КАФЕДРАЛАР Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси Бошланғич таълим методикаси кафедраси Муҳандислик графикаси Ботаника кафедраси Органик синтез ва биоорганик кимё кафедраси Математик моделлаштириш кафедраси Инсон ресурсларини бошқариш кафедраси Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси Умумий физика кафедраси Ўзбекистон тарихи кафедраси Психология назарияси ва амалиёти кафедраси Математик таҳлил кафедраси Рус тилшунослик кафедраси Жисмоний маданият назарияси ва методикаси География ва табиий ресурслар кафедраси Ҳуқуқшунослик ва ҳуқуқ таълими кафедраси Агрокимё ва ўсимликларни ҳимоя қилиш кафедраси Умумий психология кафедраси Зоология кафедраси Оптимал бошқарув методлари кафедраси Рақамли иқтисодиёт кафедраси Фуқаролик жамияти ва миллий ғоя кафедраси Меҳнат таълими кафедраси Ўзбек тилшунослиги кафедраси Оптика кафедраси Археология Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти Алгебра ва геометрия кафедраси Рус ва чет эл адабиёти кафедраси Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси Мева-узумчилик ва сабзавотчилик кафедраси Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси Физикавий ва коллоид кимё кафедраси Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси Тармоқлар иқтисодиёти кафедраси Тасвирий санъат Истиқлол даври адабиёти ва адабиёт назарияси кафедраси Қаттиқ жисмлар физикаси Жаҳон тарихи кафедраси Фалсафа кафедраси Педагогика кафедраси Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси Рус филологияси кафедраси Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси Гидрометеорология кафедраси Экология ва ҳаёт хавсизлиги кафедраси Генетика ва биотехнология кафедраси Тупроқшунослик ва агротехнологиялар кафедраси Аналитик кимё кафедраси Социология ва ижтимоий иш кафедраси Мусика таълими кафедраси Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси Ядро физикаси ва астрономия Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси Дифференциал тенгламалар кафедраси Инглиз тили кафедраси Дастурий инжиниринг кафедраси Тожик тили ва адабиёти кафедраси Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси Функционал анализ ва математик физика Роман-герман тиллари кафедраси Полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедраси Назарий ва амалий механика кафедраси Хорижий шарқ тиллари кафедраси

Кафедра мудири

Равиндер Гаргаш

  • Қабул вақти: Ҳар куни 14:00 дан 16:00 гача
  • Телефон:
  • Электрон почта:

1967 - 1970 йй. - Деҳли университети талабаси, Бакалавр, (BA), Инглиз тили
1970 - 1972 йй. - Деҳли университети талабаси, Магистратура, (MA), Инглиз тили
1976 - 1978 йй. - Деҳли университети талабаси, Магистратура (MLitt), Лингвистика 
1972 - 1986 йй. - Инглиз тили ўқитувчиси, Деҳли университети
1972 - 1986 йй. - Инглиз тили ассистент ўқитувчиси, (Assistant Professor) Инглиз тили, Деҳли университети 
1980 - 1989 йй. - Деҳли университети талабаси, (PhD) Лингвистика
1986-1987 йй. - Инглиз тили Ассистент ўқитувчиси (Assistant Professor), Инглиз тили кафедраси, Деҳли университети
1987-1997 йй. - Инглиз тили Доцент ўқитувчиси (Associate Professor), Лингвистика кафедраси, Деҳли университети 
1997-2014 йй. - Инглиз тили Профессор ўқитувчиси (Professor), Лингвистика кафедраси, Деҳли университети, Лингвистика маркази
1997-2014 йй. - Инглиз тили Профессор ўқитувчиси (Professor), Лингвистика кафедра мудири, Деҳли  университети, Лингвистика маркази Ташриф буюрган Профессор (Visiting Professor), Ханкук чет эл тадқиқотлари университети, Сеул, Жанубий Корея
2014-2019 йй. - Инглиз тили ташриф буюрган Профессор (Visiting Professor), Жаваҳарлал Неру университети факултети, Деҳли ва Алигарҳ Муслим университети, Алигарҳ, Ҳиндистон
2019 - ҳ.в. - Инглиз тили кафедраси мудири, Самарқанд Давлат Университети

Инглиз   тили кафедраси чет тили кафедраси номи билан 1962 йил СамДУ чет тиллар факультети қошида ташкил топган. Бу кафедра факультетлараро кафедра бўлиб, асосан талабаларга инглиз  тилидан сабоқ берган. Кафедрага дастлаб профессор Л.А.Клетнова, катта ўқитувчи Р.М.Маматов, доцент Б.Т.Турсунов, кейинчалик профессор А.М.Бушуй, профессор Сафаров Ш.С, доцент А.Н.Нурмухамедов, доцент М.Б.Бегматов, доцент Атаева Г.М, доцент Т.С. Исмаилов мудирлик қилишган бўлсалар, хозирги кунда кафедрани профессор Равиндер Гаргеш бошқармоқда.

Инглиз тили кафедраси ўз фаолияти давомида М.М.Нушаров, А.М.Бушуй, Б.Т.Турсунов каби таниқли профессорларни, А.Нурмухамедов каби таниқли доцентларни, ҳамда Пошали Усмон каби таниқли етук мутахассисларни етказиб берди. Кафедрада бугунги кунда нафақадаги  ажойиб профессор-ўқитувчилар: доцент Л.Л.Арустамян, доцент А.М. Юзликаева, доцент Д.И.Фахрутдинова, катта ўқитувчилар: Х.Мирмухаммедова, Д.Ш.Мамажонова, К.З.Ходжаева, К.О.Мамадалиевалар кўплаб талабаларга инглиз тилидан сабоқ берганлар. Хозирги кунда кафедрада Равиндер Гаргеш профессор лавозимида, Г.М.Атаева доцент лавозимида, М.Кушшаева, О.Умарова, С.Содикова, Б.Азизова, Д.Собирова, А.Уразқулова, Н.Исакова, Н.Холмуродовалар  катта ўқитувчи лавозимида, К.Махкамова ҳамда С.Рўзиева, Ш.Хушмуродова, Ф.Хайдаров, С.Усмонов, Ф.Негова, М.Акабирова, У.Қурбонова, Н.Кучимова, К.Холмуродова, З.Собирова, Ш.Рофеева, С.Тохирова, Ш.Толибова, Ж.Абдурахмонов, Х.Беққулова, Д.Расулова, И.Расулова, Ф.Қодирова, Г.Қурбонова, Ш.Хасанова, Ҳ.Абсаломов, С.Ходжаёрова, А.Саидова, Н.Низомиддинова, Р.Эшмаматов, С.Алламуродова, Н.Турумова, Н.Рахимова, Le Hajong, Х.Тугалов, Н.Рашидова, А.Бурхоновалар  ўқитувчи лавозимида фаолият олиб бормоқда.

Кафедра Англия ва АҚШ элчихонаси билан мунтаззам алоқада бўлиб,  АҚШдан келган ўқитувчи Ashcraft Katherine Elizabeth ўз фаолиятини кўрсатмоқда.

Кафедранинг ўқитувчилари халқаро илмий конфренцияларда ўз мақолалари билан мунтазам иштирок этиб келмоқда. Кафедранинг илмий салоҳияти 10%.

Инглиз тили кафедраси умумий илмий мавзуси “Замонавий тилшунослик масалалари ва хорижий тиллар ўқитиш услубияти” мавзусида тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Бугунги кунда кафедра илмий ишларини савиясини ошириш мақсадида сўнгги уч йил давомида   20 дан ортиқ услубий қўлланма, инглиз  тилида мултимедия дарсликлар яратилди. Кафедранинг илмий мақолалар тўплами чоп этилиб, унда кафедранинг барча аъзоларининг илмий, илмий-услубий мақолалари киритилмоқда. Кафедра аъзоларининг 30 дан ортиқ илмий мақолалари халқаро конференция тўпламларида, 4 та хорижий илмий журналларда чоп этилган. Кафедранинг ёш ассистентлари докторлик диссертациясилари устида иш олиб боришмоқда. Бугунги кунда икки нафар инглиз тили ўқитувчилари фалсафа доктори (PhD) даражасини олишга муваффақ бўлишди.