КАФЕДРАЛАР Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси Бошланғич таълим методикаси кафедраси Муҳандислик графикаси Ботаника кафедраси Органик синтез ва биоорганик кимё кафедраси Математик моделлаштириш кафедраси Инсон ресурсларини бошқариш кафедраси Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси Умумий физика кафедраси Ўзбекистон тарихи кафедраси Психология назарияси ва амалиёти кафедраси Математик таҳлил кафедраси Рус тилшунослик кафедраси Жисмоний маданият назарияси ва методикаси География ва табиий ресурслар кафедраси Ҳуқуқшунослик ва ҳуқуқ таълими кафедраси Агрокимё ва ўсимликларни ҳимоя қилиш кафедраси Умумий психология кафедраси Зоология кафедраси Оптимал бошқарув методлари кафедраси Рақамли иқтисодиёт кафедраси Фуқаролик жамияти ва миллий ғоя кафедраси Меҳнат таълими кафедраси Ўзбек тилшунослиги кафедраси Оптика кафедраси Археология Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти Алгебра ва геометрия кафедраси Рус ва чет эл адабиёти кафедраси Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси Мева-узумчилик ва сабзавотчилик кафедраси Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси Физикавий ва коллоид кимё кафедраси Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси Тармоқлар иқтисодиёти кафедраси Тасвирий санъат Истиқлол даври адабиёти ва адабиёт назарияси кафедраси Қаттиқ жисмлар физикаси Жаҳон тарихи кафедраси Фалсафа кафедраси Педагогика кафедраси Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси Рус филологияси кафедраси Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси Гидрометеорология кафедраси Экология ва ҳаёт хавсизлиги кафедраси Генетика ва биотехнология кафедраси Тупроқшунослик ва агротехнологиялар кафедраси Аналитик кимё кафедраси Социология ва ижтимоий иш кафедраси Мусика таълими кафедраси Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси Ядро физикаси ва астрономия Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси Дифференциал тенгламалар кафедраси Инглиз тили кафедраси Дастурий инжиниринг кафедраси Тожик тили ва адабиёти кафедраси Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси Функционал анализ ва математик физика Роман-герман тиллари кафедраси Полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедраси Назарий ва амалий механика кафедраси Хорижий шарқ тиллари кафедраси

Кафедра мудири

Дубровская Кристина Андреевна

2006-2010-йиллар Самарқанд давлат университети талабаси
2010-2012-йиллар Самарқанд давлат университети магистранти
2012- 2013- йиллар 63 - умумтаълим мактаби рус тили ва адабиети фани укитувчиси
2013-2015-йиллар Самарқанд давлат университети рус ва умумий тилшунослик кафедраси ассистенти
2015- йилдан Самарқанд давлат университети рус филология факультети рус тилшунослик кафедраси кафедра мудири

 

Ушбу кафедра 1939 йилда ташкил этилган бўлиб, факультетда биринчи тилшунослик кафедраси ҳисобланади. Профессор А. В. Соколов мудирлиги даврида мазкур кафедрада олти нафар профессор–ўқитувчилар(1 профессор, 2 доцент, 3 ўқитувчи) илмий – педагогик фаолият олиб борганлар.

Кафедрада доцентлар В. А. Краснов (1944-1945), К.Э. Гаккаев(1945-1947), С.Д. Липкин(1948-1956), профессорлар И.М. Багрянский (1956-1964), Л.И. Ройзензон (1964-1977), доцент А.Г. Ломов (1977-1999),Абдуллаев Х.Н.мудирлик қилдилар.

      

Кафедра профессор Л.И. Ройзензон бошчилигида етти халқаро конференсия ва симпозиумлар ўтказилиб, бир нечта докторлик ва номзодлик диссертатсиялари ҳимоя қилинди. Шу йилларда кафедрада таниқли олимлар ишлаган: профессор Багрянский М.Н, Шойхет Л.И, доцентлар Талишкина С.Г., Эфимова М.П., Лепина А.М, Абраметс И.В, Трофимова Э.Б., Соколов С.И., доцентлар: Амирова А.М., Могилевский Р.О, Головин В.Г, Дуличенко А.Д, Малиновский Е.А., Ломов А.Г.ва тез орада филология фанлари доктори бўлдилар.

1947 йилдан кафедра фаол нашриёт фаолиятини олиб боради ва ҳар йили фразеология  ва сўз шаклланиши муаммолари бўйича илмий ишлар тўпламларини нашр этади.

Ҳозирги  кунда кафедрага  Дубровская  К.А.  раҳбарлик қилмоқда.

Ҳозирги кунда кафедрада 1 нафар профессор, филология фанларидоктори: Малиновский Е.А., уч нафар доцент, филология фанлари номзоди: Ряснянская Р. А., Денисенко О. А., Абдуллаев Х. Н.фаолият юритмоқда. Икки нафар катта ўқитувчи: Қодирова Э. Н., Ким С. Ф.) ва саккиз нафар ўқитувчи: Ражабова З. Ч., Абдуллаева Р. Х., Зубайдуллаев И. А., Расулова К. Ю., Дубровская К.А., Хакбердиева С.Ф., Мамедова э. Т., Липатова Е. В., Шарипова М.К. ва Шаповалова Д. Ю..

Кафедра аъзолари турли илмий фанлар бўйича маърузалар ўқийдилар, магистрлик диссертацияларига ва битирув малакавий ишларига раҳбарлик қиладилар, иқтидорли талабалар билан иш олиб борадилар, ўз илмий мақолаларини нашр этадилар.

Профессор Е.А. Малиновский раҳбарлигида кафедрада 5-та минтақавий илмий конференция ўтказилди. Кафедра аъзолари турли илмий –анжуманларда иштирок этишади: Халқаро Славистлар Конгресси (Малиновский Е.А., 2008), Фразеология (Малиновский, Е.А.:Германия, Польша, Россия, 2004-2008) халқаро конференцияси, МАПРЯЛ: Малиновский Е.А., Бабаходжаев А.Б, Ряснянская Р.А., Барсикьян С.А.,Денисенко О.А.(2010-2014).

Кафедрада ўқитиладиган фан ўқув дастурлари