КАФЕДРАЛАР Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси Бошланғич таълим методикаси кафедраси Муҳандислик графикаси Ботаника кафедраси Органик синтез ва биоорганик кимё кафедраси Математик моделлаштириш кафедраси Инсон ресурсларини бошқариш кафедраси Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси Умумий физика кафедраси Ўзбекистон тарихи кафедраси Психология назарияси ва амалиёти кафедраси Математик таҳлил кафедраси Рус тилшунослик кафедраси Жисмоний маданият назарияси ва методикаси География ва табиий ресурслар кафедраси Ҳуқуқшунослик ва ҳуқуқ таълими кафедраси Агрокимё ва ўсимликларни ҳимоя қилиш кафедраси Умумий психология кафедраси Зоология кафедраси Оптимал бошқарув методлари кафедраси Рақамли иқтисодиёт кафедраси Фуқаролик жамияти ва миллий ғоя кафедраси Меҳнат таълими кафедраси Ўзбек тилшунослиги кафедраси Оптика кафедраси Археология Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти Алгебра ва геометрия кафедраси Рус ва чет эл адабиёти кафедраси Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси Мева-узумчилик ва сабзавотчилик кафедраси Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси Физикавий ва коллоид кимё кафедраси Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси Тармоқлар иқтисодиёти кафедраси Тасвирий санъат Истиқлол даври адабиёти ва адабиёт назарияси кафедраси Қаттиқ жисмлар физикаси Жаҳон тарихи кафедраси Фалсафа кафедраси Педагогика кафедраси Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси Рус филологияси кафедраси Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси Гидрометеорология кафедраси Экология ва ҳаёт хавсизлиги кафедраси Генетика ва биотехнология кафедраси Тупроқшунослик ва агротехнологиялар кафедраси Аналитик кимё кафедраси Социология ва ижтимоий иш кафедраси Мусика таълими кафедраси Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси Ядро физикаси ва астрономия Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси Дифференциал тенгламалар кафедраси Инглиз тили кафедраси Дастурий инжиниринг кафедраси Тожик тили ва адабиёти кафедраси Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси Функционал анализ ва математик физика Роман-герман тиллари кафедраси Полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедраси Назарий ва амалий механика кафедраси Хорижий шарқ тиллари кафедраси

Кафедра мудири

Файзуллаев Нормурот Ибодуллаевич

1989-1994 йй. – Самарқанд давлат университети  талабаси.
1994-1994 йй. – Самарқанд давлат университети ассистенти. 
1994-1998 йй. – Самарқанд давлат университети аспиранти.
1998-1999 йй. – Самарқанд давлат университети ассистенти.
1999-2002 йй. – Тошкент кимё-технология институти докторанти
2002-2007 йй. – Самарқанд давлат университети ассистенти
2008-2018 йй. – Самарқанд давлат университети  доценти
2018-2020 йй. –  Физикавий ва коллоид кимё кафедраси  профессори  
2020 й. ҳ.в. –     Полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедраси мудири

Полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедраси 2020 йилда ташкил этилди. 
Айни вақтда кафедрага техника фанлари доктори профессор Н.И.Файзуллаев раҳбарлик қилмоқда.
Кафедра ходимлари бажарилган илмий тадқиқотлар натижалари билан халқаро, республика ва минтақавий конференцияларда фаол иштирок этмоқдалар. 
Ўтиладиган фанларни ўқув қўлланмалари билан таъминлаш борасида талайгина ишлар қилинган бўлиб, кафедра ходимлари томонидан 4 та дарслик, 10 дан ортиқ ўқув қўлланма ва 4 та монография ёзилган. Кафедрада ўқитиладиган барча фанлар бўйича ўқув қўлланмаларининг электрон вариантлари, маърузалар матнлари тайёрланган ва платформага жойлаштирилган. Кафедранинг салоҳияти: 3 нафар профессор-ўқитувчилардан 2 нафари илмий даражага эга. Шундан бир нафари фан доктори ва бир нафари фан номзодидир.  1 нафари Нью-Йорк ФА нинг фаол аъзосидир.
Кафедрада 2020 йили 22 та СКОПУС ва 2 та Web of science базасига кирувчи журналларда ҳамда 50 дан ортиқ юқори ИМПАКТ ФАКТОРЛИ журналларда илмий ишлар чоп эттирилди, профессор-ўқитувчи ва талабаларнинг ишлари халқаро ва Республика микёсидаги конференцияларда эълон қилинмоқда.

Кафедрада 
Кафедрада 5320400 – Полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедраси ихтисослик бўйича докторантура фаолият кўрсатмоқда.

Кафедрада ўқитиладиган фан ўқув дастурлари
Бакалавр йўналиши
Умумий кимёвий технология 
Умумий таълимнинг хуқуқий асослари ва миъёрий ҳужжатлари 
Кимёвий технология асослари 
Кимёвий инжиниринг жараёнлари ва қурилмалари 
Полимер моддалар технологияси 
Ишлаб чиқариш амалиёти