Манзил: 140104, Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй

Телефон: +998 66 2391140 Факс: +998 66 2391140 Email: devonxona@samdu.uz

КАФЕДРАЛАР Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси Бошланғич таълим методикаси кафедраси Тасвирий санъат Ботаника кафедраси Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси Иқтисодий назария кафедраси Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси Умумий физика кафедраси Ўзбекистон тарихи кафедраси Психология кафедраси Математик таҳлил кафедраси Рус тилшунослик кафедраси Жисмоний маданият назарияси ва методикаси География ва табиий ресурслар кафедраси Зоология кафедраси Оптимал бошқарув методлари кафедраси Иқтисодиёт кафедраси Меҳнат таълими кафедраси Ўзбек тилшунослиги кафедраси Оптика кафедраси Археология Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти Алгебра ва геометрия кафедраси Рус ва чет эл адабиёти кафедраси Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси Гидрометеорология кафедраси Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси Математик моделлаштириш ва комплекс дастурлаш кафедраси Кадрлар менежменти ва бизнес кафедраси Муҳандислик графикаси Адабиёт назарияси ва истиқлол даври адабиёти кафедраси Қаттиқ жисмлар физикаси Жаҳон тарихи кафедраси Педагогика кафедраси Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси Рус филологияси кафедраси Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси Экология кафедраси Генетика ва биотехнология кафедраси Органик ва биоорганик кимё кафедраси Ижтимоий фанлар кафедраси Фуқаролик жамияти ва миллий ғоя кафедраси Мусика таълими кафедраси Ўзбек тили ва адабиётини ўқитиш методикаси кафедраси Ядро физикаси ва астрономия Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси Дифференциал тенгламалар кафедраси Инглиз тили кафедраси Ҳаёт фаолияти ҳавфсизлиги кафедраси Аналитик кимё кафедраси Тожик тили ва адабиёти кафедраси Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси Фалсафа кафедраси Функционал анализ ва математик физика Роман-герман тиллари кафедраси Физикавий ва коллоид кимё кафедраси Назарий ва амалий механика кафедраси Хорижий шарқ тиллари

Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси мудири

Нормуродов Зиядулло Нарзуллаевич

 • Қабул вақти: Ҳар куни 14:00 dan 16:00 гача
 • Телефон: +99893 350-39-24
 • Электрон почта: z-normuradov@samdu.uz

1975-1980 - йиллар Самарқанд давлат университети талабаси;
1980-1981 - йиллар  Самарқанд давлат университети анорганик кимё кафедраси муҳандиси;
1981-1982 - йиллар  Самарқанд давлат университети анорганик кимё кафедраси кичик илмий ходими;
1982-1985 - йиллар  Самарқанд давлат университети анорганик кимё кафедраси малакали муҳандиси;
1985-1989 - йиллар  Самарқанд давлат университети анорганик кимё кафедраси катта илмий ходими;
1989-1995 - йиллар  Самарқанд давлат университети анорганик кимё кафедраси ассистенти;
1995-2004 - йиллар  Самарқанд давлат университети анорганик кимё кафедраси доценти, кафедра   мудири;
2004-2007 - йиллар  Ўзбекистон миллий университети аналитик кимё кафедраси докторанти;
2007-2010 - йиллар  Самарқанд давлат университети анорганик кимё кафедраси доценти;
2010-2017 - йиллар Самарқанд давлат университети биология ва кимё факультети декан ўринбосари;
2017-2018 - йиллар Самарқанд давлат университети Органик ва ноорганик кимё” кафедраси доценти; 
2018 - йилдан Самарқанд давлат университети “Ноорганик кимё ва материалшунослик ” кафедраси мудири.  

НООРГАНИК КИМЁ ВА МАТEРИАЛШУНОСЛИК КАФEДРАСИ

2011 йил декабрь ойида анорганик кимё ва органиc кимё кафедралари бирлашди.  2018 йил август ойида бу кафедра “Ноорганик кимё ва материалшунослик” ва “Органик ва биоорганиc кимё” кафедраларига ажратилди.  2018 йил март ойигача кафедрага доцент Тиллаев С.У. мудирлик қилиб келди. 2018 йил март ойида кафедра мудири лавозимини кимё фанлари номзоди, Беруний номидаги Давлат мукофоти лауреати, доцент           Нормурадов З.Н. лафедра мудири лавозимига сайланди. 

Ҳозирги кунда кафедрада 18 та профессор-ўқитувчи фаолият юритмоқда. Жумладан 2 та фан доктори (1 та профессор), 6 та фан номзоди – доцент, 2 та фан номзоди – ката ўқитувчи, 1 та ассистент – PhD, ва 7 нафар ассистент мавжуд. Кафедранинг илмий салоҳияти  56%. Кафедра ўқитувчиларининг ўртача ёши 43. 

Кафедранинг асосий илмий йўналишлари:

 • “Экосистема диагностикаси учун ишлатиладиган анорганик бирикмалар синтези ва реакwион қобилиятини ўрганиш” 
 • Золь-гель технологиясидан фойдаланиб материаллар синтези ва уларни спектроскопик таҳлили.
 • d- ва p-элементларнинг органик кислота лигандли комплекс бирикмалари синтези, уларнинг тузилиши, реакцион қобилияти ва экосистема диагностикасидаги ўрнини ўрганиш. 
 • Марказий Қизилқум паст сифатли фосфоритларидан кулранг фосфор тутган ўғитлар ишлаб чиқариш тезнологияси.
 • Атроф-муҳит мониторинги учун композицион материаллар ва нанотехнологияларга асосланган аналитик тизимлар, сенсорлар ва асбоблар ишлаб чиқиш. 
 • Турли материалларнинг ёнғинга хавфсизлигини ва чидамлилигини ошириш учун пирогенсиз моддаларни маҳаллий хомашёлардан олиш. 
 • Тиббий ва антиоксидант хоссага эга, табиий ва синтетик келиб чиқишдаги биологик фаол моддалар ва маҳуслотлар синтези, ажратиб олиш ва ўрганиш.

Кафедрада 2 та йўналишда магистратура мавжуд:

 • Ноорганик кимё  - 5А140501.
 • Материаллар ва моддалар кимёси - 5А140502.

Кафедрада ўқитиладиган фан ўқув дастурлари