Address:140104, O`zbekiston, Samarqand shahri, Universitet xiyoboni, 15-uy


1. 5A110701 - Ta'limda axborot texnologiyalari 

2. 5A110901 - Pedagogika nazariyasi va tarixi (faoliyat turi bo’yicha)

3. 5A111101 - Musiqa ta’limi va sa’nat

4. 5A111201 - O’zbek tili va adabiyoti

5. 5A111601 - Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o’qitish metodikasi (ma’naviyat asoslari)

6. 5A112001 - Jismoniy tarbiya va sport mashg’ulotlari nazariyasi va metodikasi

7. 5A120101 - Adabiyotshunoslik: o’zbek adabiyoti

        Adabiyotshunoslik: rus adabiyoti

                    Adabiyotshunoslik: tojik adabiyoti

8. 5A120102 - Lingvistika: o'zbek tili

                     Lingvistika: rus tili

                    Lingvistika: tojik tili

9. 5A120301 - O'zbekiston tarixi

10. 5A120302 - Tarix (yo’nalishlar va mamlakatlar bo’yicha)

11. 5A120304 - Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadkikot usullari (mamlakatlar bo’yicha)

12. 5A120401 - Arxeologiya

13. 5A120503 - Etika va estetika

14. 5A130101 - Matematika (yo’nalishlarlar bo’yicha)

15. 5A130102 - Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika

16. 5A130103 - Differensial tenglamalar va matematik fizika

17. 5A130202 - Amaliy matematika va axborot texnologiyalari

18. 5A140101 - Biologiya (fan yo’nalishi bo’yicha)

19. 5A140103 - Ixtiologiya va gidrobiologiya

20. 5A140104 - Biotexnologiya

21. 5A140108 - Zoologiya

22. 5A140201 - Nazariy fizika

23. 5A140202 - Fizika (yo’nalishlar bo’yicha)

24. 5A140203 - Geliofizika va quyosh energiyasidan foydalanish

25. 5A140204 - Kondensasiyalangan muhitlar fizikasi va materialshunoslik

26. 5A140205 - Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi, tezlashtiruvchi texnika

27. 5A140302 - Deformasiyalanuvchi qattiq jism mexanikasi

28. 5A140401 - Astronomiya (tadqiqot yo’nalishi bo’yicha)

29. 5A140501 - Kimyo (fan yo’nalishi bo’yicha)

30. 5A140502 - Materiallar va moddalar kimyosi (materiallar bo’yicha)

31. 5A140602 - Geografiya (o’rganish obyekti bo’yicha)

32. 5A141001 - Tuproqshunoslik (tadqiqot turi bo’yicha)

33. 5A141101 - Gidrologiya (o’rganish obyektlari bo’yicha)

34. 5A2300101 - Iqtisodiy nazariya

35. 5A2300110 - Demografiya.Mehnat iqtisodiyoti

36. 5A231701 - Kadrlar menejmenti