2020 yil 1 aprel holatiga debetor va kreditor qarzdorliklar to’g’risida hisobot | yuklab olish| *.pdf |

2020 yil 1 iyul holatiga debetor va kreditor qarzdorliklar to’g’risida hisobot | yuklab olish| *.pdf |

_________________________________________________________________________________________

2020 yil 1 aprel holatiga buxgalteriya balansi | yuklab olish | *.pdf |

2020 yil 1 iyul holatiga buxgalteriya balansi | yuklab olish | *.pdf |

_________________________________________________________________________________________

2020 yil 1 aprel holatiga byudjet tashkilotlarining rivojlantirish fondi mablag’lari harakati to’g’risida hisoboti (qatag’on qurbonlari muzeyi) | yuklab olish | *.pdf |

2020 yil 1 iyul holatiga byudjet tashkilotlarining rivojlantirish fondi mablag’lari harakati to’g’risida hisoboti (qatag’on qurbonlari muzeyi) | yuklab olish | *.pdf |

_________________________________________________________________________________________

2020 yil 1 aprel holatiga byudjet tashkilotlarining rivojlantirish fondi mablag’lari harakati to’g’risida hisoboti (innovasion jamg’arma mablag’lari) | yuklab olish | *.pdf |

2020 yil 1 iyul holatiga byudjet tashkilotlarining rivojlantirish fondi mablag’lari harakati to’g’risida hisoboti (innovasion jamg’arma mablag’lari) | yuklab olish | *.pdf |

_________________________________________________________________________________________

2020 yil 1 aprel holatiga byudjetdan tashqari boshqa (pensiya) mablag’lar harakati to’g’risida hisobot | yuklab olish | *.pdf |

2020 yil 1 iyul holatiga byudjetdan tashqari boshqa (pensiya) mablag’lar harakati to’g’risida hisobot | yuklab olish | *.pdf |

_________________________________________________________________________________________

2020 yil 1 aprel holatiga byudjet tashkilotlarining rivojlantirish fondi mablag’lari harakati to’g’risida hisoboti | yuklab olish | *.pdf |

2020 yil 1 iyul holatiga byudjet tashkilotlarining rivojlantirish fondi mablag’lari harakati to’g’risida hisoboti | yuklab olish | *.pdf |

_________________________________________________________________________________________

2020 yil 1 aprel holatiga ta’lim muassasalarida o’qitishning to’lov-kontrakt shaklidan tushgan mablag’larning harakati to’g’risida hisobot | yuklab olish | *.pdf |

2020 yil 1 iyul holatiga ta’lim muassasalarida o’qitishning to’lov-kontrakt shaklidan tushgan mablag’larning harakati to’g’risida hisobot | yuklab olish | *.pdf |

2020 yil 1 aprel holatiga smeta xarajatlari ijrosi to’g’risida hisobot | yuklab olish | *.pdf |

2020 yil 1 iyul holatiga smeta xarajatlari ijrosi to’g’risida hisobot | yuklab olish | *.pdf |

 

2019 yil 1 aprel holatiga buxgalteriya balansi | yuklab olish | *.pdf |

2019 yil 1 iyul holatiga buxgalteriya balansi | yuklab olish | *.pdf |

2019 yil 1 oktyabr holatiga buxgalteriya balansi | yuklab olish | *.pdf |

2020 yil 1 yanvar holatiga buxgalteriya balansi | yuklab olish | *.pdf |

_________________________________________________________________________________________

2019 yil 1 aprel holatiga smeta xarajatlari ijrosi to’g’risida hisobot | yuklab olish | *.pdf |

2019 yil 1 iyul holatiga smeta xarajatlari ijrosi to’g’risida hisobot | yuklab olish | *.pdf |

2019 yil 1 oktyabr holatiga smeta xarajatlari ijrosi to’g’risida hisobot | yuklab olish | *.pdf |

2020 yil 1 yanvar holatiga smeta xarajatlari ijrosi to’g’risida hisobot | yuklab olish | *.pdf |

_________________________________________________________________________________________

2019 yil 1 aprel holatiga byudjetdan tashqari boshqa (pensiya) mablag’lar harakati to’g’risida hisobot | yuklab olish | *.pdf |

2019 yil 1 iyul holatiga byudjetdan tashqari boshqa (pensiya) mablag’lar harakati to’g’risida hisobot | yuklab olish | *.pdf |

2019 yil 1 oktyabr holatiga byudjetdan tashqari boshqa (pensiya) mablag’lar harakati to’g’risida hisobot | yuklab olish | *.pdf |

2020 yil 1 yanvar holatiga byudjetdan tashqari boshqa (pensiya) mablag’lar harakati to’g’risida hisobot | yuklab olish | *.pdf |

2020 yil 1 yanvar holatiga nomoliyaviy aktivlar harakati to’g’risida hisobot | yuklab olish | *.pdf |

_________________________________________________________________________________________

2019 yil 1 aprel holatiga ta’lim muassasalarida o’qitishning to’lov-kontrakt shaklidan tushgan mablag’larning harakati to’g’risida hisobot | yuklab olish | *.pdf |

2019 yil 1 iyul holatiga ta’lim muassasalarida o’qitishning to’lov-kontrakt shaklidan tushgan mablag’larning harakati to’g’risida hisobot | yuklab olish | *.pdf |

2019 yil 1 oktyabr holatiga ta’lim muassasalarida o’qitishning to’lov-kontrakt shaklidan tushgan mablag’larning harakati to’g’risida hisobot | yuklab olish | *.pdf |

2020 yil 1 yanvar holatiga ta’lim muassasalarida o’qitishning to’lov-kontrakt shaklidan tushgan mablag’larning harakati to’g’risida hisobot | yuklab olish | *.pdf |

_________________________________________________________________________________________

2019 yil 1 aprel holatiga byudjet tashkilotlarining rivojlantirish fondi mablag’lari harakati to’g’risida hisoboti | yuklab olish | *.pdf |

2019 yil 1 iyul holatiga byudjet tashkilotlarining rivojlantirish fondi mablag’lari harakati to’g’risida hisoboti | yuklab olish | *.pdf |

2019 yil 1 oktyabr holatiga byudjet tashkilotlarining rivojlantirish fondi mablag’lari harakati to’g’risida hisoboti | yuklab olish | *.pdf |

2020 yil 1 yanvar holatiga byudjet tashkilotlarining rivojlantirish fondi mablag’lari harakati to’g’risida hisoboti | yuklab olish | *.pdf |

_________________________________________________________________________________________

2019 yil 1 aprel holatiga debitor va kreditor qarzdorliklar to’g’risida hisobot | yuklab olish | *.pdf |

2019 yil 1 iyul holatiga debitor va kreditor qarzdorliklar to’g’risida hisobot | yuklab olish | *.pdf |

2019 yil 1 oktyabr holatiga debitor va kreditor qarzdorliklar to’g’risida hisobot | yuklab olish | *.pdf |

2020 yil 1 yanvar holatiga debitor va kreditor qarzdorliklar to’g’risida hisobot | yuklab olish | *.pdf |

_________________________________________________________________________________________

2019 yil 1 aprel holatiga byudjet tashkilotlarining rivojlantirish fondi mablag’lari harakati to’g’risida hisoboti (qatag’on qurbonlari muzeyi) | yuklab olish | *.pdf |

2019 yil 1 iyul holatiga byudjet tashkilotlarining rivojlantirish fondi mablag’lari harakati to’g’risida hisoboti (qatag’on qurbonlari muzeyi) | yuklab olish | *.pdf |

2019 yil 1 oktyabr holatiga byudjet tashkilotlarining rivojlantirish fondi mablag’lari harakati to’g’risida hisoboti (qatag’on qurbonlari muzeyi) | yuklab olish | *.pdf |

2020 yil 1 yanvar holatiga byudjet tashkilotlarining rivojlantirish fondi mablag’lari harakati to’g’risida hisoboti (qatag’on qurbonlari muzeyi) | yuklab olish | *.pdf |

_________________________________________________________________________________________

2019 yil 1 aprel holatiga byudjet tashkilotlarining rivojlantirish fondi mablag’lari harakati to’g’risida hisoboti (innovasion jamg’arma mablag’lari) | yuklab olish | *.pdf |

2019 yil 1 iyul holatiga byudjet tashkilotlarining rivojlantirish fondi mablag’lari harakati to’g’risida hisoboti (innovasion jamg’arma mablag’lari) | yuklab olish | *.pdf |

2019 yil 1 oktyabr holatiga byudjet tashkilotlarining rivojlantirish fondi mablag’lari harakati to’g’risida hisoboti (innovasion jamg’arma mablag’lari) | yuklab olish | *.pdf |

2020 yil 1 yanvar holatiga byudjet tashkilotlarining rivojlantirish fondi mablag’lari harakati to’g’risida hisoboti (innovasion jamg’arma mablag’lari) | yuklab olish | *.pdf |

  _________________________________________________________________________________________