Манзил: 140104, Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй

Телефон: +998 66 2391140 Факс: +998 66 2391140 Email: devonxona@samdu.uz

КАФЕДРАЛАР Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси Бошланғич таълим методикаси кафедраси Тасвирий санъат Ботаника кафедраси Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси Иқтисодий назария кафедраси Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси Умумий физика кафедраси Ўзбекистон тарихи кафедраси Психология кафедраси Математик таҳлил кафедраси Рус тилшунослик кафедраси Жисмоний маданият назарияси ва методикаси География ва табиий ресурслар кафедраси Зоология кафедраси Оптимал бошқарув методлари кафедраси Иқтисодиёт кафедраси Меҳнат таълими кафедраси Ўзбек тилшунослиги кафедраси Оптика кафедраси Археология Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти Алгебра ва геометрия кафедраси Рус ва чет эл адабиёти кафедраси Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси Гидрометеорология кафедраси Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси Математик моделлаштириш ва комплекс дастурлаш кафедраси Кадрлар менежменти ва бизнес кафедраси Муҳандислик графикаси Адабиёт назарияси ва истиқлол даври адабиёти кафедраси Қаттиқ жисмлар физикаси Жаҳон тарихи кафедраси Педагогика кафедраси Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси Рус филологияси кафедраси Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси Экология кафедраси Генетика ва биотехнология кафедраси Органик ва биоорганик кимё кафедраси Ижтимоий фанлар кафедраси Фуқаролик жамияти ва миллий ғоя кафедраси Мусика таълими кафедраси Ўзбек тили ва адабиётини ўқитиш методикаси кафедраси Ядро физикаси ва астрономия Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси Дифференциал тенгламалар кафедраси Инглиз тили кафедраси Ҳаёт фаолияти ҳавфсизлиги кафедраси Аналитик кимё кафедраси Тожик тили ва адабиёти кафедраси Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси Фалсафа кафедраси Функционал анализ ва математик физика Роман-герман тиллари кафедраси Физикавий ва коллоид кимё кафедраси Назарий ва амалий механика кафедраси Хорижий шарқ тиллари

Кафедра мудири

Аминжонов Шарифкул Аббосович

  • Қабул вақти: Ҳар куни 14:00 дан 16:00 гача
  • Телефон: +99893 353-22-01
  • Электрон почта: sh-aminjonov@samdu.uz

1980-1983 йиллар Самарканд давлат педагогика институти фуқаро муҳофазаси ва тиббий тайёрлов кафедраси ўқитувчиси;
1983-1984 йиллар Стажёр - тадқиқотчи лавозимига ўтказилган;
1984-1985 йиллар Самарқанд давлат педагогики институти фуқаро муҳофазаси ва тиббий тайёрлов кафедраси ўқитувчисииси;
1984-1988 йиллар Москва шаҳридаги П.К.Анохин номидаги физиология илмий-тадқиқот институти аспиранти;
1988-1989 йиллар Самарқанд давлат педагогика институти одам анатомияси ва физиология кафедраси ўқитувчиси;
1989-1992 йиллар Самарқанд давлат педагогики институти одам ва ҳайвонлар физиологияси кафедраси катта ўқитувчиси;
1992-1993 йиллар Самарқанд давлат педагогики инчститути Самарқанд давлат универсиетигага қўшилиши муносабати билан анатомия ва физиология кафедраси катта ўқитувчиси лавозимида ишни давом эттирган;
1993-1998  йиллар Самарқанд давлат университети одам анатомияси ва физиология кафедраси катта ўқитувчиси лавозимига шартнома тузилган;
2001-2003 йиллар Самарқанд давлат университети жисмоний назарияси кафедраси катта ўқитувчиси;
2003-2003 йиллар Самарқанд давлат университети жисмоний маданиятнинг тиббий-биологик ва физиологик асослари кафедраси мудири;
2003-2007 йиллар Самарқанд давлат университети жисмоний маданиятнинг тиббий-биологик ва физиологик асослари кафедраси доценти;
2007-2008 йиллар Самарқанд давлат университети жисмоний маданият назарияси кафедраси доценти;
2008-2013 йиллар Самарқанд давлат университети жисмоний маданият назарияси ва тиббий-биологик ассолари кафедраси мудири;
2013-2014 йиллар Самарқанд давлат университети мусиқа, бадиий графика ва меҳнат таълими факультети декани вазифа бажарувчиси;
2014-2015 йиллар Самарқанд давлат университети мусиқа бадиий графика ва меҳнат таълими факультети декани;
2015-2017 йиллар Самарқанд давлат унверситети касбий таълим факультети декани ўринбосари;
2017-2018 йиллар Самарқанд давлат унверситети жисмоний маданият назарияси ва методикаси кафедраси доценти;
2018 йилдан Самарқанд давлат университети жисмоний маданият факультети Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги  кафедраси мудири.

Самарканд Давлат Университети қошида 1960 йилда “Тиббий тайёрлов ва фуқаро химояси” курси ташкил топди. Курсга рахбар қилиниб,захирадаги полковник Тошметов Алихон Тошметович тайинланди.1961 йилда курс кегайтирилиб,уқитувчи врач Рашидов Масежон Хамидович ишга олинди.У киши “Тиббий билим асослари” фанидан дарс бериш учун ўқитувчи-врач Рашидов Масенжон Хамидович ишга қабул қилинди.бир йилдан кийин М.Х Рашидовни катта ўқитувчи лавозимига тайинлаб,кафедра мудири  лавозимига тайинланди.1964 йилда ишга яна бир ўқитувчи-врач Вайсберг Нонна Ивановнани ишга қабул қилди.

Кафедра фуқаро химояси фанидан захирадаги подполковник Клипенко Филипп Павлович,Манин Григорий Григорьевич дарс берганлар.Кейинги йилларда бу фандан захирадаги подпольковник Прокопенко Евгений Иванович,Зайцев А.П.дарс берганлар.

Шу кафедрани ташкил этиш ва ўқув ишларини йўлга қўйишда Рашидов М.Х ни хизматлари катта .У киши 1960 йилдан то 1990 йилгача кафедра мудири лавозимида ишлаб келганлар.1990 йилдан 1992 йилгача кафедрада ишлаб келаётган ўқтувчи вирач Вайсберг Нонна Ивановнани кафедрада мудирлик қилган. Рашидов М.Х билан биргаликда врач Терёхина Э.М,Гузеев В.С Дивеев С.Д ва Садуллаев Ш.С биргаликда ишлаганлар. Кафедра ташкил бўлгандан кейин биринчи бино

Чет тилли институтини 3 қаватида жойлашган. Ўн йил утгандан кейин ҳозирги типография биносига кучиб келган. 1976 йилдан бошлаб ҳозирги Ҳарбий кафедарни биносига кучиб утган ва шу ерда фаолият юргузиб келмоқда. 1992 йилда Педагогика институти университетимизга қушилгандан кейин кафедра мудири лавозимига доц.Р.Р.Маликова тайинланди ва 1992 йилдан 2011 йил декабр оийгача кафедрага раҳбарлик қилиб кафедрани кейингашида ва тажрибали ўқитувчилар билан бой этишда, ўқув жараёнини такомиллаштиришда ўзларининг хиссаларини қушиб келдилар.

Бугунги кунда кафедрада ўқитувчи-врачлардан Ф.И.Ғайбуллаева, Х.И.Қориева, Н.А.Мақсудова, Н.А.Урунова, Н.М.Халилова, Н.Н.Ёрмухамедова, Э.К.Пармонов, Ф.Н.Қурбанова, М.А.Бакаева, Ф.В.Арифджанова, М.Э.Мардонова, Э.Э.Қобилов, М.А.Ҳужабеков, Д.Я.Ҳайдаров, Н.Х.Ғаффорова, кабинет мудири М.Б.Шамсиевалар кафедрада фаолият кўрсатиб келмоқдалар. 2012 йил февраль ойидан бошлаб кафедрага Г.И.Ҳудайбердиева мудири этиб тайинлаб раҳбарлик келмоқда. Кафедрада Университетнинг 1, 2, 3 босқич талабаларига “Валеология”, “Тиббий били асослари” ва “Ҳаёт фаолияти хафсизлиги” фанларидан билим бериб келинмоқда.

2015 йил сентябр ойидан бошлаб кафедрани номи “Ҳаёт фаолияти хафсизлиги” деб ўзгартирилди.

Кафедрада ўқитиладиган фан ўқув дастурлари