Manzil: 140104, O`zbekiston, Samarqand shahri, Universitet xiyoboni, 15-uy


Universitetda mavjud tayanch doktorantura (PhD) va doktorantura (DSc) ixtisosliklari:

01.01.01– Matematik analiz
01.01.02 – Differensial tenglamalar va matematik fizika
01.01.05 –Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika
01.01.06 – Algebra
01.02.05 – Suyuqlik va gaz mexanikasi
01.03.01 – Astronomiya
01.04.02 –Nazariy fizika
01.04.05 – Optika
01.04.08 – Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi. Tezlashtiruvchi texnika
01.04.11–Lazer fizikasi
02.00.01 – Noorganik kimyo
02.00.02 – Analitik kimyo
02.00.03 – Organik kimyo
02.00.04 – Fizik kimyo
02.00.06 – Yuqori molekulyar birikmalar kimyosi
02.00.12 – Nanokimyo, nanofizika va nanotexnologiya
03.00.05 – Botanika
03.00.06 – Zoologiya
03.00.08 – Odam va hayvonlar fiziologiyasi
03.00.10 – Ekologiya
05.01.07 – Matematik modellashtirish. Sonli usular va dasturlar majmui
06.01.08 – O‘simlikshunoslik
07.00.01 – O‘zbekiston tarixi
07.00.08 – Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari
08.00.01 – Iqtisodiy nazariya
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
09.00.01 – Ontologiya, gnoseologiya va logika
09.00.04 – Ijtimoiy falsafa
10.00.01 – O‘zbek tili. O‘zbek adabiyoti 
10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, tipologik va chog‘ishtirma tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik
11.00.01– Tabiiy geografiya
11.00.03 – Quruqlik gidrogeologiyasi. Suv resurslari. Gidrokimyo
13.00.01 – Pedagogika nazariyasi va tarixi. Ta’limda menejment
13.00.02 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (ta’lim sohalari va bosqichlari bo‘yicha
19.00.05 – Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya
22.00.01 – Sotsiologiya nazariyasi, metodologiyasi va tarixi. Sotsiologik tadqiqotlar
22.00.02 – Ijtimoiy tuzilish, ijtimoiy institutlar va turmush tarzi

Universitetida 38 yo’nalish bo’yicha ixtisosliklar faoliyat yuritmoqda.  Bu ixtisosliklar bo’yicha 58 nafar doktorantlar tahsil olmoqda.

Fan tarmog’i, ixtisosliklar shifri va nomi

Mavjud doktorantlar

Jami

Umumiy

1.

01.01.01– Matematik analiz

1-bosqich

1

2

2-bosqich

0

3-bosqich

1

2.

01.01.02 – Differensial tenglamalar va matematik fizika

1-bosqich

2

3

2-bosqich

0

3-bosqich

1

3.

01.02.05 – Suyuqlik va gaz mexanikasi

1-bosqich

1

2

2-bosqich

1

4.

01.03.01 – Astronomiya

1-bosqich

1

2

2-bosqich

1

5.

01.04.02 - Nazariy fizika

1-bosqich

1

1

6.

01.04.05 - Optika

1-bosqich

1

1

7.

01.04.08 - Atom yadrosi va  elementar zarrachalar fizikasi. Tezlashtiruvchi texnika

1-bosqich

2

2

8.

01.04.11–Lazer fizikasi

1-bosqich

1

1

9.

02.00.01 - Noorganik kimyo

1-bosqich

1

1

10.

02.00.02 – Analitik kimyo

1-bosqich

1

2

2-bosqich

1

11.

02.00.03 - Organik kimyo

1-bosqich

1

1

12.

02.00.04 – Fizik kimyo

1-bosqich

1

2

2-bosqich

1

13.

02.00.06 - Yuqori molekulyar birikmalar kimyosi

1-bosqich

1

1

14.

02.00.12 - Nanokimyo, nanofizika va nanotexnologiya

1-bosqich

1

1

15.

03.00.10 - Ekologiya

1-bosqich

2

2

16.

05.01.07 – Matematik modellashtirish. Sonli usular va dasturlar majmui

1-bosqich

2

3

2-bosqich

1

17.

06.01.08 – O’simlikshunoslik

3-bosqich

1

1

18.

07.00.01 – O’zbekiston tarixi

1-bosqich

3

6

2-bosqich

1

3-bosqich

2

19.

08.00.01 – Iqtisodiy nazariya

1-bosqich

1

2

2-bosqich

1

20.

08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti

2-bosqich

1

1

21.

09.00.04 – Ijtimoiy falsafa

1-bosqich

2

4

2-bosqich

1

3-bosqich

1

22.

10.00.01 – O’zbek tili. O’zbek adabiyoti

1-bosqich

2

4

2-bosqich

2

23.

10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti

1-bosqich

1

3

2-bosqich

1

3-bosqich

1

24.

10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, tipologik va chog’ishtirma tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik

1-bosqich

1

2

2-bosqich

1

25.

11.00.01– Tabiiy geografiya

2-bosqich

2

2

26.

11.00.03 - Quruqlik gidrogeologiyasi. Suv resurslari. Gidrokimyo

1-bosqich

1

1

27.

13.00.01 – Pedagogika nazariyasi va tarixi. Ta’limda menejment

1-bosqich

2

3

3-bosqich

1

28.

19.00.05 - Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya

1-bosqich

1

1

29.

22.00.02 - Ijtimoiy tuzilish, ijtimoiy institutlar va turmush tarzi

1-bosqich

1

1