Samarqand davlat universitetiga 1420 yilda asos solingan

KAFEDRALAR Noorganik kimyo va materialshunoslik kafedrasi Ijtimoiy - iqtisodiy geografiya kafedrasi Sport pedagogik mahoratini oshirish kafedrasi Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi kafedrasi Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi Tasviriy san’at kafedrasi Botanika kafedrasi Axborotlashtirish texnologiyalari kafedrasi Iqtisodiy nazariya kafedrasi Maktabgacha ta’lim nazariyasi va metodikasi kafedrasi Mumtoz adabiyot tarixi kafedrasi Umumiy fizika kafedrasi O'zbekiston tarixi kafedrasi Psixologiya kafedrasi Mаtematik tahlil kafedrasi Rus tilshunosligi kafedrasi Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi kafedrasi Geografiya va tabiiy resurslar kafedrasi Zoologiya kafedrasi Optimal boshqaruv metodlari kafedrasi Iqtisodiyot va tadbirkorlik kafedrasi Texnologik ta'lim O‘zbek tilshunosligi kafedrasi Optika kafedrasi Arxiologiya kafedrasi Boshlang’ich ta’lim nazariyasi va amaliyoti Algebra va geometriya kafedrasi Rus va chet el adabiyoti kafedrasi Fakultetlararo jismoniy tarbiya va sport kafedrasi Gidrometeorologiya kafedrasi O'simliklar fiziologiyasi va mikrobiologiya kafedrasi Odam va hayvonlar fiziologiyasi va biokimyo kafedrasi Matematik modellashtirish va kompleks programmalashtirish kafedrasi Kadrlar menejmenti va biznes kafedrasi Muhandislik grafikasi kafedrasi Adabiyot nazariyasi va istiqlol davri adabiyoti kafedrasi Qattiq jisimlar fizikasi Jahon tarixi kafedrasi Pedagogika kafedrasi Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika kafedrasi Rus tili kafedrasi Sport turlarini o‘qitish metodikasi kafedrasi Ekologiya kafedrasi Genetika va biotexnologiya kafedrasi Organik va bioorganik kimyo kafedrasi Ijtimoiy fanlar kafedrasi Fuqarolik jamiyati va milliy g'oya kafedrasi Musiqa ta'limi kafedrasi O‘zbek tili va adabiyotini o‘qitish metodikasi kafedrasi Yadro fizikasi va astronomiya Tarixshunoslik va manbashunoslik kafedrasi Differensial tenglamalar kafedrasi Ingliz tili kafedrasi Hayot faoliyati havfsizligi kafedrasi Analitik kimyo kafedrasi Tojik tili va adabiyoti kafedrasi Nazariy fizika va kvant elektronikasi kafedrasi Falsafa kafedrasi Matematik fizika va funksional analiz Roman-german tillari kafedrasi Fizikaviy va kolloid kimyo kafedrasi Nazariy va amaliy mexanika kafedrasi Xorijiy sharq tillari

Fizikaviy va kolloid kimyo kafedrasi mudiri

Muxamadiyev Nurali Qurbonaliyevich

 • Qabul vaqti: Har kuni 14:00 dan 16:00 gacha
 • Telefon: +99897 918 54 50
 • Elektron pochta: m_nurali@samdu.uz

1971-1976 yillar Samarqand davlat universiteti talabasi;
1976-1985 yillar Samarqand davlat universiteti analitik kimyo kafedrasi katta laboranti;
1985-1986 yillar Samarqand davlat universiteti umumiy kimyo kafedrasi assistenti;
1986-1987 yillar Samarqand davlat universiteti umumiy kimyo kafedrasi katta laboranti;
1987-1993 yillar Samarqand davlat universiteti umumiy kimyo kafedrasi assistenti;
1993-1996 yillar Samarqand davlat universiteti umumiy kimyo kafedrasi dotsenti;
1996-2000 yillar Samarqand davlat universiteti analitik kimyo kafedrasi dotsenti;
2000-2011 yillar Samarqand davlat universiteti fizikaviy kimyo va kimyoviy ekologiya kafedrasi mudiri;
2011-2012 yillar Samarqand davlat universiteti fizikaviy kimyo kafedrasi professor vazifasini bajaruvchi;
2012-2013 yillar Samarqand davlat universiteti fizikaviy kimyo kafedrasi dotsenti;
2013-2016 yillar Samarqand davlat universiteti fizikaviy kimyo kafedrasi professori;
2016-yildan Samarqand davlat universiteti fizikaviy kimyo kafedrasi mudiri.

Fizikaviy va kolloid kimyo kafedrasi tarixi

Kafedra 1933 yilda tashkil etilgan bo'lib, uni professor N.A.Kolosovskiy boshqargan. Keyinchalik kafedraga dotsent V.N.Orestov, professor P.A.Trofimenko va dotsent I.A.Orestovlar mudirlik qilishgan. 
Ikkinchi jahon urushidan keyin kafedra 1963 yilda qayta tashkil etilgan va uni 1975 yilga qadar professor V.I.Yezdakov boshqargan. 1975-1987 yillar davomida kafedrani dotsent R.N.Kutfitdinov, 1987-2000 yillarda dotsent S.M.Vasina, 2011 yilgacha esa professor N.K.Muxamadiyev boshqargan. 2011 yildan kafedraga dotsent K.F.Xalilov mudirlik qilgan, 2016 yilning dekabridan professor N.K.Muxamadiyev mudirlik qilmoqda.
Kafedrada “Kimyo”, “Kimyoviy texnologiya”, “Biologiya”, “Ekologiya” bakalavr ta’lim yo‘nalilari hamda “Fizikaviy kimyo” magistratura mutaxassisligi uchun «Fizikaviy kimyo», «Kolloid kimyo», «Moddalar tuzilishi», «Yukori molekulyar birikmalar kimyosi», «Kimyoviy texnologiya», «Modda tuzilishi va reaksion qobiliyatini matematik modellash», «Talaba tanlovi» va «Maxsus kurs» va boshqa fanlari ỹqitilib kelinmoqda.
Keyingi 10 yilda kafedra professor-o'qituvchilari hammuallifligida 6 ta darslik, 7 ta o'quv qo'llanma va 25 dan ziyod uslubiy qo'llanmalar va tavsiyalar tayyorlanib, chop ettirildi hamda 16 ta elektron qo'llanmalar va 16 ta o'quv-uslubiy majmualar tayyorlanib, talabalarga foydalanish uchun havola etilgan.
Kafedrada bugungi kunda 14 sht. birligida 14 nafar professor-o'qituvchilar, ulardan 2 nafar fan doktori, professor va 7 nafar fan nomzodlari, dotsentlar hamda 5 nafar assistentlar ishlashmoqda. Ilmiy salohiyat 64,3 % ni tashkil etadi.
Kafedrada 02.00.04-Fizik kimyo, 02.00.06-Yuqori molekulyar birikmalar (kimyo fanlari), 02.00.12–Nanokimyo, nanofizika va nanotexnologiya (kimyo fanlari) ixtisosliklari bo‘yicha doktorantura faoliyat ko‘rsatmoqda.

Kafedra veb-sayti: fizximiya.samdu.uz

 

Kafedrada o‘qitiladigan fan o`quv dasturlari

 • Fizikaviy kimyo 
 • Moddalar tuzilishi 
 • Dispers sistemalar kimyosi  
 • Kimyoda kompyuter  modellashtirish 
 • Yuqori molekulyar birikmalar V-cyemestr, VI-cyemestr 
 • Kolloid kimyo V-semestr, VI-cyemestr 
 • Kimyoviy texnologiya  V-semestr, VI-semestr 
 • Nanokimyo 
 • Tanlov fan (Fizikaviy kimyoning tanlangan boblari)
 • Kimyo sanoati
 • Kolloid va nanokimyo  
 • Fizikaviy kimyo I, II,  III- boskich  
 • Dispers sistemalar kimyosi va texnologiyasi 
 • Polimer moddalar texnologiyasi 
 • Kimyoviy texnologiyada kompyuter moddelashtirish 
 • Fizikaviy va kolloid kimyo
 • Kimyoviy texnologiya asoslari
 • Kimyoviy texnologiyada kompyuter moddelashtirish
 • Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi
 • Kimyoviy injiniring jarayonlari va qurilmalari 
 • Qattiq jismlar fizikaviy kimyosi
 • Umumiy kimyoviy texnologiya
 • Dispers sistemalar kimyosi
 • Polimer materiallar kimyosi
 • Jarayonlar fizikaviy kimyosi 
 • Atrof muhit kimyosi  
 • Zamonaviy fizik-kimyo
 • Supramolekulyar kimyo 
 • Eritmalar termodinamikasi
 • Kimyoviy kinetika va kataliz 
 • Elektrokimyoviy jarayonlar termodinamikasi
 • Kompyuter kimyosi