КАФЕДРАЛАР Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси Бошланғич таълим методикаси кафедраси Муҳандислик графикаси Ботаника кафедраси Органик синтез ва биоорганик кимё кафедраси Математик моделлаштириш кафедраси Инсон ресурсларини бошқариш кафедраси Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси Умумий физика кафедраси Ўзбекистон тарихи кафедраси Психология назарияси ва амалиёти кафедраси Математик таҳлил кафедраси Рус тилшунослик кафедраси Жисмоний маданият назарияси ва методикаси География ва табиий ресурслар кафедраси Ҳуқуқшунослик ва ҳуқуқ таълими кафедраси Агрокимё ва ўсимликларни ҳимоя қилиш кафедраси Умумий психология кафедраси Зоология кафедраси Оптимал бошқарув методлари кафедраси Рақамли иқтисодиёт кафедраси Фуқаролик жамияти ва миллий ғоя кафедраси Меҳнат таълими кафедраси Ўзбек тилшунослиги кафедраси Оптика кафедраси Археология Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти Алгебра ва геометрия кафедраси Рус ва чет эл адабиёти кафедраси Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси Мева-узумчилик ва сабзавотчилик кафедраси Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси Физикавий ва коллоид кимё кафедраси Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси Тармоқлар иқтисодиёти кафедраси Тасвирий санъат Истиқлол даври адабиёти ва адабиёт назарияси кафедраси Қаттиқ жисмлар физикаси Жаҳон тарихи кафедраси Фалсафа кафедраси Педагогика кафедраси Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси Рус филологияси кафедраси Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси Гидрометеорология кафедраси Экология ва ҳаёт хавсизлиги кафедраси Генетика ва биотехнология кафедраси Тупроқшунослик ва агротехнологиялар кафедраси Аналитик кимё кафедраси Социология ва ижтимоий иш кафедраси Мусика таълими кафедраси Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси Ядро физикаси ва астрономия Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси Дифференциал тенгламалар кафедраси Инглиз тили кафедраси Дастурий инжиниринг кафедраси Тожик тили ва адабиёти кафедраси Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси Функционал анализ ва математик физика Роман-герман тиллари кафедраси Полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедраси Назарий ва амалий механика кафедраси Хорижий шарқ тиллари кафедраси

Кафедра мудири

Нормурадов Давлат Сойибназарович

  • Қабул вақти: Ҳар куни 14:00 дан 16:00 гача
  • Телефон: +998933560272
  • Электрон почта: normurodov_davlat@mail.ru

1990-1991 йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институти тайёрлов бўлими тингловчиси;
1991-1995 йй .- Самарқанд қишлоқ хўжалик институти агрономия факультети талабаси;
1996-1999 йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институти аспиранти;
1996-1998 йй. - Самарқанд вилояти Катта турк ширкат хўжалиги участка агрономи;
1998-1999 йй. - Самарқанд вилоят иқтисодиёт бош бошқармаси  агросаноат комплекси бош мутахассиси;
1999-2001 йй. - Челак туман ўсимликларни ҳимоя қилиш ва агрокимёвий тадқиқотлар маркази бўлим мудири;
2001-2008 йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институти ўсимликшунослик кафедраси ассистенти;
2008-2010 йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институти ўсимликшунослик кафедраси доценти; 
2010-2013 йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институти ўсимликшунослик кафедраси мудири;
2013-2018 йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институти агрономия факултети декани; 
2018-2019 йй. - Самарқанд ветеринария медицинаси институти агрономия факултети декани;
2020 й. - ҳ.в. - Самарқанд давлат университети Мева-узумчилик ва сабзавотчилик кафедраси мудири. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори билан Самарқанд давлат университетида Агробиотехнологиялар ва озиқ-овқат хавфсизлиги факультети ташкил этилди. Факультети таркибида “Мева-узумчилик ва сабзавотчилик” кафедраси фаолият олиб бормоқда. Кафедрада 5411000–Мевачилик ва узумчилик, 5411600–Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик, 5411700–Иссиқхона хўжалигини ташкил этиш ва юритиш таълим йўналишилари ва магистратурада 5А411003 -Узумчилик ва узумни дастлабки қайта ишлаш, 5А411701– Ҳимояланган ер мева-сабзавотчилиги мутахассисликлари мавжуд.

Ҳозирги кунда “Мева-узумчилик ва сабзавотчилик” кафедрасида 8 та профессор-ўқитувчилар фаолият кўрсатишмоқда. Шулардан 4 та фан доктори-профессор, 4 нафар фан номзодлари, доцентлардир.

Кафедра профессор-ўқитувчилари Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтиниг Самарқанд илмий тажриба стансияси ва Ўзбекистон сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик илмий-тадқиқот институтининг Самарқанд филиаллари билан хамқорликда илмий –тадқиқот ишларини олиб боришмоқда.

“Мева-узумчилик ва сабзавотчилик” кафедрасида 2020-2021 ўқув йилида 3 та дарслик, 6 та ўқув қўлланмалар чоп этиш режалаштирилган.