КАФЕДРАЛАР Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси Бошланғич таълим методикаси кафедраси Муҳандислик графикаси Ботаника кафедраси Органик синтез ва биоорганик кимё кафедраси Математик моделлаштириш кафедраси Инсон ресурсларини бошқариш кафедраси Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси Умумий физика кафедраси Ўзбекистон тарихи кафедраси Психология назарияси ва амалиёти кафедраси Математик таҳлил кафедраси Рус тилшунослик кафедраси Жисмоний маданият назарияси ва методикаси География ва табиий ресурслар кафедраси Ҳуқуқшунослик ва ҳуқуқ таълими кафедраси Агрокимё ва ўсимликларни ҳимоя қилиш кафедраси Умумий психология кафедраси Зоология кафедраси Оптимал бошқарув методлари кафедраси Рақамли иқтисодиёт кафедраси Фуқаролик жамияти ва миллий ғоя кафедраси Меҳнат таълими кафедраси Ўзбек тилшунослиги кафедраси Оптика кафедраси Археология Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти Алгебра ва геометрия кафедраси Рус ва чет эл адабиёти кафедраси Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси Мева-узумчилик ва сабзавотчилик кафедраси Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси Физикавий ва коллоид кимё кафедраси Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси Тармоқлар иқтисодиёти кафедраси Тасвирий санъат Истиқлол даври адабиёти ва адабиёт назарияси кафедраси Қаттиқ жисмлар физикаси Жаҳон тарихи кафедраси Фалсафа кафедраси Педагогика кафедраси Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси Рус филологияси кафедраси Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси Гидрометеорология кафедраси Экология ва ҳаёт хавсизлиги кафедраси Генетика ва биотехнология кафедраси Тупроқшунослик ва агротехнологиялар кафедраси Аналитик кимё кафедраси Социология ва ижтимоий иш кафедраси Мусика таълими кафедраси Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси Ядро физикаси ва астрономия Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси Дифференциал тенгламалар кафедраси Инглиз тили кафедраси Дастурий инжиниринг кафедраси Тожик тили ва адабиёти кафедраси Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси Функционал анализ ва математик физика Роман-герман тиллари кафедраси Полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедраси Назарий ва амалий механика кафедраси Хорижий шарқ тиллари кафедраси

Кафедра мудири

Боймуродов Хусниддин Тошболтаевич

  • Қабул вақти: Ҳар куни 14:00 дан 16:00 гача
  • Телефон: +99893-359-94-27
  • Электрон почта: b-xusniddin@samdu.uz

1997-1998-йиллар Самарқанд Давлат Университети, География факультети ассистенти
1994-1996-йиллар Самарқанд Давлат Университети, Геграфия факультети деканат ходими
1994-1997-йиллар Самарқанд Давлат Университети, География факультети Ассистенти
1997-1999-йиллар Самарқанд Давлат Университет, Экология ва табиатни мухофаза килиш кафедраси лаборант
1998-2001-йиллар Самарқанд Давлат Университети, Аспирантура булими аспиранти
2001-2008-йиллар Самарқанд Давлат Университети, Экология ва табиатни мухофаза қилиш кафедраси ассистенти
2008-2012-йиллар Самарқанд Давлат Университети, Экология ва табиатни мухофаза қилиш доцент
2012-2015-йиллар Самарқанд Давлат Университети, Экология ва табиатни мухофаза қилиш кафедраси кафедра мудири
2016-йилдан Самарқанд Давлат Университети, Экология Кафедра мудири лавозимига танловдан утган

Экология кафедраси

1997 йилнинг август ойида Ўз.Р ФА академиги СамДУ ректори Сатторов Жўрақул Сатторович ташаббуси билан Экология кафедра ташкил этилган. Кафедра аъзолари Фан ва технологиялар тараққиётининг устувор йўналиши «Қишлоқ хўжалиги, биотехнология, экология ва атроф-муҳит муҳофазаси» йўналиши бўйича “Зарафшон вохаси  экологик муаммолари ва биологик хилма – хилликни  муҳофаза қилиш” мавзусида илмий – тадқиқод ишларини бажаришмоқда. Ушбу мавзу 8 бўлимдан иборат. Кафедрада 16  та  профессор - ўқитувчи   фаолият  кўрсатади,  5 та  фан доктори, профессор, 6 та фан номзоди, доцент, 2 та фан номзоди, катта ўқитувчи, 1 та катта ўқитувчи ва 5 та  ассистент.  Илмий салоҳият 78% ни ташкил этади. Кафедрада 06.01.08 “Ўсимликшунослик” ва 03.00.10 “Экология” ихтисослиги бўйча  таянч докторантура мавжуд. 5А630102-Экология ва  5А141001- Тупроқшунослик мутахассислиги бўйича магистралар тайёрланмоқда.5630100-Экология ва атроф муҳит муҳофазаси  таълим йўналиши бўйича бакалавр даражаси берилмоқда. Кафедрада проф.Иззатуллаев З.И раҳбарлигида зоология фанининг малокология йўналиши бўйича илмий мактаб ташкил этилган.

Кафедрада ўқитиладиган фан ўқув дастурлари

Экология ва атроф муҳит муҳофазаси

Умумкасбий фанлар
Биология асослари 
Ботаника 
Зоология
Генетика ва эволюцион таълимот
Экология асослари
Биоэкология  
Брақарор тараққиёт ва табиатшунослик асослари
Шаҳар ва саноат экологияси
Тупроқ агроэкологияси
Популяциялар экологоияси
Ўсимликлар физиолгияси
Экосистемалар экологияси
Гидроэкология ва геоэкология
Табиатни муҳофаза қилиш ва ундан оқилона фойдаланиш
Педагогика ва психология
 

Ихтисослик фанлари
Экологик сиёсат ва экологик ҳуқуқ 
Биогеография
Экотуризм
Экологик экспертиза ва мониторинг
Экология ўқитиш услубияти
Таналов фанлар
1) Биологик хилма-хиллик 
2) Ўзбекистоннинг экологик муаммолари
1) Амалий экология
2) Экологиянинг назарий асослари

Қўшимча фанлар
Жисмоний маданият ва спорт
Биогеоценология 
Экобиотехнология
 

ТУПРОҚШУНОСЛИК-БАКАЛАВР
Тупоқшунослик ва агрокимёга кириш
Тупоқшунослик
Ботаника ва ўсимликлар физиологияси
Тупроқ физиологияси ва мелиорацияси 
Тупроқшуносликда ГАТ технологияси
Ўсимликлар озиқланиши ва ўғитлаш
Тупроқ эрозияси ва муҳофазаси
Умумий деҳқончилик ва ўсимликшунослик
Геология ва минерология ва геодезия асослари
Тупроқ биологияси ва экологияси
Тупроқ кимёси ва физикаси
Педагогика ва психология
 

Ихтисослик фанлар
Тупроқ ва атроф-муҳитни ифлосланиши 
Тупроқни харитага тушириш
Тупроқ ва ўсимликни тадқиқ қилиш усуллари
Тупроқшунослик ва агрокимёни ўқитиш услублари 
Қишлоқ хўжалиги биотехнологияси 
 

Танлов фанлар
1) Агрометрология ва тупроқ иқлими
2) Сабзавотчилик
1) Тупроқшуносликда илмий текшириш усуллари
2) Боғдорчилик
 

Қўшимча фанлар
Жисмоний маданият ва спорт
Экология 
Ўсимликларни ҳимоя қилиш

ЭКОЛОГИЯ-МАГИСТРАТУРА
Табиатдан фойдаланиш ва уни муҳофаза қилиш
Барқарор ривожланиш ва уни экологик жихатлари
Экологик бошқарув  
Экологик таълим тарбия
Биологик хилма-хиллик 
Ижтимоий экология
Хозирги замоннинг экологик муаммолари

ТУПРОҚШУНОСЛИК-МАГИСТРАТУРА
Тупроқшуносликнинг замонавий муаммолари ва концепцияси
Тупроқ рекултуацияси
Воҳа тупроқларининг генезиси ва эволюцияси
Тупроқшуносликда инновацион технологиялар
Тупроқ ва иқлим ўзгаришлари