Samarqand davlat universitetiga 1420 yilda asos solingan

KAFEDRALAR Noorganik kimyo va materialshunoslik kafedrasi Ijtimoiy - iqtisodiy geografiya kafedrasi Sport pedagogik mahoratini oshirish kafedrasi Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi kafedrasi Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi Tasviriy san’at kafedrasi Botanika kafedrasi Axborotlashtirish texnologiyalari kafedrasi Iqtisodiy nazariya kafedrasi Maktabgacha ta’lim nazariyasi va metodikasi kafedrasi Mumtoz adabiyot tarixi kafedrasi Umumiy fizika kafedrasi O'zbekiston tarixi kafedrasi Psixologiya kafedrasi Mаtematik tahlil kafedrasi Rus tilshunosligi kafedrasi Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi kafedrasi Geografiya va tabiiy resurslar kafedrasi Zoologiya kafedrasi Optimal boshqaruv metodlari kafedrasi Iqtisodiyot va tadbirkorlik kafedrasi Texnologik ta'lim O‘zbek tilshunosligi kafedrasi Optika kafedrasi Arxiologiya kafedrasi Boshlang’ich ta’lim nazariyasi va amaliyoti Algebra va geometriya kafedrasi Rus va chet el adabiyoti kafedrasi Fakultetlararo jismoniy tarbiya va sport kafedrasi Gidrometeorologiya kafedrasi O'simliklar fiziologiyasi va mikrobiologiya kafedrasi Odam va hayvonlar fiziologiyasi va biokimyo kafedrasi Matematik modellashtirish va kompleks programmalashtirish kafedrasi Kadrlar menejmenti va biznes kafedrasi Muhandislik grafikasi kafedrasi Adabiyot nazariyasi va istiqlol davri adabiyoti kafedrasi Qattiq jisimlar fizikasi Jahon tarixi kafedrasi Pedagogika kafedrasi Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika kafedrasi Rus tili kafedrasi Sport turlarini o‘qitish metodikasi kafedrasi Ekologiya kafedrasi Genetika va biotexnologiya kafedrasi Organik va bioorganik kimyo kafedrasi Ijtimoiy fanlar kafedrasi Fuqarolik jamiyati va milliy g'oya kafedrasi Musiqa ta'limi kafedrasi O‘zbek tili va adabiyotini o‘qitish metodikasi kafedrasi Yadro fizikasi va astronomiya Tarixshunoslik va manbashunoslik kafedrasi Differensial tenglamalar kafedrasi Ingliz tili kafedrasi Hayot faoliyati havfsizligi kafedrasi Analitik kimyo kafedrasi Tojik tili va adabiyoti kafedrasi Nazariy fizika va kvant elektronikasi kafedrasi Falsafa kafedrasi Matematik fizika va funksional analiz Roman-german tillari kafedrasi Fizikaviy va kolloid kimyo kafedrasi Nazariy va amaliy mexanika kafedrasi Xorijiy sharq tillari

Kafedra mudiri

Yaxshilikov Juraboy Yaxshilikovich

1977-1984-yillar Samarqand davlat universiteti falsafa kafedrasi asistenti
1984-1987-yillar Samarqand davlat universiteti falsafa kafedrasi, dotsenti
1987-1991-yillar Samarqand davlat universiteti, Katta ilmiy xodimi
1991-1994-yillar Samarqand davlat universiteti oliy maktabga tayyorlash fakulteti dekani
1994-1999-yillar Samarqand davlat universiteti, falsafa kafedrasi mudiri, professor
1999-2005-yillar Samarqand davlat universiteti, falsafa kafedrasi mudiri, professor
2005-2007-yillar Samarqand davlat universiteti Ijtimoiy - siyosiy fanlar fakulteti dekani
2007-2008-yillar Samarqand davlat universiteti Milliy istiqlol g‘oyasi va falsafa kafedrasi mudiri, professor
2008-2009-yillar Samarqand davlat universiteti Milliy istiqlol g‘oyasi va falsafa kafedrasi mudiri, professor
2009-2013-yillar Samarqand davlat universiteti Milliy g‘oya, falsafa va fan metodologiyasi kafedrasi mudiri, professor
2013-2015-yillar Samarqand davlat universiteti Milliy g‘oya va falsafa kafedrasi mudiri vazifasini bajaruvchi, professor
2015-2017-yillar Samarqand davlat universiteti Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi kafedrasi mudiri vazifasini bajaruvchi, professor
2017-yildan Samarqand davlat universiteti Milliy g‘oya, falsafa va ma’naviyat asoslari kafedrasi mudiri, professor

Falsafa kafedrasi tarixi O’zbekiston davlat universiteti tashkil topishi bilan bog’liq. Dastlab mazkur kafedraga 1928-1932 yillar  S.Krasnousov rahbarlik qilgan. Keyinchalik kafedrada fan tarmoqlari ko’payishi munosabati bilan turli fan prkdmetlari bo’yicha bo’linish yuzaga keldi va dastlab falsafa kafedrasi mudiri sifatida faoliyat olib borgan tashkilotchi faylasuf olim, akademik Ibrohim Mo’minov faoliyati bilan bog’liqdir. Ibrohim Mo’minov kafedraning va tarix fakultetining dekani sifatida boshqarish jarayonining birinchi kunidan boshlab oliy ma’lumotli milliy kadrlarni tayyorlashga jadallik bilan kirishish bilan bir qatorda sobiq ittifoq davridayoq qo’rqmasdan milliy madaniyatni jadal rivojlantirishga dadillik bilan kirishdi va milliy-ma’naviy qadriyatlarni tiklash va istiqlol haqidagi g’oyalarni dadilona ilgari surib ilmiy tadqiqot ishlari olib bordi va Toshkentga ishga o’tganidan so’ng ilmiy-tadqiqot ishlarini avj oldirishga keng imkoniyatlar yuzaga keldi va otashin alloma faylasuf olim shogirdlar tayyorlashga kirishdi. Hayoti davomida  100 dan ortiq fan nomzodi va 20 dan ortiq fan doktori tayyorlagan. Ko’plab shogirdlari, yani dosentlar R.Karimov, Yu.Talishkin, M.Axmedov, prof.O.Bozorovlar mazkur kafedraning mudiri lavozimida ishlab keldilar va bundan tashqari Ibrohim Mo’minov maktabining yetakchi vakillari sifatida A.A.Axmatov, S.Samishkinlar doktorlik dissertasiyalarini yoqladilar. 
1988-yildan to 1993-yilga qadar  SamDU falsafa kafedrasini falsafa fanlari doktori prof.O.E.Ergashev boshqardi. Uning rahbarligida ham SamDU falsafa ilmiy maktabining yetakchi vakillari davomchilaridan N.E.Muxammadiyev, N.Isroilova, V.Isakovlar nomzodlik dissertasiyalarini yoqladilar. Prof. O.E.Ergashev rahbarligida J.Ya.Yaxshilikov doktorlik dissertasiyasini himoya qildi. Kafedrada dosentlardan P.S.Xaydarov, G.Abdusaidova, M.S.Madirimova, M.Olloyorov, X.X.Giziddinov, U.Voxidov, R.Madraimov,X.Zoxidov, assitentlardan A.Karimov, Sh.Qarshiyevlar faoliyat ko’rsatganlar. 
Prof. J.Yaxshilikov 1993-yilda O’zbekiston Fanlar Akademiyasi “Falsafa va huquq” institutining ixtisoslashtirilgan ilmiy Kengashida “Hozirgi davrda O’zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy va ma’naviy taraqqiyotning obyektiv va subyektiv omillari dialetikasi” mavzusida doktorlik dissertasiyasini muvaffaqiyatli himoya qilib, falsafa fanlari doktori ilmiy darajasini oldi. Kafedraga 1992-yilda, kafedra mudiri lvozimi vazifasini bajaruvchisi sifatida faoliyat boshlagan prof. J.Ya.Yaxshilikov 1994-yilda kafedra mudiri lavozimiga saylanib to  2015-yilga qadar o’zining samarali mehnati bilanbugungi kunga qadar o’zining samarali mehnati bilan ustozlarning ijodiy ishlarini davom ettirib, o’ziga xos falsafa maktabini yaratdi. Ustoz tomonidan hozirgi kunga qadar 1 ta darslik, 15 ta monografiya, 2 ta o’quv qo’llanma, 2 ta o’quv uslubiy qo’llanma, 7 ta risola, 350 ta ilmiy ommabop maqolalar xorijiy va respublika miqyosida chop ettirildi.
Prof.J.Ya.Yaxshilikov tomonidan yaratilgan o’ziga xos maktabda 18 ta fan nomzodlari, 2 ta fan doktori yetishib chiqdi. Yana yangi kadrlar, shogirdlar yetishib chiqishiga rahbarlik qilib kelmoqda. Hozirgi kunga qadar prof. J.Ya.Yaxshilikov mas’ul muharrirligida kafedra professor - o’qituvchilari tomonidan 15 ta monografiya, 12 ta ilmiy to’plam, 30 dan ortiq o’quv uslubiy qo’llanmalar chop ettirildi hamda 4 ta talaba prof. J.Ya.Yaxshilikov rahbarligida fan olimpiadalari g’olibi bo’ldi. Kafedra dosenti Sh.Sh.Negmatova 2015-yil sentyabrdan 2016-yil oktyabriga qadar kafedra mudiri sifatida rahbarlik qildi. Prof.J.Ya.Yaxshilikov 2016-yil oktyabr oyidan boshlab kafedra mudiri lavozimida ishlay boshladi.Bugungi kunda prof. J.Ya.Yaxshilikov rahbarligida ilmiy-tadqiqot ishlari rivojlanishi yana avj oldi.

Kafedrada o‘qitiladigan fan o`quv dasturlari

 • Falsafa
 • Dinshunoslik
 • Falsafaga kirish
 • Borliq va rivojlanish falsafasi
 • Falsafa tarixi
 • Mantiq tarixi va nazariyasi
 • Borliq va rivojlanish falsafasi
 • Falsafa tarixi
 • Mantiq tarixi va nazariyasi
 • Ma’naviyat falsafasi
 • Din falsafasi
 • Tanlov fan. Qadriyatlar falsafasi
 • Tanlov fan G’oyalar falsafasi
 • Tanlov fan Globallashuv asoslari  
 • Etnomadaniyat
 • Oila ma’naviyati
 • Ma’naviyatshunoslik
 • Ijtimoiy falsafa
 • Mantiq tarixi va nazariyasi (Tanlov fan)
 • G’oyalar falsafasi  (Tanlov fan)
 • Ma’naviyat asoslari
 • Qadriyatlar falsafasi Tanlov Fan
 • Mantiq tarixi va nazariyasi Tanlov Fan
 • Mutaxassislik fanlarini o’qitish metodikasi
 • Ma’naviyatning estetik asoslari
 • Tassavuf falsafasi
 • Globallashuv va ma’naviyat
 • Shaxs ma’naviyatini shakllantirish mezonlari va omillari
 • Ma’naviyatning ilmiy metodologiyasi
 • Sharq va G’arb ma’naviyati
 • Ma’naviyat va  din
 • Islom dini ma’naviyati
 • Sharq va G’arb ma’naviyati
 • I.A.Karimov asarlarida ma’naviyat masalalari
 • Axloqshunoslik va estetika tarixi
 • Etika va estetika nazariyasi
 • Amaliy etika va estetika
 • Vezual estetika va dizayn
 • Sog’lom raqobat va ahloqiy prinsiplar