2002-2004-йиллар    Навоий Давлат Педагогика Институти жисмоний маданият назарияси кафедраси ўқитувчиси
2004-2006-йиллар    Самарқанд Давлат Университети магистранти
2011-2012-йиллар    Самарқанд Давлат Университети спорт педагогика фанларини ўқитиш услубияти кафедраси ўқитувчиси
2011-2012-йиллар    Самарқанд Давлат Университети жисмоний маданият ва спортни ўқитиш методикаси кафедраси мудири вазифасини бажарувчи
2012-2015-йиллар    Самарқанд Давлат Университети жисмоний маданият ва спортни ўқитиш методикаси кафедраси ўқитувчиси, катта ўқитувчиси
2006-2011-йиллар    Самарқанд Давлат Университети спорт педагогика фанларини ўқитиш услубияти кафедраси ўқитувчиси
2015-йилдан Самарқанд Давлат Университети жисмоний маданият назарияси ва методикаси кафедраси доценти вазифасини бажарувчи

Жисмоний маданият факультетида 2013 йил янги «спорт фаолияти (фаолият турлари бўйча)» йўналиши очилиши мунособати билан, 2017 йил 11 январда «Спорт турларини ўқитиш методикаси» кафедраси ташкил этилди. Кафедра ўз фаолиятини 14 нафар профессор-ўқитувчи жумладан

1 нафар доцент, 1 нафар ката ўқитувчи ва 12 нафар ўқитувчи билан бошлаган эди. Бугунги кунда кафедрада 1 нафар доцент, 1 нафар ката ўқитувчи ва 14 нафар ўқитувчи фаолият олиб бормоқда кафедранинг илмий салохияти 6 % ни ташкил қилади.

Ўтган йилар мобайнида спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси Республикамизнинг таьлим тизимига юзлаб моҳир ва зукко, илмга чанқоқ мутахассисларни етиштириб беришдек мухим ва шарафли ишни амалга ошириб келмоқда.

Кафедрада ўқитиладиган фан ўқув дастурлари

Бакаловр

Магистратура