Манзил: 140104, Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй

Телефон: +998 66 2391140 Факс: +998 66 2391140 Email: devonxona@samdu.uz

КАФЕДРАЛАР Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси Бошланғич таълим методикаси кафедраси Тасвирий санъат Ботаника кафедраси Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси Иқтисодий назария кафедраси Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси Умумий физика кафедраси Ўзбекистон тарихи кафедраси Психология кафедраси Математик таҳлил кафедраси Рус тилшунослик кафедраси Жисмоний маданият назарияси ва методикаси География ва табиий ресурслар кафедраси Зоология кафедраси Оптимал бошқарув методлари кафедраси Иқтисодиёт кафедраси Меҳнат таълими кафедраси Ўзбек тилшунослиги кафедраси Оптика кафедраси Археология Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти Алгебра ва геометрия кафедраси Рус ва чет эл адабиёти кафедраси Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси Гидрометеорология кафедраси Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси Математик моделлаштириш ва комплекс дастурлаш кафедраси Кадрлар менежменти ва бизнес кафедраси Муҳандислик графикаси Адабиёт назарияси ва истиқлол даври адабиёти кафедраси Қаттиқ жисмлар физикаси Жаҳон тарихи кафедраси Педагогика кафедраси Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси Рус филологияси кафедраси Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси Экология кафедраси Генетика ва биотехнология кафедраси Органик ва биоорганик кимё кафедраси Ижтимоий фанлар кафедраси Фуқаролик жамияти ва миллий ғоя кафедраси Мусика таълими кафедраси Ўзбек тили ва адабиётини ўқитиш методикаси кафедраси Ядро физикаси ва астрономия Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси Дифференциал тенгламалар кафедраси Инглиз тили кафедраси Ҳаёт фаолияти ҳавфсизлиги кафедраси Аналитик кимё кафедраси Тожик тили ва адабиёти кафедраси Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси Фалсафа кафедраси Функционал анализ ва математик физика Роман-герман тиллари кафедраси Физикавий ва коллоид кимё кафедраси Назарий ва амалий механика кафедраси Хорижий шарқ тиллари

Кафедра мудири

Холикулов Шоди Турдикулович

  • Қабул вақти: Ҳар куни 14:00 дан 16:00 гача
  • Телефон: +998902717792
  • Электрон почта: kholikulov48@mail.ru

1964-1969-йиллар  Самарқанд Давлат университети талабаси;
1969-1969-йиллар  Қашқадарё вилояти ўқитувчиларни малакасини ошириш институтида кабинет мудири;
1970-1971-йиллар  Қарши Давлат педагогика институти ассистенти;
1974-1978-йиллар  Тупроқшунослик ва агрокимё илмий текшириш институти аспиранти;
1978-1978-йиллар  Самарқанд қишлоқ хўжалиги институти илмий ходими;
1978-1987-йиллар  Самарқанд қишлоқ хўжалик институти, Тупроқшунослик ва мелиорация кафедраси ассистенти;
1987-1997-йиллар  Самарқанд қишлоқ хўжалик институти, Тупроқшунослик ва мелиорация кафедраси доценти;
1997-2001-йиллар  Самарқанд давлат университети Тупроқшунослик ва экология факультети декани;
2001-2004-йиллар  Самарқанд Давлат университети Илмий ишлар проректори;
2004-2011-йиллар  Самарқанд Қишлоқ хўжалик институти ректори;
2011-2016-йиллар  Самарқанд Давлат университети гидрометеорология ва ландшафтшунослик кафедраси профессори;
2016-йилдан Самарқанд Давлат университети гидрометеорология кафедраси мудири.

1. Кафедра тўғрисида қисқача маълумот – Гидрометеорология кафедраси Гидрометеорология ва ландшафшунослик кафедраси номи билан 2005 йилда География бўлими қошида Гидрометеорология йўналишининг очилиши муносабати билан 2007 йил августда ташкил этилди. Дастлаб кафедра ўз фаолиятини 6.5 штат бирлигида бошлади. 2015 йилда кафедра номи Гидрометеорология деб ўзгартирилди ва ҳозирги кунда кафедрада 10.0 штат бирлигида 13 нафар профессор-ўқитувчи, 3 нафар докторант фаолият юритмоқда. Айни пайтда кафедра аъзоларининг 3 нафари фан доктори, профессорлар (А.Абдулқосимов, Ш.Ҳолиқулов, А.Рахматуллаев), 2 нафар катта ўқитувчи (А.Равшанов, Б.Мелиев), 6 нафари ассистентлар.

2. Кадрлар тайёрлаш бўйича спесификаси –факультет таркибида бакалаврлар ва магистрлар тайёрлаш ишида иштирок этади. Кафедрада докторантура мавжуд.

3. Йўналиш ва мутахассисликлар номи, шифри ва қисқача тавсифи - 5140600география ва 5140700-гидрометеорология йўналишларида бакалаврлар, 5А141101 – гидрология бўйича магистрлар, 11.00.01-табиий география, 11.00.07-қуруқлик гидрологияси ихтисосликлари бўйича PhD тайёрланмоқда.

Кадрлар тайёрлаш миллий Дастури ҳамда ДТС малака талабларидан келиб чиқиб, бакалавриатурада тўрт йил давомида география ва гидрометеорология йўналишлари бўйича фундаментал ва амалий билимлар берилади. Магистратурада эса бакалавриат негизида гидрологияга оид фанлардан фундаментал ва амалий билимлар берилади. Бунда гидрологик муаммолар хусусида мустақил  фикрлай олиш, олинган назарий билимларни амалиётда қўллаш кўникмаларини шакллантириш назарда тутилади.

Кафедрада ўқитиладиган фан ўқув дастурлари