Самарқанд давлат университетига 1420 йилда асос солинган

КАФЕДРАЛАР Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси Бошланғич таълим методикаси кафедраси Тасвирий санъат Ботаника кафедраси Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси Иқтисодий назария кафедраси Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси Умумий физика кафедраси Ўзбекистон тарихи кафедраси Психология кафедраси Математик таҳлил кафедраси Рус тилшунослик кафедраси Жисмоний маданият назарияси ва методикаси География ва табиий ресурслар кафедраси Зоология кафедраси Оптимал бошқарув методлари кафедраси Иқтисодиёт кафедраси Меҳнат таълими кафедраси Ўзбек тилшунослиги кафедраси Оптика кафедраси Археология Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти Алгебра ва геометрия кафедраси Рус ва чет эл адабиёти кафедраси Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси Гидрометеорология кафедраси Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси Математик моделлаштириш ва комплекс дастурлаш кафедраси Кадрлар менежменти ва бизнес кафедраси Муҳандислик графикаси Адабиёт назарияси ва истиқлол даври адабиёти кафедраси Қаттиқ жисмлар физикаси Жаҳон тарихи кафедраси Педагогика кафедраси Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси Рус филологияси кафедраси Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси Экология кафедраси Генетика ва биотехнология кафедраси Органик ва биоорганик кимё кафедраси Ижтимоий фанлар кафедраси Фуқаролик жамияти ва миллий ғоя кафедраси Мусика таълими кафедраси Ўзбек тили ва адабиётини ўқитиш методикаси кафедраси Ядро физикаси ва астрономия Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси Дифференциал тенгламалар кафедраси Инглиз тили кафедраси Ҳаёт фаолияти ҳавфсизлиги кафедраси Аналитик кимё кафедраси Тожик тили ва адабиёти кафедраси Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси Фалсафа кафедраси Функционал анализ ва математик физика Роман-герман тиллари кафедраси Физикавий ва коллоид кимё кафедраси Назарий ва амалий механика кафедраси Хорижий шарқ тиллари

Бошланғич таълим методикаси кафедраси мудири

Раббанакулов Ҳикмат

 • Қабул вақти: Ҳар куни 8:00 дан 16:00 гача
 • Телефон: +99897 397 78 57
 • Электрон почта: r-xikmatillo@samdu.uz

Раббанақулов Хикматилло 1950-йил 17-декабрь куни Самарқанд вилоят Оқдарё туманидаги Сугончи қищлағида тугилган.

Ўрта мактабни тугатиб,1969- йил Украина давлатидаги  Н.В Гоголь номидаги Нежин давлат педагогика институтига ўкишга киради ва уни 1974-йили мувоффақиятли  тугатади.

1974-1980 йиллар давомида 6-ўрта мактабда рус тили ва адабиёти ўкитувчиси  бўлиб ишлайди.

1980-2006-йиллар” Бошлангич тальим методикаси кафедраси”да катта ўкитувчи лавозимида ишлаган.

2006-2019 йиллар педагогика факультетида маьнавий-маьрифий ишлар буйча декан ўринбосари лавозимида ишлаган.

2019-йилдан эьтиборан Педагогика факультетидаги Бошлангич таьлим методикаси кафедраси мудири лавозимида ишлаб келмоқда.

“Бошланғич таълим методикаси кафедраси”нинг тарихи, ҳозири ва келажакдаги истиқболи

Кафедра 2019-йил 5-январь Самарқанд давлат университети илмий кенгашининг 6-сонли қарори ва университет ректорининг 8-ижро сонли буйруғи асосида ташкил етилган. Кафедра мудири – доцент Раббанақулов Ҳикматилло, Самарқанд давлат университети илмий кенгаши қарори асосида тасдиқланган.

Кафедра аъзолари:

 1. Раббанақулов Ҳикматилло
 2. Назаров Холиқул Эшмурадович
 3. Бадриев Фазлиддин
 4. Жалилова Нафиса Раззоқовна
 5. Азимов Абдурахмон Маматович
 6. Нуриддинова Майсара Икрамовна
 7. Ўразова Раъно Станиславовна
 8. Хазратқулов Муталлиб Рашидович
 9. Жураев Шаҳриёр Ибадуллоевич
 10. Қурбонов Абдувает Хушманович
 11. Шавазова Нулифар Мусаевна
 12. Акрамова Лола Улмасовна
 13. Худойкулова Шаҳло Маманиёзовна
 14. Гиясова Шахноза Абдурафиқовна
 15. Эшқобилова Гулдона Напасовна
 16. Тошмуродов Шерзод Ғуломжонович
 17. Норқулов Лутфилло Мамаражабович
 18. Бойманов Ҳошим Исроилович
 19. Хамраева Гули Нурмахматовна
 20. Эрмаматова Фотима Ермаматовна
 21. Ниёзов Зафар Каримқулович
 22. Салимов Акрам Хайитович
 23. Пардаев Асрор Икромович
 24. Рахмонов Салоҳиддин Мингбаевич
 25. Ахророва Маҳина Авазовна
 26. Ражабова Сурайё Рустамовна
 27. Юнусова Баҳора Ахматжоновна
 28. Муродов Фарҳод Муродович (ўриндош)
 29. Жабборов Ботир Бегимович (ўриндош)
 30. Рахимов Шаҳриёр Нормурод ўғли

Илмий салоҳият 33,3% ни ташкил қилади. Кафедрада яна 9 нафар фан номзоди ва 18 нафар ассистент 2 нафар ўриндош, 1 нафар кабинет мудири фаолият кўрсатмоқда. Кафедранинг асосий стимули: Самарқанд вилоят мактаблари билан илмий – амалий ҳамкорлик асосидаги ишларни амалга оширишни йўлга қўйишдан иборат.

Кафедрада ўтиладиган фанлар: