КАФЕДРАЛАР Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси Бошланғич таълим методикаси кафедраси Муҳандислик графикаси Ботаника кафедраси Органик синтез ва биоорганик кимё кафедраси Математик моделлаштириш кафедраси Инсон ресурсларини бошқариш кафедраси Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси Умумий физика кафедраси Ўзбекистон тарихи кафедраси Психология назарияси ва амалиёти кафедраси Математик таҳлил кафедраси Рус тилшунослик кафедраси Жисмоний маданият назарияси ва методикаси География ва табиий ресурслар кафедраси Ҳуқуқшунослик ва ҳуқуқ таълими кафедраси Агрокимё ва ўсимликларни ҳимоя қилиш кафедраси Умумий психология кафедраси Зоология кафедраси Оптимал бошқарув методлари кафедраси Рақамли иқтисодиёт кафедраси Фуқаролик жамияти ва миллий ғоя кафедраси Меҳнат таълими кафедраси Ўзбек тилшунослиги кафедраси Оптика кафедраси Археология Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти Алгебра ва геометрия кафедраси Рус ва чет эл адабиёти кафедраси Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси Мева-узумчилик ва сабзавотчилик кафедраси Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси Физикавий ва коллоид кимё кафедраси Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси Тармоқлар иқтисодиёти кафедраси Тасвирий санъат Истиқлол даври адабиёти ва адабиёт назарияси кафедраси Қаттиқ жисмлар физикаси Жаҳон тарихи кафедраси Фалсафа кафедраси Педагогика кафедраси Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси Рус филологияси кафедраси Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси Гидрометеорология кафедраси Экология ва ҳаёт хавсизлиги кафедраси Генетика ва биотехнология кафедраси Тупроқшунослик ва агротехнологиялар кафедраси Аналитик кимё кафедраси Социология ва ижтимоий иш кафедраси Мусика таълими кафедраси Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси Ядро физикаси ва астрономия Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси Дифференциал тенгламалар кафедраси Инглиз тили кафедраси Дастурий инжиниринг кафедраси Тожик тили ва адабиёти кафедраси Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси Функционал анализ ва математик физика Роман-герман тиллари кафедраси Полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедраси Назарий ва амалий механика кафедраси Хорижий шарқ тиллари кафедраси

Кафедра мудири

Лақаев Саидахмад Норжигитович

  • Қабул вақти: Ҳар куни (8:00 -16:00)
  • Телефон: +998937228656
  • Электрон почта: slakaev@mail.ru

1978- 1987- йиллар Самарқанд давлат университети функционал анализ кафедраси ассистенти, доценти
1987- 1996-йиллар Самарқанд давлат университети функционал анализ кафедраси мудири
1996- 2003-йиллар Самарқанд давлат университети функционал анализ ва функциялар назарияси кафедраси профессори
2003- 2011-йиллар Самарқанд давлат университети математик физика ва функциялар назарияси кафедраси мудири
2011- 2013-йиллар Самарқанд давлат университети математик физика ва функционал анализ кафедраси мудири
2013- 2016-йиллар Самарқанд давлат университети математик физика ва функционал анализ кафедраси профессори
2016-йилдан Самарқанд давлат университети «Математик физика ва функционал анализ» кафедраси мудири

Математик физика ва Функционал анализ   кафедраси 2003  йили  февраль  ойида  ф.м.ф.д, проф. Саидахмат  Лақаев  ташаббуси ва  сайи-ҳаракатлари натижасида  математик-физика илмий йўналиши бўйича  Самарқанд давлат  университетида  илмий  мактаб ташкил этилганлигининг этирофи сифатида  Математик физика номи билан ташкил қилинди. Унда  кафедра  мудири    ф.м.ф.д.  проф.  С.Н.Лақаев,     ф.м.ф.д.  проф. Ж.И.Абдуллаев, ф.м.ф.н.  доц. М.Х.Шерматов, ф.м.ф.н.  асс.  А.М.Холхўжаев, асс. Т.Ҳ.Расуловлар  фаолият  кўрсатиб бошлаган.

Математик физика кафедраси тарихи Функционал  анализ  кафедраси тарихи билан бевосита боғлиқ:

Функционал анализ  кафедраси 1971  йилда  доцент Ходи А. Абдуллаев  ташабуси ва  сайи-ҳаракатлари натижасида  ташкил этилган эди.  Кафедра  ташкил топган   кундан бошлаб  унда доценталар: Х. А. Абдуллаев, Ш. Ярмухамедов ва оқитувчилар И.И. Исроилов, Е. А. Абдуқодиров, Р. Ш. Шодиев, М. Ҳошимовалар  фаолият  кўрсатишган. 

Функционал анализ кафедрасига  1971-1976  йилларда  доцент  Х.А. Абдуллаев, 1977-1979  йилларда   доцент Ш. Ярмуҳаммедов, 1980-1987  йилларда  доцент  И.И.Исроилов ва 1987-1994 йилларда доцент-профессор  Саидакҳмат Н.Лақаев  мудирлик қилган.

1994 йили “Математик анализ” кафедраси “Функционал  анализ” кафедрасига  қўшилди, кафедра  “Функциялар назарияси ва функционал анализ” деб аталди ва унга проф Саидакҳмат Лақаев кафедрага 1994-1997 йилларда  мудирлик қилди. 

1997 йилда  Функциялар назарияси  ва Функционал анализ  кафедрасидан  Математик анализ  кафедраси ажралиб чиқди.

1997-2002 йилларда Функциялар назарияси ва функционал анализ   кафедрасига ф.м.ф.д., доц. А. Хатамов мудирлик қилди.

2003 йили февралида  Функциялар назарияси ва функционал анализ  кафедраси асосида иккита янги кафедра, яъни Математик  физика  ва Функциялар  назарияси кафедралари ташкил қилинди.

2003-2005 йилларда  Математик  физика  кафедрасига ф.м.ф.д., проф. Саидакҳмат Лақаев  ва  “Функциялар  назарияси”  кафедрасига ф.м.ф.д.,доц. Ахтам Хатамов мудирлик қилдилар.

2005 йилда  “Функциялар  назарияси”  кафедраси  “Математик  физика” кафедрасига қўшилди ва  кафедра“ Математик физика  ва функциялар назарияси” деб номланди ва унга проф. Саидакҳмат Н.Лақаев  мудирлик этиб тайинланди.

2011- йил ноябр ойидан “Математик физика  ва функциялар назарияси”   кафедраси   Математик физика ва функционал анализ деб  номланди ва унга профессор  Саидакҳмат Норжигитович Лақаев 2013 йилгача мудирлик  қилди.

2013-2016 йилларда кафедрага ф.м.ф.н., доцент А.М.Халхўжаев мудирлик қилди.

2016 йил ноябрдан буён кафедрага ф.м.ф.д., проф. академик Саидахмат Лақаев раҳбарлик қилиб келмоқда. 

Ҳозирги кунда  кафедрада   қуйидаги  профессор-ўқитувчилар  фаолият  кўрсатмоқдалар:  кафедра мудири, ф.м.ф.д., проф., академик,  Саидахмат Лақаев, ф.м.ф.д., проф  Аҳмад Халхўжаев, ф-м.ф.д., проф. Эрмамат Сатторов, ф.-м.ф.д., доц.  Ахтам Хатамов,  доц., ф.-м.ф.н. О.Е. Махмудов,   ф.-м.ф.н., доц. И.Е. Ниёзов, ф.-м.ф.н.,доц. С.М. Саматов, катта ўқитувчилар: Ш.М. Латипов, фалсафа докторлари (PhD) С.С. Улашов, (PhD) Ш.Ҳ. Қурбонов,  ассистентлар А.Болтаев, М.Азизова, Ф.Алмуратов, докторант А.М.Хуррамов, таянч докторантлар Саидакбар Абдуҳакимов, Шаҳобиддин Ҳамидов, кабинет  мудири Дилафрўз  Бекназарова.

      

Кафедрада ўқитиладиган фан ўқув дастурлари