Манзил: 140104, Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй

Телефон: +998 66 2391140 Факс: +998 66 2391140 Email: devonxona@samdu.uz

КАФЕДРАЛАР Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси Бошланғич таълим методикаси кафедраси Тасвирий санъат Ботаника кафедраси Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси Иқтисодий назария кафедраси Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси Умумий физика кафедраси Ўзбекистон тарихи кафедраси Психология кафедраси Математик таҳлил кафедраси Рус тилшунослик кафедраси Жисмоний маданият назарияси ва методикаси География ва табиий ресурслар кафедраси Зоология кафедраси Оптимал бошқарув методлари кафедраси Иқтисодиёт кафедраси Меҳнат таълими кафедраси Ўзбек тилшунослиги кафедраси Оптика кафедраси Археология Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти Алгебра ва геометрия кафедраси Рус ва чет эл адабиёти кафедраси Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси Гидрометеорология кафедраси Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси Математик моделлаштириш ва комплекс дастурлаш кафедраси Кадрлар менежменти ва бизнес кафедраси Муҳандислик графикаси Адабиёт назарияси ва истиқлол даври адабиёти кафедраси Қаттиқ жисмлар физикаси Жаҳон тарихи кафедраси Педагогика кафедраси Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси Рус филологияси кафедраси Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси Экология кафедраси Генетика ва биотехнология кафедраси Органик ва биоорганик кимё кафедраси Ижтимоий фанлар кафедраси Фуқаролик жамияти ва миллий ғоя кафедраси Мусика таълими кафедраси Ўзбек тили ва адабиётини ўқитиш методикаси кафедраси Ядро физикаси ва астрономия Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси Дифференциал тенгламалар кафедраси Инглиз тили кафедраси Ҳаёт фаолияти ҳавфсизлиги кафедраси Аналитик кимё кафедраси Тожик тили ва адабиёти кафедраси Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси Фалсафа кафедраси Функционал анализ ва математик физика Роман-герман тиллари кафедраси Физикавий ва коллоид кимё кафедраси Назарий ва амалий механика кафедраси Хорижий шарқ тиллари

Кафедра мудри

Ишниязова Шохноз Ашировна

  • Қабул вақти: Ҳар куни 14:00 дан 16:00 гача
  • Телефон: +998939927748
  • Электрон почта: shahnoz_ishniyazova@gmail.com

1979-1984-йиллар Самарқанд давлат университети талабаси
1984-1986-йиллар    Каттақўрғон туманидаги 125-касб-ҳунар билим юрти ўқитувчиси
1986-1987-йиллар Самарқанд давлат университети Рус тили кафедраси лаборанти
1987-2000-йиллар    Самарқанд давлат университети Рус адабиёти кафедраси ўқитувчиси
2000-2009-йиллар    Самарқанд давлат университети Рус тилшунослиги ва жаҳон адабиёти кафедраси доценти
2009-2013-йиллар    Самарқанд давлат университети Жаҳон адабиёти кафедраси доценти
2013-йилдан Самарқанд давлат университетининг Жаҳон адабиёти кафедраси мудири

Рус ва чет эл  кафедраси тарихи

Биринчи рус адабиётшунослик кафедраси 1933 йилда ташкил этилган. Доцентлар Вилькошевский П.В., Белов П.П., Чернец Л.Н. биринчи устоз-ўқитувчилар сафидан ….
Танқидчи адабиет тарихчиси Малахов С.А., адабиётшунос олим проф. Михайловский Б.В. иккинчи жаҳон уруши бошида кафедра таркибида эдилар. 1 октябр 1944 йилда кафедра қайта тиклангандан кейин кафедра мудири Войцек Р.К. ҳамда кафедра аъзолари Л. Н. Чернец, С А. Малахов, Л. А. Домбра ниш олиб борганлар.
Машхур адабиётшунос Зундеолович Я.О. 1947 йилда кафедрада доцент унвонида ишини бошлайди.
Сунг 1954 йилда кафедра мудири лавозимида 1965 йилгача ишлайди. Унинг номи билан машхур Самарқанд адабиётшунослик мактабининг барпо этилиши боғлиқ.
Войцек Р.К. ва Зунделович Я.О. илмий тадқиқот йўналишларини шогиртларига (Ларцев В.Г., Шаталов С. Е., Шагинян Р. П., Магазанник Е. П., Магазанник Э. Б. ва  Тонышева И. В.) аниқлаб берганлар.
1964 йилда рус ва жаҳон адабиети кафедраси асосида иккита кафедра очилган: рус ва совет адабиёти (кафедра мудири Зунделович Я.О., 1965 йилдан – доц.Ларцев В.Г.), ҳамда адабиёт назарияси ва жаҳон адабиёти кафедраси (кафедра мудири доц.Шагинян Р.П.).
Янги факультет йуналишлари романтизм тарихи ва назарияси, рус мумтоз ва совет адабиётида жанрни ривожланиш устида ишлаган.
Зунделовичнинг шогитлари Благонравов В.Н. ва Лагутов В.Б. мумтоз эпик жанрларини ривожланиши; Меньшиков Г.Ф., Хорошухин Е.М. замонавий жаҳон адабиёти ва Павлова Г.К. шеърий драма устида иш олиб борганлар.
1990 йилларда кафедранинг асосий илмий йуналишлари адабиётшуносликни назарий саволлари  рус ва жахон адабиёти кафедра доцентлари Михайличенко Б.С., Абдуллаева Л.Х., Кузьменко Е.О., Степанянц Ж.И., ишлаганлар.
Университет ҳамда пединститут таркибида факультетлар ва кафедралар бирлашгани туфайли битта рус ва жаҳон адабиёти кафедраси барпо этилди.
Ҳозирги кунда кафедрамизма қуйидаги  доцентлар Назарьян Р.Г., Ишниязова Ш.А., Абдуллаева А.С., , ф.ф.н. Бобохонов М.Р., катта ўқитувчилар Кравченко К.А., Усманова Н.К., Зикириллаев Б.Н., Кадымова Д.Р., ўқитувчилар Мавляноа Т.Б., Раджабов А.О., Белякова С.О. ва бошкалар фаолият кўрсатмокдалар.
Кафедра қошида магистратура ҳамда докторантура мавжуд.
Ҳозирги вайтда  кафедра қўйидаги илмий-тадқиқот изланишлар олиб бормоқда: ҳозирги замонавий адабиётининг  ҳолати ва тарихи, замонавий жаҳон адабиётининг аҳволи ва тарихи, адабиёт назарияси, бадиий матининг поэтик таҳлили, қиёсий типологик алоқалар. Ун уч нафар кафедра аъзосидан 4-таси филология фанлар номзоди.
 

Кафедрада ўқитиладиган фан ўқув дастурлари