Манзил: 140104, Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй

Телефон: +998 66 2391140 Факс: +998 66 2391140 Email: devonxona@samdu.uz

КАФЕДРАЛАР Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси Бошланғич таълим методикаси кафедраси Тасвирий санъат Ботаника кафедраси Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси Иқтисодий назария кафедраси Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси Умумий физика кафедраси Ўзбекистон тарихи кафедраси Психология кафедраси Математик таҳлил кафедраси Рус тилшунослик кафедраси Жисмоний маданият назарияси ва методикаси География ва табиий ресурслар кафедраси Зоология кафедраси Оптимал бошқарув методлари кафедраси Иқтисодиёт кафедраси Меҳнат таълими кафедраси Ўзбек тилшунослиги кафедраси Оптика кафедраси Археология Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти Алгебра ва геометрия кафедраси Рус ва чет эл адабиёти кафедраси Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси Гидрометеорология кафедраси Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси Математик моделлаштириш ва комплекс дастурлаш кафедраси Кадрлар менежменти ва бизнес кафедраси Муҳандислик графикаси Адабиёт назарияси ва истиқлол даври адабиёти кафедраси Қаттиқ жисмлар физикаси Жаҳон тарихи кафедраси Педагогика кафедраси Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси Рус филологияси кафедраси Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси Экология кафедраси Генетика ва биотехнология кафедраси Органик ва биоорганик кимё кафедраси Ижтимоий фанлар кафедраси Фуқаролик жамияти ва миллий ғоя кафедраси Мусика таълими кафедраси Ўзбек тили ва адабиётини ўқитиш методикаси кафедраси Ядро физикаси ва астрономия Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси Дифференциал тенгламалар кафедраси Инглиз тили кафедраси Ҳаёт фаолияти ҳавфсизлиги кафедраси Аналитик кимё кафедраси Тожик тили ва адабиёти кафедраси Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси Фалсафа кафедраси Функционал анализ ва математик физика Роман-герман тиллари кафедраси Физикавий ва коллоид кимё кафедраси Назарий ва амалий механика кафедраси Хорижий шарқ тиллари

Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси мудири

Салохий Дилором Исомиддин

  • Қабул вақти: Ҳар куни 8:00 дан 16:00 гача
  • Телефон: +99899 590-01-16
  • Электрон почта: s-dilorom@samdu.uz

1993-1994 йиллар Ўзбек филологияси филология фанлари номзоди;
1999-2001 йиллар Самарқанд давлат университети доцент;
2007-йилдан Самарқанд давлат университети мумтоз адабиёт тарихи кафедраси мудири.

Мумтоз адабиёти тарихи кафедраси 1927 йилда биринчи ўзбек профессори Абдурауф Фитрат раҳбарлигида ташкил этилган.

Кафедрада икки нафар фан доктори ва беш нафар фан номзоди, икки нафар ассистент ўқитувчи илмий-педагогик фаолият билан шуғулланади.

Кафедрада ўзбек мумтоз адабиёти тарихининг муҳим назарий ва амалий масалалари, таълим методикасига оид тадқиқотлар олиб борилади. Хусусан, мумтоз адабий матнларнинг поэтик хусусиятлари, туркий ва форс-тожик халқлари ўртасидаги адабий алоқалар, Алишер Навоий адабий меросининг жаҳон маданияти тарихидаги ўрни каби йўналишларда фундаментал тадқиқотлар олиб борилади.

Кафедра қошида 5А220101 - «Адабиётшунослик» мутахассислиги бўйича магистратура ҳамда 10.00.02. – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича ва докторантура мавжуд.

Кафедрада бажарилган илмий-тадқиқот ишларининг натижалари Туркия, Россия, Эрон Ислом Республикаси, АҚШ каби хорижий давлатларнинг нуфузли нашрларида эълон қилинган. 

Кафедрада ўқитиладиган фан ўқув дастурлари

Бакалавриат таълим йўналиши ўқув режаси

Магистратура мутахассислиги ўқув режаси