Manzil: 140104, O`zbekiston, Samarqand shahri, Universitet xiyoboni, 15-uy

F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi
Shermanov Isobek Chilmamatovich Ijtimoiy taraqqiyotda moddiy va ma’naviy ishlab chiqarish jarayonlarini uyg‘unlashtirish dialektikasi 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 6.11.2018 Ko`chirib olish
Qabulov Qosimboy Pirjonovich Milliy manfaatlarni uyg‘unlashtirishda tolerantlik 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 5.11.2018 Ko`chirib olish
Djurakulov Xusan Anvarovich Yoshlarning ekologik huquqiy ongini shakllantirish jarayoniich 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 5.11.2018 Ko`chirib olish
Samatov Xurshid Ulmasjonovich Maxdumi A’zam Kosoniy ma’naviy merosi va uning yoshlar tarbiyasidagi o‘rni 09.00.03 - Falsafa tarixi 31.05.2018 Ko`chirib olish
Asliddin Tursunovich Quldoshev Xalqaro ekologik ijtimoiy-siyosiy munosabatlarning globallashuvi va uni boshqarish xususiyatlari 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 31.05.2018 Ko`chirib olish
Sultanova Gulnoza Sabirovna Postnoklassik ilmiy tafakkur tarzida g’oyaviy vorislik va innovasiya muammolari 09.00.01 - Ontologiya, gnoseologiya va mantiq 21.04.2018 Ko`chirib olish
Negmatova Shaxzoda Shuxratovna Ijtimoiy yo’naltirilgan bozor iqtisodiyoti sharoitida sog’lom raqobatni rivojlantirishning ma’naviy, axloqiy va huquqiy jihatlari 09.00.04 - Ижтимоий фалсафа 20.04.2018 Ko`chirib olish
Annayeva Nazokat Rajapbayevna Ayollar tadbirkorligining genezisi, nazariyasi va amaliyoti (O’zbekiston misolida) 09.00.04 - Ижтимоий фалсафа 20.04.2018 Ko`chirib olish
Omonov Bahodir Nurillayevich O’zbekistonning Orolbo’yi mintaqasidagi ijtimoiy-ekologik siyosati 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 31.03.2018 Ko`chirib olish
Yuldashev Faxriddin Abduvasitovich Abu Nasr Forobiyning aql va bilim evolyusiyasi haqidagi qarashlari 09.00.03 – Falsafa tarixi 31.03.2018 Ko`chirib olish
Usmonov Farrux Nasirdinovich Ratsionallikning epistemologik asoslari 09.00.01- Ontologiya, gnoseologik va mantiq 28.12.2017 Ko`chirib olish
Raxmanov Baxodir Ubaydulloyevich Insonning ruhiy-ma’naviy o’z-o’zini tashkillashtirishini falsafiy asoslash (ontologik va gnoseologik tahlil) 09.00.01- Ontologiya, gnoseologiya, logika 30.10.2017 Ko`chirib olish
Ergasheva Mahbuba Hotambekovna Avestodagi falsafiy g‘oyalarga sinergetik yondashuv (ontologik va gnoseologik tahlil) 09.00.01-Ontologiya, gnoseologiya va mantiq 28.10.2017 Ko`chirib olish
Yazdonov Ulug‘bek Toshmurotovich Globallashuv sharoitida jamoatchilik fikrini shakllantirish institutlarining funksional integrasiyalashuv xususiyatlari 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 22.03.2017 Ko`chirib olish
F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi
F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi
Xasanova Mashxura Jumanovna XV asr turkiy she’riyatida qasida janri 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 31.10.2018 Ko`chirib olish
Pardayeva Iroda Mamayunusovna Alisher Navoiy tarixiy asarlari badiiyati 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 31.10.2018 Ko`chirib olish
Jo’rayev Shahriyor Ibodulloyevich Bilingvizm sharoitida tojik va o’zbek tillarining leksik sathdagi o’zaro aloqalari (Samarqand viloyati materiallari asosida) 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik tili va tojik adabiyoti) 22.09.2018 Ko`chirib olish
Majitova Sabohat Jamilovna Jomiy g’azaliyotidagi ramziy istilohlarning lug’aviy va majoziy ma’nolarini talqin qilish usullari 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik tili va tojik adabiyoti) 22.09.2018 Ko`chirib olish
Xolova Maftuna Abdusalamovna O’zbek modern she’riyati poetikasi 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 21.09.2018 Ko`chirib olish
Olloyorov Quvondiq Madiyorovich Xorazm dostonlari onomastikasi 10.00.01 – o'zbek tili 21.09.2018 Ko`chirib olish
Rashidova Umida Mansurovna O‘zbek tilidagi somatik iboralarning semantik-pragmatik tahlili (ko‘z, qo‘l va yurak komponentli iboralar misolida) 10.00.01 – O'zbek tili 27.07.2018 Ko`chirib olish
Abuzalova Mehriniso Kadirovna Substansial morfologiya, valentlik va sintaktik qurilma 10.00.01 – O'zbek tili 27.07.2018 Ko`chirib olish
Кuchkarov Tuxtamurod Olimovich Yozma manbalardagi epik syujetlarning badiiy evolyutsiyasi 10.00.02 – O'zbek adabiyoti 26.07.2018 Ko`chirib olish
Nosirov Azmidin Normamatovich Odil Yoqubov romanlari poetikasi 10.00.02 – O'zbek adabiyoti 26.07.2018 Ko`chirib olish
Valiyev Tuychi Qorjovovich O’zbek tili yo’lsozlik terminlarining struktur-semantik xususiyatlari va leksikografik talqini 10.00.01 – O’zbek tili 07.07.2018 Ko`chirib olish
Toshpo’latov Akram Haydarovich O’zbek adabiyotida novella janri va uning badiiyati (A. Qahhor, Sh. Xolmirzayev, N. Eshonqul ijodi misolida) 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 07.07.2018 Ko`chirib olish
Jumayev Rashid Normurotovich “Masnaviyi ma’naviy” va “Lison ut-tayr”dagi hikoyatlarning qiyosiy tahlili 10.00.02 – O‘zbek adabiyoti 11.05.2018 Ko`chirib olish
To‘rayeva Bahor Bahriddinovna “Tarixiy romanlarda badiiy zamon muammosi” (O.Yoqubov va P.Qodirov romanlari misolida) 10.00.02 –O'zbek adabiyoti 11.05.2018 Ko`chirib olish
Adashullayeva Gulnoza Muxaybinovna Tojik va o‘zbek tillarida shaxs xususiyatini ifodalovchi frazeologizmlarning qiyosiy-tipologik tahlili 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik tili va tojik adabiyoti) 27.03.2018 Ko`chirib olish
Nusratova Hamida Cho’liboyevna Safar Barnoyevning badiiy mahorati 10.00.02 – O'zbek adabiyoti 30.11.2017 Ko`chirib olish
Istamova Shohida Maxsudovna Badiiy asarda tushning poetik-kompozision vazifalari 10.00.02 – O'zbek adabiyoti 30.11.2017 Ko`chirib olish
Davlatov Olim Davlatovich Alisher Navoiy she’riyatida Qur’on oyatlari va hadislarning badiiy talqini 10.00.02 – O'zbek adabiyoti 9.11.2017 Ko`chirib olish
Muxitdinova Nazmiya Muslixiddinovna Mirhasan Sadoiy va uning adabiy merosi (she’riyat poetikasi, g‘oyaviy-badiiy tahlil masalalari) 10.00.02 – O`zbek adabiyoti 29.09.2017 Ko`chirib olish
Berdiev Husan Holnazarovich O‘zbek tilining otovsozlik leksikasi 10.00.01 – O`zbek tili 29.09.2017 Ko`chirib olish
F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi
Mamirov Berdiyor Ulugbekovich Panjaradagi ikki zarrachali Shredinger operatori xos qiymatlarining qo’zg’alishlari 01.01.01 – Matematik analiz 30.06.2018 Ko`chirib olish
Xurramov Abdimajid Molikovich Panjaradagi ikki zarrachali sistemaga mos ba’zi model operatorining spektral xossalari 01.01.01-matematik analiz 30.06.2018 Ko`chirib olish
Rustamova Mastura Samadovna Yarim fazoda Martinelli-Boxner integrali haqida 01.01.01– Matematik analiz 15.05.2018 Ko`chirib olish
Laqaev Shuhrat Saidaxmatovich Panjaradagi ikki zarrachali sistemaga mos Shredinger operatori xos qiymati va rezonansi 01.01.01 – Matematik analiz 2.03.2018 Ko`chirib olish
Qurbonov Shaxzod Habibullayevich Umumlashgan Fridrixs modeli xos qiymati uchun yoyilma 01.01.01 – Matematik analiz 2.03.2018 Ko`chirib olish
Ishankulov Farrux Tolibovich Umumlashgan garmonik funksiyalarni daraxtlarda tavsiflash 01.01.01-Matematik analiz 9.02.2018 Ko`chirib olish
ULASHOV SOBIR SAXIBJANOVICH PANJARADAGI IKKITA IXTIYORIY ZARRACHALI SISTEMAGA MOS SHREDINGER OPERATORI DISKRET SPEKTRI 01.01.01-Matematik analiz 22.12.2017 Ko`chirib olish
Latipov Sherdor Mirzoyevich Bir umumlashgan Fridrixs modelining muhim va diskret spetrlari 01.01.01-Matematik analiz 22.12.2017 Ko`chirib olish
Safarov Akbar Raxmanovich Tebranuvchan integrallarning tekis baholari va tatbiqlari 01.01.01 – Matematik analiz 17.11.2017 Ko`chirib olish
F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi
Fayziyev Shaxobiddin Shavkatovich Kuchsiz romboedrik FeBO3:Mg ferromagnetikdagi modulyatsiyalangan magnitli tuzilmani tadqiqi qilish 01.04.09 – Magnit hodisalari fizikasi 9.11.2018 Ko`chirib olish
Amonov Baxtiyor Umrzokovich Nodir yer va o‘tuvchi elementlar boratlarining yuqori haroratlardagi magnit xossalari 01.04.09 – Magnit hodisalari fizikasi 9.11.2018 Ko`chirib olish
Ro’zimurodov Jalol To’rabekovich Marganes bilan ionli implantasiyalangan kremniyning magnit va transport xossalari 01.04.09 – Magnit hodisalari fizikasi 07.03.2018 Ko`chirib olish
Niyazov Laziz Nurxonovich Nodir yer elementli ferrit-granatlarda magnitli fazaviy o’tishlarning xususiyatlari 01.04.09 – Magnit hodisalari 29.12.2017 Ko`chirib olish
F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi
Fazliyeva Nigina Tojiqulovna Elektrolit sistemalar xromatografiyasining fizik-kimyoviy asoslari 02.00.04 -Fizik kimyo 24.11.2018 Ko`chirib olish