Манзил: 140104, Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй

Телефон: +998 66 2391140 Факс: +998 66 2391140 Email: devonxona@samdu.uz

КАФЕДРАЛАР Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси Бошланғич таълим методикаси кафедраси Тасвирий санъат Ботаника кафедраси Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси Иқтисодий назария кафедраси Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси Умумий физика кафедраси Ўзбекистон тарихи кафедраси Психология кафедраси Математик таҳлил кафедраси Рус тилшунослик кафедраси Жисмоний маданият назарияси ва методикаси География ва табиий ресурслар кафедраси Зоология кафедраси Оптимал бошқарув методлари кафедраси Иқтисодиёт кафедраси Меҳнат таълими кафедраси Ўзбек тилшунослиги кафедраси Оптика кафедраси Археология Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти Алгебра ва геометрия кафедраси Рус ва чет эл адабиёти кафедраси Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси Гидрометеорология кафедраси Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси Математик моделлаштириш ва комплекс дастурлаш кафедраси Кадрлар менежменти ва бизнес кафедраси Муҳандислик графикаси Адабиёт назарияси ва истиқлол даври адабиёти кафедраси Қаттиқ жисмлар физикаси Жаҳон тарихи кафедраси Педагогика кафедраси Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси Рус филологияси кафедраси Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси Экология кафедраси Генетика ва биотехнология кафедраси Органик ва биоорганик кимё кафедраси Ижтимоий фанлар кафедраси Фуқаролик жамияти ва миллий ғоя кафедраси Мусика таълими кафедраси Ўзбек тили ва адабиётини ўқитиш методикаси кафедраси Ядро физикаси ва астрономия Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси Дифференциал тенгламалар кафедраси Инглиз тили кафедраси Ҳаёт фаолияти ҳавфсизлиги кафедраси Аналитик кимё кафедраси Тожик тили ва адабиёти кафедраси Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси Фалсафа кафедраси Функционал анализ ва математик физика Роман-герман тиллари кафедраси Физикавий ва коллоид кимё кафедраси Назарий ва амалий механика кафедраси Хорижий шарқ тиллари

Оптика кафедраси мудири

Жумабоев Абдувахид

  • Қабул вақти: Ҳар куни 8:00 дан 16:00 гача
  • Телефон: +998937225265
  • Электрон почта: jumabaev2@rambler.ru

1973-1975 йиллар Самарқанд Давлат университети оптика кафедраси тадқиқотчиси;
1975-1977 йиллар Самарқанд Давлат университети оптика кафедраси илмий ходими;
1977-1982 йиллар Самарқанд Давлат университети оптика кафедраси ассиcтенти;
1982-1993 йиллар Самарқанд Давлат Университети оптика кафедраси доценти;
1994-2001 йиллар Самарқанд Давлат университети физика факультети декани;
2001-2011 йиллар Самарқанд Давлат университети оптика ва спектроскопия кафедраси профессори;
2011-2015 йиллар Самарқанд Давлат университети оптика ва спектроскопия кафедраси мудири вазифасини бажарувчи;
2017- йилдан Самарқанд Давлат университети оптика ва спектроскопия кафедраси мудири.

Оптика кафедраси 1935 йилда ташкил этилган бўлиб, бугунги кунга қадар Республикада илм-фан ривожига катта ҳисса қўшиш билан биргаликда, кўплаб юқори малакали мутахассислар тайёрлаб келмоқда.

Бу кафедранинг ташкил этилишида проф. А.М.Титов, проф. М.Ф.Вукс, проф. М.В.Чулоновский, проф. М.М.Мўминов, проф. А.Н.Текучов, проф. С.У.Умаров, проф. М.С.Саидов ва академик. А.К.Отахўжаевларнинг хизматлари каттадир.

Академик А.Қ.Отахўжаев томонидан яратилган Самарқанд «Оптиклар мактабини нуфузи нафақат Ўзбекистонда балки чет мамлакатларда ҳам тан олинган.

Бугунги кунда бу илмий мактабнинг фаолиятини акад. А.Қ.Отахўжаевнинг шогирдлари муваффақият билан давом эттириб келмоқда ва олинган илмий тадқиқот ишлари натижалари «Raman spectroscopy», «Molecular structura», «Molecular liquids», «Оптика ва спектроскопия» каби халқаро илмий журналларда чоп этилмоқда. Шунингдек, илмий-тадқиқот ишларини умумлаштирган ҳолда, 1981 йилда «Спектральное распределение интенсивности в крыле линии рассеяния жидкостей и растворов», 2009 йилда «Динамика молекул в жидкостях», 2014 йилда «Структура молекулярных агрегатов в жидкостях и их проявления в спектрах комбинационного рассеяния» номли монографиялар «ФАН» нашриётида чоп этилаётган бўлса, 1996, 2001, 2006, 2013 йилларда Самарқанд «Оптиклар мактаби» базасида «Молекуляр спектроскопиянинг долзарб муамморлари»га бағишланган халқаро конференциялар ўтказилди. Ушбу конференцияларда АҚШ, Германия, Польша, Россия, Укарина ва бошқа давлатларда соҳасининг етук олимлари иштирок этишди.   

Кафедрага ҳозирги кунда ф.м.ф.д. проф.А.Жумабаев раҳбарлик қилиб келмоқда. Бугунги кунда кафедрада илмий, ўқув услубий ва таълим тарбиявий ишларни ташкил этишда:  профессорлар – Н.Низомов, А.Жумабаев, У.Ташкенбаев, Э.Курталиев, доцентлар - Жураев У. Б., Муродов Г., Якубов А.А., Худойназаров К., Маматов З.У., Хушвактов Х.А., Абсанов А.А., Худойбердиев Б ассистентлар -  Шарифов Г.,  Норкулов А., Худойкулов Блар фаолият юритмоқдалар. Шу жумладан кафедрада бир қатор техник – ходимлар ўқув жараёнини ташкил этишда хизмат қилмоқда.

Кафедранинг бир нафар ходими А.Амонов таянч докторантурада таҳсил олмоқда

Кафедрада ўқитиладиган фан ўқув дастурлари

Бакалавриат таълим йўналиши ўқув режаси

Магистратура мутахассислиги ўқув режаси

  • Спектроскопия асослари
  • Молекулаларнинг электрон спектрлари
  • Молекуляр спектроскопиянинг долзарб муаммолари
  • Атом ва молекуляр спектроскопия
  • Молекулалараро ўзаро таъсирларни ноэмпирик ҳисоблаш усуллари
  • Молекуляр оптика