Samarqand davlat universitetiga 1420 yilda asos solingan