КАФЕДРАЛАР Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси Бошланғич таълим методикаси кафедраси Муҳандислик графикаси Ботаника кафедраси Органик синтез ва биоорганик кимё кафедраси Математик моделлаштириш кафедраси Инсон ресурсларини бошқариш кафедраси Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси Умумий физика кафедраси Ўзбекистон тарихи кафедраси Психология назарияси ва амалиёти кафедраси Математик таҳлил кафедраси Рус тилшунослик кафедраси Жисмоний маданият назарияси ва методикаси География ва табиий ресурслар кафедраси Ҳуқуқшунослик ва ҳуқуқ таълими кафедраси Агрокимё ва ўсимликларни ҳимоя қилиш кафедраси Умумий психология кафедраси Зоология кафедраси Оптимал бошқарув методлари кафедраси Рақамли иқтисодиёт кафедраси Фуқаролик жамияти ва миллий ғоя кафедраси Меҳнат таълими кафедраси Ўзбек тилшунослиги кафедраси Оптика кафедраси Археология Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти Алгебра ва геометрия кафедраси Рус ва чет эл адабиёти кафедраси Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси Мева-узумчилик ва сабзавотчилик кафедраси Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси Физикавий ва коллоид кимё кафедраси Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси Тармоқлар иқтисодиёти кафедраси Тасвирий санъат Истиқлол даври адабиёти ва адабиёт назарияси кафедраси Қаттиқ жисмлар физикаси Жаҳон тарихи кафедраси Фалсафа кафедраси Педагогика кафедраси Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси Рус филологияси кафедраси Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси Гидрометеорология кафедраси Экология ва ҳаёт хавсизлиги кафедраси Генетика ва биотехнология кафедраси Тупроқшунослик ва агротехнологиялар кафедраси Аналитик кимё кафедраси Социология ва ижтимоий иш кафедраси Мусика таълими кафедраси Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси Ядро физикаси ва астрономия Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси Дифференциал тенгламалар кафедраси Инглиз тили кафедраси Дастурий инжиниринг кафедраси Тожик тили ва адабиёти кафедраси Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси Функционал анализ ва математик физика Роман-герман тиллари кафедраси Полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедраси Назарий ва амалий механика кафедраси Хорижий шарқ тиллари кафедраси

Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси

Зоҳидова Саноат Рахмоновна

  • Қабул вақти: Ҳар куни 8:00 дан 16:00 гача
  • Телефон: +998995965054
  • Электрон почта: zohidova88@gmail.com

2005-2009 йй. - Самарқанд давлат университети талабаси
2009-2011 йй. - Самарқанд давлат университети магистранти 
2011-2015 йй. – Самарқанд вилоят халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти ўқитувчиси 
2016-2018 йй.  - Самарқанд давлат университети педагогика кафедраси таянч докторанти
2019 -2020йй. - Самарқанд давлат университети “Мактабгача таълим педагогика ва психологияси” кафедраси ўқитувчиси
2020 -ҳ.в. - Самарқанд давлат университети “Мактабгача таълим педагогика ва психологияси” кафедраси мудири

“Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси” кафедраси  2018 йилнинг 26 августида университет ректорининг 584-ИЖ сонли буйруғи асосида ташкил этилган. Кафедра мудири п.ф.ф.д.доц.Зоҳидова Саноат Рахмоновна. 
Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедрасида асосий штатда 11 нафар профессор – ўқитувчилар бўлиб, шулардан 1 нафар фан доктори, 1 нафар фалсафа доктори, 9 нафар ассистенлар ассистентлар фаолият кўрсатмоқдалар:
1.Зоҳидова С.Р.- кафедра мудири, п.ф.ф.д.доцент 
2.Тайланова Ш.З –п.ф.д. доцент
3. Насимова Н. ассистент-ўқитувчи 
4.Розиқова.Г.Ҳ -  ассистент-ўқитувчи
5. Маруфова М. ассистент-ўқитувчи
6. Дониёрова Ш  ассистент-ўқитувчи 
7.Умирова.Н.М -  ассистент-ўқитувчи  
8.Зайниддинова З. -ассистент-ўқитувчи 
9.Каримова А. - ассистент-ўқитувчи
10. Каттаева Г.ассистент-ўқитувчи 
11.Ҳакимова М. - ассистент-ўқитувчи 
Кафедра аъзолари томонидан қуйидаги фанлардан маъруза, амалий ва семинар машғулотларини олиб борилади:
Бакалавриат: 
1.    Мактабгача таълимда ижодий фаолият асослари;
2.    Умумий педагогика; 
3.    Мактабгача таълимда бошқарув ва менежмент;
4.    Умумий психология; 
5.    Болалар психологияси ва психодиагностикаси;
6.    Мактабгача педагогика; 
7.    Болалар ижтимоий мослашуви;
8.    Касбий педагогика;
9.    Методика фанларини ўқитиш технологияси;
10.    Касбий психология;
11.    Ижтимоий педагогика;
12.    Мактабгача таълимнинг меъёрий асослари
Магистратура:
1.Мактабгача таълим методологияси
2.Мактабгача педагогик акмеология
3.Мактабгача таълимни бошқаришнинг илмий асослари
2020 йилда “Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси” кафедраси профессор-ўқитувчилари томонидан 2 та қўлланма, республика журналларида 3 та илмий мақола, хорижий илмий  журналларда 11 та мақола, республика илмий-амалий конференцияларида 6 та ва халқаро илмий-амалий конференцияларда 22 та тезислар чоп этилди.  
“Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси” кафедрасида “Ёш педагог”, “Ижодкор тарбиячи” ва “Ёш психолог” тўгараклари фаолият кўрсатади.
2020 йил 11-12 ноябрь кунлари  “Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси” кафедраси ва “"Мактабгача таълим назарияси ва методикаси" кафедралари ҳамкорликда “Мактабгача таълим тизимини ривожлантиришда илмий-амалий инновацияларнинг педагогик аҳамияти” мавзусида халқаро илмий-амалий конференция ташкил этилди.