КАФЕДРАЛАР Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси Бошланғич таълим методикаси кафедраси Муҳандислик графикаси Ботаника кафедраси Органик синтез ва биоорганик кимё кафедраси Математик моделлаштириш кафедраси Инсон ресурсларини бошқариш кафедраси Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси Умумий физика кафедраси Ўзбекистон тарихи кафедраси Психология назарияси ва амалиёти кафедраси Математик таҳлил кафедраси Рус тилшунослик кафедраси Жисмоний маданият назарияси ва методикаси География ва табиий ресурслар кафедраси Ҳуқуқшунослик ва ҳуқуқ таълими кафедраси Агрокимё ва ўсимликларни ҳимоя қилиш кафедраси Умумий психология кафедраси Зоология кафедраси Оптимал бошқарув методлари кафедраси Рақамли иқтисодиёт кафедраси Меҳнат таълими кафедраси Ўзбек тилшунослиги кафедраси Оптика кафедраси Археология Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти Алгебра ва геометрия кафедраси Рус ва чет эл адабиёти кафедраси Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси Мева-узумчилик ва сабзавотчилик кафедраси Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси Физикавий ва коллоид кимё кафедраси Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси Тармоқлар иқтисодиёти кафедраси Тасвирий санъат Истиқлол даври адабиёти ва адабиёт назарияси кафедраси Қаттиқ жисмлар физикаси Жаҳон тарихи кафедраси Фалсафа ва миллий ғоя кафедраси Педагогика кафедраси Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси Рус филологияси кафедраси Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси Гидрометеорология кафедраси Экология ва ҳаёт хавсизлиги кафедраси Генетика ва биотехнология кафедраси Тупроқшунослик ва агротехнологиялар кафедраси Аналитик кимё кафедраси Социология ва ижтимоий иш кафедраси Мусика таълими кафедраси Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси Ядро физикаси ва астрономия Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси Дифференциал тенгламалар кафедраси Инглиз тили кафедраси Дастурий инжиниринг кафедраси Тожик тили ва адабиёти кафедраси Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси Функционал анализ ва математик физика Роман-герман тиллари кафедраси Полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедраси Назарий ва амалий механика кафедраси Хорижий шарқ тиллари кафедраси

Бошланғич таълим методикаси кафедраси мудири

Раббанакулов Ҳикмат

  • Қабул вақти: Ҳар куни 8:00 дан 16:00 гача
  • Телефон: +99897 397 78 57
  • Электрон почта: r-xikmatillo@samdu.uz

Раббанақулов Хикматилло 1950-йил 17-декабрь куни Самарқанд вилоят Оқдарё туманидаги Сугончи қишлағида тўғилган.

Ўрта мактабни тугатиб,1969- йил Украина давлатидаги  Н.В Гоголь номидаги Нежин давлат педагогика институтига ўкишга киради ва уни 1974-йили мувоффақиятли  тугатади.

1974-1980 йиллар давомида 6-ўрта мактабда рус тили ва адабиёти ўкитувчиси  бўлиб ишлайди.

1980-2006-йиллар” Бошлангич тальим методикаси кафедраси”да катта ўкитувчи лавозимида ишлаган.

2006-2019 йиллар педагогика факультетида маьнавий-маьрифий ишлар буйча декан ўринбосари лавозимида ишлаган.

2019-йилдан эьтиборан Педагогика факультетидаги Бошлангич таьлим методикаси кафедраси мудири лавозимида ишлаб келмоқда.

“Бошланғич таълим методикаси кафедраси”нинг тарихи, ҳозири ва келажакдаги истиқболи

Кафедра 2019-йил 5-январ Самарқанд давлат университети илмий кенгашининг 6-сонли қарори ва университет ректорининг 8-ижро сонли буйриғи асосида ташкил этилган. Кафедра мудири - доцент Раббанакулов Ҳикматилло, Самарқанд давлат университети илмий кенгаши қарори асосида тасдиқланган.
Кафедра аьзолари:
1.Раббанакулов Ҳикматилло
2. Назаров Холикул Эшмурадович
3. Бадриев Фазлиддин
4.Жалилова Нафиса Раззоқовна
5. Азимов Абдурахмон Маматович
6. Нуриддинова Майсара Икрамовна
7. Уразова Раъно Станиславовна (ўриндош)
8. Хазраткулов Муталлиб Рашидович
9. Жўраев Шахриёр Ибодуллович
10. Курбонов Абдувает Хушманович
11. Шавазова Нилуфар Мусаевна
12. Акрамова Лола Улмасовна
13. Худойкулова Шахло Маманиёзовна
14. Гиясова Шахноза Абдурафикована
15. Эшкобилова Гулдона Нафасовна
16. Тошмуродов Шерзод Гуломжонович
17.Норкулов Лутфилло Мамаражабович
18. Бойманов Хошим Исроилович
19. Хамраева Гули Нурмахматовна
20. Эрмаматова Фотима Эрмаматовна
21. Хужамуратов Эркин Даминович (ўриндош)
22. Салимов Акрам Хайитович
23. Пардаев Асрор Икромович
24. Рахмонов Салохиддин Мингбаевич
25 Ахророва Маҳина Авазовна
26. Ражабова Сурайё Рустамовна
27. Юнусова Баҳора Ахматжоновна
28. Рахимов Шаҳриёр Нормурод ўғли

Илмий салоҳият 36% ни ташкил қилади. Кафедрада яна 9 нафар фан номзоди ва 16 нафар ассистент 2 нафар ўриндош, 1 нафар кабинет мудири фаолият кўрсатмоқда. Кафедранинг асосий стимули: Самарқанд вилоят мактаблари билан илмий-амалий ҳамкорлик асосидаги ишларни амалга оширишни йўлга қўйишдан иборат.

Кафедрада ўтиладиган фанлар: