КАФЕДРАЛАР Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси Бошланғич таълим методикаси кафедраси Муҳандислик графикаси Ботаника кафедраси Органик синтез ва биоорганик кимё кафедраси Математик моделлаштириш кафедраси Инсон ресурсларини бошқариш кафедраси Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси Умумий физика кафедраси Ўзбекистон тарихи кафедраси Психология назарияси ва амалиёти кафедраси Математик таҳлил кафедраси Рус тилшунослик кафедраси Жисмоний маданият назарияси ва методикаси География ва табиий ресурслар кафедраси Ҳуқуқшунослик ва ҳуқуқ таълими кафедраси Агрокимё ва ўсимликларни ҳимоя қилиш кафедраси Умумий психология кафедраси Зоология кафедраси Оптимал бошқарув методлари кафедраси Рақамли иқтисодиёт кафедраси Фуқаролик жамияти ва миллий ғоя кафедраси Меҳнат таълими кафедраси Ўзбек тилшунослиги кафедраси Оптика кафедраси Археология Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти Алгебра ва геометрия кафедраси Рус ва чет эл адабиёти кафедраси Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси Мева-узумчилик ва сабзавотчилик кафедраси Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси Физикавий ва коллоид кимё кафедраси Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси Тармоқлар иқтисодиёти кафедраси Тасвирий санъат Истиқлол даври адабиёти ва адабиёт назарияси кафедраси Қаттиқ жисмлар физикаси Жаҳон тарихи кафедраси Фалсафа кафедраси Педагогика кафедраси Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси Рус филологияси кафедраси Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси Гидрометеорология кафедраси Экология ва ҳаёт хавсизлиги кафедраси Генетика ва биотехнология кафедраси Тупроқшунослик ва агротехнологиялар кафедраси Аналитик кимё кафедраси Социология ва ижтимоий иш кафедраси Мусика таълими кафедраси Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси Ядро физикаси ва астрономия Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси Дифференциал тенгламалар кафедраси Инглиз тили кафедраси Дастурий инжиниринг кафедраси Тожик тили ва адабиёти кафедраси Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси Функционал анализ ва математик физика Роман-герман тиллари кафедраси Полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедраси Назарий ва амалий механика кафедраси Хорижий шарқ тиллари кафедраси

Хашимов Фарход Хакимович

1960-1965 йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институти талабаси
1965-1966 йй. - Ҳарбий хизматда
1967-1970 йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институти аспиранти
1970-1978 йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институти  агрокимё ва умумий деҳқончилик кафедраси ассистенти, катта ўқитувчиси
1978-1979 йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институти агрономия факультети декан муовини
1979-1981 йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институти агрокимё ва умумий деҳқончилик кафедраси доценти
1981-1982 йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институти ўқув ишлари бўйича ректор муовини вазифасини бажарувчи
1982-1983 йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институти ректори в.б.
1983-1989 йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институти  агрокимё ва умумий дехқончилик кафедраси мудири
1989-1995 йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институти агрокимё ва ўсимликларни ҳимоя қилиш кафедраси мудири
1995-1998 йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институти агрономия факультети декани
1998-2012 йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институти агрокимё, тупроқшунослик ва ўсимликларни ҳимоя қилиш кафедраси мудири
2012-2015 йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институтининг агрокимё, тупроқшунослик ва ўсимликларни ҳимоя қилиш кафедраси профессори 
2015-2017 йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институти агрокимё, тупроқшунослик ва ўсимликларни ҳимоя қилиш кафедраси мудири
2017-2018 йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институти агрокимё ва тупроқшунослик кафедраси мудири
2018 й. – 2020 йй.   - Самарқанд ветеринария медицинаси институти агрокимё, тупроқшунослик, ўсимликлар ҳимояси ва карантини кафедраси мудири
2020 й. – ҳ.в.-Самарқанд давлат университети агрокимё ва ўсимликларни ҳимоя қилиш кафедраси мудири

Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори билан Самарқанд давлат университетида Агробиотехнологиялар ва озиқ-овқат хавфсизлиги факультети ташкил этилди. Факультети таркибида  “Агрокимё ва ўсимликларни ҳимоя қилиш” кафедраси фаолият олиб бормоқда. Кафедрада 5410100–Агрокимё ва агротупроқшунослик, ва 5410300–Ўсимликларни ҳимоя қилиш (экин турлари бўйича), таълим йўналишилари мавжуд .

Ҳозирги кунда “Агрокимё ва ўсимликларни ҳимоя қилиш” кафедрасида 5 нафар профессор-ўқитувчилар фаолият кўрсатишмоқда. Шулардан 2 та фан доктори-профессор, 2 нафар фан номзодлари, доцентлардир.

Кафедра профессор-ўқитувчилари Тупроқшунослик ва агрокимё илмий тадқиқот институти, Ўсимликларни ҳимоя қилиш илмий тадқиқот институти, Тошкент Давлат Аграр университети ва унинг филиаллари, Бухоро давлат университети, Андижон агротехнологиялар институти, ЎзФА Ўсимлик моддалари кимёси ИТИ, Тимирязев номли Москва қишлоқ хўжалик академияси (ТСХА-РГАУ), Воронеж аграр университети, Саратов аграр университети, Волгоград аграр университети, Нижегород аграр университети, Шелково-Агрохим АЖ (Россия)   билан ҳамқорликда илмий –тадқиқот ишларини олиб боришмоқда.

 “Агрокимё ва ўсимликларни ҳимоя қилиш” кафедрасида 2020-2021 ўқув йилида 2 та дарслик, 5 та ўқув қўлланмалар чоп этиш режалаштирилган.

Кафедрада ўқитиладиган фан ўқув дастурлари

 • Ўсимликларни ҳимоя қилиш
 • Фитопатология
 • Агрокимё
 • Агрокимёвий текшириш усуллари
 • Тупроқ биологияси ва кимёси
 • Қишлоқ хўжалигида агрокимёвий хизмат
 • Ўғит қўллаш тизими
 • Тупроқшунослик ва агрокимё
 • Умумий энтомология ва зоология
 • Умумий фитопатология ва микробиология
 • Ўсимликлар иммунитети
 • Микология
 • Ўсимликлар ва маҳсулотлар карантинида фитоэкспертиза
 • Ўсимликларни биологик ҳимоя қилиш
 • Ўсимликларни кимёвий ҳимоя қилиш
 • Узумни касаллик ва зараркунандалардан ҳимоя қилишнинг замонавий технологиялари
 • Қишлоқ хўжалик энтомологияси
 • Қишлоқ хўжалик фитопатологияси
 • Иссиқхона экинларини зараркунандалардан ҳимоя қилиш
 • Иссиқхона экинларини касалликлардан ҳимоя қилиш
 • Т/ф  Узум етиштиришда ўғитлашнинг замонавий технологиялари
 • Т/ф  Узумни касаллик ва зараркунандалардан ҳимоя қилишнинг замонавий технологиялари
 • Т/ф  Иссиқхона экинларини касаллик ва зараркунандалардан ҳимоя қилишнинг замонавий усуллари
 • Т/ф  Томчилатиб суғоришда ўғитлаш