Манзил: 140104, Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй

Телефон: +998 66 2391140 Факс: +998 66 2391140 Email: devonxona@samdu.uz

КАФЕДРАЛАР Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси Бошланғич таълим методикаси кафедраси Тасвирий санъат Ботаника кафедраси Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси Иқтисодий назария кафедраси Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси Умумий физика кафедраси Ўзбекистон тарихи кафедраси Психология кафедраси Математик таҳлил кафедраси Рус тилшунослик кафедраси Жисмоний маданият назарияси ва методикаси География ва табиий ресурслар кафедраси Зоология кафедраси Оптимал бошқарув методлари кафедраси Иқтисодиёт кафедраси Меҳнат таълими кафедраси Ўзбек тилшунослиги кафедраси Оптика кафедраси Археология Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти Алгебра ва геометрия кафедраси Рус ва чет эл адабиёти кафедраси Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси Гидрометеорология кафедраси Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси Математик моделлаштириш ва комплекс дастурлаш кафедраси Кадрлар менежменти ва бизнес кафедраси Муҳандислик графикаси Адабиёт назарияси ва истиқлол даври адабиёти кафедраси Қаттиқ жисмлар физикаси Жаҳон тарихи кафедраси Педагогика кафедраси Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси Рус филологияси кафедраси Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси Экология кафедраси Генетика ва биотехнология кафедраси Органик ва биоорганик кимё кафедраси Ижтимоий фанлар кафедраси Фуқаролик жамияти ва миллий ғоя кафедраси Мусика таълими кафедраси Ўзбек тили ва адабиётини ўқитиш методикаси кафедраси Ядро физикаси ва астрономия Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси Дифференциал тенгламалар кафедраси Инглиз тили кафедраси Ҳаёт фаолияти ҳавфсизлиги кафедраси Аналитик кимё кафедраси Тожик тили ва адабиёти кафедраси Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси Фалсафа кафедраси Функционал анализ ва математик физика Роман-герман тиллари кафедраси Физикавий ва коллоид кимё кафедраси Назарий ва амалий механика кафедраси Хорижий шарқ тиллари

Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси

Тайланова Шохида Зайниевна

  • Қабул вақти: Ҳар куни 8:00 дан 16:00 гача
  • Телефон: +99891 541-84-44
  • Электрон почта: tshohida84@mail.ru

Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси 2018 йил 30-августда ташкил топган. Кафедра мудири этиб п.ф.н. Ш.Тайланова тайинланган. Кафедра аъзолари: доцент И.Хайриев, ўқитувчилар А.Рахимов, Н.Насимова, Г.Эшназарова, С.Зохидова, М.Маъруфова, Ш.Дониярова ва Ч.Абдурахмановалар.

Кафедрада Ш.Тайланова «Педагогика олий таълим муассасаларида қадриятлар тизимини ташкиллаштириш технологияси»  мавзусида, доцент И.Хайриев «Шахсда ирода шаклланишининг динамикаси» мавзусида докторлик (DSc) диссертатциялари устида, С.Зохидова «Интерфаол таълим стратегиялари воситасида бўлажак ўқитувчиларнинг касбий ижтимоийлаштириш механизмларини такомиллаштириш» мавзусидаги (PhD) диссертатцияси устида илмий тадқиқот ишлари олиб бормоқда.

Кафедрада  «Ёш тарбиячи» номли тўгарак фаолият кўрсатмокда.

Кафедрада ўқитиладиган фан ўқув дастурлари