Manzil: 140104, O`zbekiston, Samarqand shahri, Universitet xiyoboni, 15-uy

F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi
Yazdonov Zikirillo Shukurilloyevich O’zbek xalq ekologik madaniyati an’analarini tiklash va rivojlantirish tendensiyalari 09.00.02 – Ong, madaniyat va amaliyot shakllari falsafasi (madaniyat nazariyasi) 26.10.2019 Ko`chirib olish
Xatamov Farxod Faxritdinovich Huquqiy savodxonlik falsafiy tadqiqot obyekti sifatida (Ijtimoiy boshqaruv institutlari xodimlari misolida) 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 30.09.2019 Ko`chirib olish
Rustamov Ramz Rizoqulovich Geopolitik raqobat sharoitida ma’naviy targ‘ibot sistemasidagi atributiv o‘zgarishlar, muammolar va yechimlar 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 28.08.2019 Ko`chirib olish
Ahmedova Marifat Abdullayevna Tafakkur taraqqiyoti tarixida XIX asr Xorazm mutafakkirlari ijtimoiy-axloqiy qarashlari 09.00.03 Falsafa tarixi 27.08.2019 Ko`chirib olish
Muminova Zarifa Odilovna Inson ma’naviy borlig‘iga sinergetik yondashuv 09.00.01- Ontologiya, gnoseologiya va mantiq 27.08.2019 Ko`chirib olish
Yakhshilikov Jahongir Juraboyevich Mustaqillik yillarida fuqarolik huquqi tamoyillarini bilishning falsafiy metodologik asoslari 09.00.02- Ong, madaniyat va amaliyot shakllari (huquq falsafasi) 29.06.2019 Ko`chirib olish
Kistaubayev Savlabek Usmanovich Shaxs ekologik dunyoqarashini shakllantirishda milliy qadriyatlarning roli 09.00.04 – Ijtimoiy falfafa 29.06.2019 Ko`chirib olish
Kubaeva Shoira Tashmuradovna O‘yin va innovatsion tafakkur (ontologik va gnoseologik tahlil) 09.00.01-Ontologiya, gnoseologiya va mantiq 29.06.2019 Ko`chirib olish
Аymatov Aminjon Qudratovich Shaxsning tabiatga estetik munosabatini shakllantirishda ekologik ongning roli 09.00.02 –ong, madaniyat va amaliyot shakllari falsafasi 1.06.2019 Ko`chirib olish
Худайбергенова Абиджана Адиловича Globallashuv sharoitida milliy davlatchilik suverenitetini mustahkamlashning ijtimoiy-falsafiy tahlili 09.00.04 – Ijtimoiy falfafa 1.06.2019 Ko`chirib olish
Muhammadieva Oliya Narzullaevna O‘zbekistonda ikki palatali parlamentning shakllanishi va rivojlanishining ijtimoiy-falsafiy tahlili 09.00.04 – Ijtimoiy falfafa 31.05.2019 Ko`chirib olish
Muzaffarov Firuz Davronovich G‘azzoliyning inson haqidagi ta’limotining ilmiy-falsafiy asoslari 09.00.03 – falsafa tarixi 31.05.2019 Ko`chirib olish
Komilov Ruzi Rabievich O‘zbek millati nikoh marosimlarining genezisi va estetik evolyutsiyasi 09.00.02 – Ong, madaniyat va amaliѐt shakllari falsafasi (Estetika) 31.05.2019 Ko`chirib olish
Xoshimkhonov Mumin Boborahim Mashrab va XVII-XVIII asrlarda ijtimoiy-axloqiy fikr rivoji 09.00.03-falsafa tarixi 12.01.2019 Ko`chirib olish
Mamarasulov Bakhriddin Shakasimovich Milliy g‘oyaning substansional va institutsional xususiyatlari 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 22.09.2018 Ko`chirib olish
Muminova Zarifa Odilovna Inson ma’naviy borlig‘iga sinergetik yondashuv 09.00.01 - Ontologiya, gnoseologiya va mantiq 22.12.2018 Ko`chirib olish
Toshboyev Bobomurot Eshboyevich Milliy xarakter shakllanishi va takomillashuvining ijtimoiy-falsafiy masalalari 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 21.09.2018 Ko`chirib olish
Bekpulatov Ulugbek Rakhmatulla ugli Simmetriya va asimmetriya (zamonaviy falsafiy tahlil) 09.00.01 - Ontologiya, gnoseologiya va mantiq 21.12.2018 Ko`chirib olish
Shermanov Isobek Chilmamatovich Ijtimoiy taraqqiyotda moddiy va ma’naviy ishlab chiqarish jarayonlarini uyg‘unlashtirish dialektikasi 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 6.11.2018 Ko`chirib olish
Qabulov Qosimboy Pirjonovich Milliy manfaatlarni uyg‘unlashtirishda tolerantlik 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 5.11.2018 Ko`chirib olish
Djurakulov Xusan Anvarovich Yoshlarning ekologik huquqiy ongini shakllantirish jarayoniich 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 5.11.2018 Ko`chirib olish
Samatov Xurshid Ulmasjonovich Maxdumi A’zam Kosoniy ma’naviy merosi va uning yoshlar tarbiyasidagi o‘rni 09.00.03 - Falsafa tarixi 31.05.2018 Ko`chirib olish
Asliddin Tursunovich Quldoshev Xalqaro ekologik ijtimoiy-siyosiy munosabatlarning globallashuvi va uni boshqarish xususiyatlari 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 31.05.2018 Ko`chirib olish
Sultanova Gulnoza Sabirovna Postnoklassik ilmiy tafakkur tarzida g’oyaviy vorislik va innovasiya muammolari 09.00.01 - Ontologiya, gnoseologiya va mantiq 21.04.2018 Ko`chirib olish
Negmatova Shaxzoda Shuxratovna Ijtimoiy yo’naltirilgan bozor iqtisodiyoti sharoitida sog’lom raqobatni rivojlantirishning ma’naviy, axloqiy va huquqiy jihatlari 09.00.04 - Ижтимоий фалсафа 20.04.2018 Ko`chirib olish
Annayeva Nazokat Rajapbayevna Ayollar tadbirkorligining genezisi, nazariyasi va amaliyoti (O’zbekiston misolida) 09.00.04 - Ижтимоий фалсафа 20.04.2018 Ko`chirib olish
Omonov Bahodir Nurillayevich O’zbekistonning Orolbo’yi mintaqasidagi ijtimoiy-ekologik siyosati 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 31.03.2018 Ko`chirib olish
Yuldashev Faxriddin Abduvasitovich Abu Nasr Forobiyning aql va bilim evolyusiyasi haqidagi qarashlari 09.00.03 – Falsafa tarixi 31.03.2018 Ko`chirib olish
Usmonov Farrux Nasirdinovich Ratsionallikning epistemologik asoslari 09.00.01- Ontologiya, gnoseologik va mantiq 28.12.2017 Ko`chirib olish
Raxmanov Baxodir Ubaydulloyevich Insonning ruhiy-ma’naviy o’z-o’zini tashkillashtirishini falsafiy asoslash (ontologik va gnoseologik tahlil) 09.00.01- Ontologiya, gnoseologiya, logika 30.10.2017 Ko`chirib olish
Ergasheva Mahbuba Hotambekovna Avestodagi falsafiy g‘oyalarga sinergetik yondashuv (ontologik va gnoseologik tahlil) 09.00.01-Ontologiya, gnoseologiya va mantiq 28.10.2017 Ko`chirib olish
Yazdonov Ulug‘bek Toshmurotovich Globallashuv sharoitida jamoatchilik fikrini shakllantirish institutlarining funksional integrasiyalashuv xususiyatlari 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 22.03.2017 Ko`chirib olish
F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi
Xonxujayeva Anzurat Sultonovna Tojik tilining tӯy va motam marosimlariga oid etnografik leksikasi (Samarqand lahjasi asosida) 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik tili va tojik adabiyoti) 05.09.2019 Ko`chirib olish
Rahmonov Navruz Sattorovich O‘zbek tili Navoiy viloyati shevalari morfologik xususiyatlarining lingvoareal tadqiqi 10.00.01 – O'zbek tili 27.08.2019 Ko`chirib olish
Boltaeva Barno Isakulovna O’zbek tili frazeologik birliklarining transformatsiyasi (semantic-pragmatik tahlil) 10.00.01 - O'zbek tili 9.07.2019 Ko`chirib olish
Qurbanov Zayniddin Oltinovich Gipotaktik qurilma shakllanishining kognitiv-pragmatik xususiyatlari 10.00.01 – O'zbek tili 7.06.2019 Ko`chirib olish
Umirova Svetlana Ma’murjonovna O‘zbek she’riyatida lingvistik vositalar va poetik individuallik (Usmon Azim she’riyati misolida) 10.00.01 – O‘zbek tili 20.04.2019 Ko`chirib olish
Qo’ylieyeva Gulchekhra Nazarqulovna O’zbek nasrida trilogiya 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 30.03.2019 Ko`chirib olish
O‘rinbayeva Dilbar Bazarovna Xalq og‘zaki ijodi: janriy-lisoniy va lingvostatistik tadqiq muammolari 10.00.01 – O‘zbek tili 22.02.2019 Ko`chirib olish
Shofiev Obidjon Bahtiyorovich Erkin A’zam nasri badiiyati (kinoya va obraz) 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 22.02.2019 Ko`chirib olish
Jabborova Dilafruz Ergashovna Istiqlol davri o‘zbek adabiyotshunosligida Cho‘lpon ijodi talqinlari (she’riyati va nasriy asarlari misolida) 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 27.03.2018 Ko`chirib olish
Shernazarov Аkmal Аndiyokuloviсh Qashqadaryo tojik marosim folklorida ikki tillilik va adabiy ta’sir 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik tili va tojik adabiyoti) 25.12.2018 Ko`chirib olish
Mirzohidova Laylo Baxtiyorovna XI-XII asrlar turkiy adabiyotida majoziy tasvir badiiyati 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 18.12.2018 Ko`chirib olish
Ernazarova Manzura Saparboevna Grammatik ma’no lisoniy va pragmatik omillar yaxlitligida 10.00.01 – O‘zbek tili 18.12.2018 Ko`chirib olish
Xasanova Mashxura Jumanovna XV asr turkiy she’riyatida qasida janri 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 31.10.2018 Ko`chirib olish
Pardayeva Iroda Mamayunusovna Alisher Navoiy tarixiy asarlari badiiyati 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 31.10.2018 Ko`chirib olish
Jo’rayev Shahriyor Ibodulloyevich Bilingvizm sharoitida tojik va o’zbek tillarining leksik sathdagi o’zaro aloqalari (Samarqand viloyati materiallari asosida) 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik tili va tojik adabiyoti) 22.09.2018 Ko`chirib olish
Majitova Sabohat Jamilovna Jomiy g’azaliyotidagi ramziy istilohlarning lug’aviy va majoziy ma’nolarini talqin qilish usullari 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik tili va tojik adabiyoti) 22.09.2018 Ko`chirib olish
Xolova Maftuna Abdusalamovna O’zbek modern she’riyati poetikasi 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 21.09.2018 Ko`chirib olish
Olloyorov Quvondiq Madiyorovich Xorazm dostonlari onomastikasi 10.00.01 – o'zbek tili 21.09.2018 Ko`chirib olish
Rashidova Umida Mansurovna O‘zbek tilidagi somatik iboralarning semantik-pragmatik tahlili (ko‘z, qo‘l va yurak komponentli iboralar misolida) 10.00.01 – O'zbek tili 27.07.2018 Ko`chirib olish
Abuzalova Mehriniso Kadirovna Substansial morfologiya, valentlik va sintaktik qurilma 10.00.01 – O'zbek tili 27.07.2018 Ko`chirib olish
Кuchkarov Tuxtamurod Olimovich Yozma manbalardagi epik syujetlarning badiiy evolyutsiyasi 10.00.02 – O'zbek adabiyoti 26.07.2018 Ko`chirib olish
Nosirov Azmidin Normamatovich Odil Yoqubov romanlari poetikasi 10.00.02 – O'zbek adabiyoti 26.07.2018 Ko`chirib olish
Valiyev Tuychi Qorjovovich O’zbek tili yo’lsozlik terminlarining struktur-semantik xususiyatlari va leksikografik talqini 10.00.01 – O’zbek tili 07.07.2018 Ko`chirib olish
Toshpo’latov Akram Haydarovich O’zbek adabiyotida novella janri va uning badiiyati (A. Qahhor, Sh. Xolmirzayev, N. Eshonqul ijodi misolida) 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 07.07.2018 Ko`chirib olish
Jumayev Rashid Normurotovich “Masnaviyi ma’naviy” va “Lison ut-tayr”dagi hikoyatlarning qiyosiy tahlili 10.00.02 – O‘zbek adabiyoti 11.05.2018 Ko`chirib olish
To‘rayeva Bahor Bahriddinovna “Tarixiy romanlarda badiiy zamon muammosi” (O.Yoqubov va P.Qodirov romanlari misolida) 10.00.02 –O'zbek adabiyoti 11.05.2018 Ko`chirib olish
Adashullayeva Gulnoza Muxaybinovna Tojik va o‘zbek tillarida shaxs xususiyatini ifodalovchi frazeologizmlarning qiyosiy-tipologik tahlili 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik tili va tojik adabiyoti) 27.03.2018 Ko`chirib olish
Nusratova Hamida Cho’liboyevna Safar Barnoyevning badiiy mahorati 10.00.02 – O'zbek adabiyoti 30.11.2017 Ko`chirib olish
Istamova Shohida Maxsudovna Badiiy asarda tushning poetik-kompozision vazifalari 10.00.02 – O'zbek adabiyoti 30.11.2017 Ko`chirib olish
Davlatov Olim Davlatovich Alisher Navoiy she’riyatida Qur’on oyatlari va hadislarning badiiy talqini 10.00.02 – O'zbek adabiyoti 9.11.2017 Ko`chirib olish
Muxitdinova Nazmiya Muslixiddinovna Mirhasan Sadoiy va uning adabiy merosi (she’riyat poetikasi, g‘oyaviy-badiiy tahlil masalalari) 10.00.02 – O`zbek adabiyoti 29.09.2017 Ko`chirib olish
Berdiev Husan Holnazarovich O‘zbek tilining otovsozlik leksikasi 10.00.01 – O`zbek tili 29.09.2017 Ko`chirib olish
F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi
Boltaev Asomiddin Tulkinovich Ba’zi soni saqlanmaydigan zarrachalar sistemasiga mos umumlashgan Fridrixs modeli spektral tahlili 01.01.01 – Matematik analiz 3.07.2019 Ko`chirib olish
Quljonov O’tkir Nematovich Bir va ikki zarrachali diskret Shredinger operatorlarining quyi spektri haqida 01.01.01 – Matematik analiz 2.07.2019 Ko`chirib olish
Usmanov Salim Eshimovich Yoyiluvchan gipersirtlar bilan bog’langan maksimal operatorlarning chegaralanganligi muammosi 01.01.01 – Matematik analiz 2.07.2019 Ko`chirib olish
Mamirov Berdiyor Ulugbekovich Panjaradagi ikki zarrachali Shredinger operatori xos qiymatlarining qo’zg’alishlari 01.01.01 – Matematik analiz 30.06.2018 Ko`chirib olish
Xurramov Abdimajid Molikovich Panjaradagi ikki zarrachali sistemaga mos ba’zi model operatorining spektral xossalari 01.01.01-matematik analiz 30.06.2018 Ko`chirib olish
Rustamova Mastura Samadovna Yarim fazoda Martinelli-Boxner integrali haqida 01.01.01– Matematik analiz 15.05.2018 Ko`chirib olish
Laqaev Shuhrat Saidaxmatovich Panjaradagi ikki zarrachali sistemaga mos Shredinger operatori xos qiymati va rezonansi 01.01.01 – Matematik analiz 2.03.2018 Ko`chirib olish
Qurbonov Shaxzod Habibullayevich Umumlashgan Fridrixs modeli xos qiymati uchun yoyilma 01.01.01 – Matematik analiz 2.03.2018 Ko`chirib olish
Ishankulov Farrux Tolibovich Umumlashgan garmonik funksiyalarni daraxtlarda tavsiflash 01.01.01-Matematik analiz 9.02.2018 Ko`chirib olish
ULASHOV SOBIR SAXIBJANOVICH PANJARADAGI IKKITA IXTIYORIY ZARRACHALI SISTEMAGA MOS SHREDINGER OPERATORI DISKRET SPEKTRI 01.01.01-Matematik analiz 22.12.2017 Ko`chirib olish
Latipov Sherdor Mirzoyevich Bir umumlashgan Fridrixs modelining muhim va diskret spetrlari 01.01.01-Matematik analiz 22.12.2017 Ko`chirib olish
Safarov Akbar Raxmanovich Tebranuvchan integrallarning tekis baholari va tatbiqlari 01.01.01 – Matematik analiz 17.11.2017 Ko`chirib olish
F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi
Fayziyev Shaxobiddin Shavkatovich Kuchsiz romboedrik FeBO3:Mg ferromagnetikdagi modulyatsiyalangan magnitli tuzilmani tadqiqi qilish 01.04.09 – Magnit hodisalari fizikasi 9.11.2018 Ko`chirib olish
Amonov Baxtiyor Umrzokovich Nodir yer va o‘tuvchi elementlar boratlarining yuqori haroratlardagi magnit xossalari 01.04.09 – Magnit hodisalari fizikasi 9.11.2018 Ko`chirib olish
Ro’zimurodov Jalol To’rabekovich Marganes bilan ionli implantasiyalangan kremniyning magnit va transport xossalari 01.04.09 – Magnit hodisalari fizikasi 07.03.2018 Ko`chirib olish
Niyazov Laziz Nurxonovich Nodir yer elementli ferrit-granatlarda magnitli fazaviy o’tishlarning xususiyatlari 01.04.09 – Magnit hodisalari 29.12.2017 Ko`chirib olish
F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi
Mirametova Nadira Purxanatdinovna Janubiy Orolbo‘yidagi bolalar organizmining adaptiv reaksiyalari xususiyatlarining ekologik va fiziologik tasnifi 03.00.08–Odam va hayvonlar fiziologiyasi 7.06.2019 Ko`chirib olish
Mirzakulov Sobitjon Oltinovich Gepatitda jigar mitoxondriyasida energiya almashinuvi va perekisli oksidlanishni flavosan va dadzin bilan korreksiyalash 03.00.08 – Odam va hayvonlar fiziologiyasi 26.04.2019 Ko`chirib olish
Yusupova Umida Rahmanovna Kversetin va xaplogenin-7-glyukozidni mitoxondriyada energiya, fosfolipid almashinuviga va lipidlarning perekisli oksidlanishiga ta’siri 03.00.08 – Odam va hayvonlar fiziologiyasi 15.03.2019 Ko`chirib olish
F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi
Eshkobilova Mavjuda Ergashevna. Metanning monitoringi uchun kimyoviy sensorlar yaratish 02.00.02 – Analitik kimyo 30.07.2019 Ko`chirib olish
Jo‘rayev Ilhom Ikromovich Kumush va mis ionlarini immobillangan organik reagentlar bilan aniqlash usullarini ishlab chiqish 02.00.02 -Analitik kimyo 09.02.2019 Ko`chirib olish
Muradova Dilafruz Kadirovna Yuqori nitrillarning katalitik sintezi 02.00.04 -Fizik kimyo 29.12.2018 Ko`chirib olish
Fazliyeva Nigina Tojiqulovna Elektrolit sistemalar xromatografiyasining fizik-kimyoviy asoslari 02.00.04 -Fizik kimyo 24.11.2018 Ko`chirib olish
F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi
Begmatova Dilnoza Muxtarovna Oilada yoshlarning kasbiy ijtimoiylashuvini ta’minlashning pedagogik shart-sharoitlari 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 18.10.2019 Ko`chirib olish
Kiyamov Nishon Sadikovich Oliy ta’lim muassasalari talabalarida musiqiy madaniyatni shakllantirishning pedagogik asoslarini takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 18.10.2019 Ko`chirib olish
Umurov Zarif Latifboevich Boshlang`ich sinf o`quvchilari ta`limiy muammolariga oid didaktik shart-sharoitlarni takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 12.10.2019 Ko`chirib olish
Taylanova Shokhida Zaynievna Pedagogika oily talim muassasalarida qadriyatlar tizimini rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 12.10.2019 Ko`chirib olish
Turdiboev Dilshod Hamidovich Akademik litseylarda pedagogik texnologiyani qo’llab, geometriyani o’qitish metodikasi va amaliyoti 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (matematika) 07.09.2019 Ko`chirib olish
Zohidova Sanoat Raxmonovna Bo`lajak boshlang`ich sinf o`qituvchilarini kasbiy ijtimoiylashtirish jarayonlarini takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 06.09.2019 Ko`chirib olish
Umurov Zarif Latifboyevich Boshlang`ich sinf o`quvchilari ta`limiy muammolariga oid didaktik shart-sharoitlarni takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 06.09.2019 Ko`chirib olish
Narzieva Nargiza Norkuzievna Umumta’lim maktab o’quvchilarida tayanch kompetensiyalar asosida tadqiqotchilik konikmalarini shakllantirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 05.09.2019 Ko`chirib olish
Fayzullaeva Gulchehra Sharipboevna Adabiy ta’lim uzviyligi asosida o’quvchilarning intellektual salohiyatini rivojlantirish 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (o’zbek adabiyoti) 05.09.2019 Ko`chirib olish
Alimardonov Zoxid Shukurillaevich Oliy harbiy ta’lim muassasalarida bo’lajak ofitserlarning kasbiy kompetentligini takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 05.07.2019 Ko`chirib olish
Djuraev Akbar Salimovich Malaka oshirish jarayonida tinglovchilarning kasbiy malakasini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 31.05.2019 Ko`chirib olish
Toshpulatova Shakhlo Ochilovna O‘quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish (fizika darslari misolida) 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 20.04.2019 Ko`chirib olish
Kaharova Dildora Sidikovna Umumta’lim maktablarida inklyuziv ta’limning pedagogik- psixologik jihatlarini takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 20.04.2019 Ko`chirib olish
Pirmanova Gavxar Nazarkulovna Angliya badiiy merosini o‘rganish talabalarning ingliz tiliga qiziqishini oshirish vositasi sifatida 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 19.04.2019 Ko`chirib olish
Hamroev Gofir Hasanovich Umumiy o‘rta ta’lim tizimida fonetikaga doir o‘quv materiallarining metodik ta’minotini takomillashtirish 13.00.02 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (o‘zbek tili) 19.04.2019 Ko`chirib olish
Davronova Dildora Saidovna Oilada voyaga yetmagan bolalarning ijtimoiy ongini tarbiyalash tizimini rivojlantirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 05.12.2018 Ko`chirib olish
Hazratkulov Mutallib Rashidovich Adabiy ta’limda inshoning o‘rni va uni tashkil etishning ilmiy-metodik asoslari 13.00.02 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (o‘zbek adabiyoti) (pedagogika fanlari) 29.12.2018 Ko`chirib olish
Narzikulova Dilnoza Xashimjonovna Ta’limni axborotlashtirish sharoitida pedagogik nizolarning profilaktik texnologiyalarini takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 21.12.2018 Ko`chirib olish
Eshmamatov Ismoil Absalomovich Zamonaviy axborot texnologiyalari muhitida pedagoglarning axborot-kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslarini shakllantirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 21.12.2018 Ko`chirib olish
Urakov Sherzod Raxmanovich Oliy ta’lim muassasalarida bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashning kompetent yondashuvga asoslangan pedagogik tizimini takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 06.12.2018 Ko`chirib olish
Ibragimov A`lamjon Amrilloyevich Xalq ta’limi xodimlari malakasini oshirish tizimini ko‘p vektorli yondashuv asosida takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 06.12.2018 Ko`chirib olish
Mustafaev Shomurod Normuminovich Globallashuv sharoitida talabalarni g‘oyaviy-estetik tarbiyalash texnologiyasi (badiiy to‘garaklar faoliyati misolida) 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 06.12.2018 Ko`chirib olish
F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi
Shadiyev Usmon Ramazonovich Panjaradagi to'rt zarrachali sistema gamiltonianining spektral xossalari 01.01.01 – «Matematik analiz» ixtisosligi 15.10.2019 Ko`chirib olish
Maxmudov Jamol Maxmud o'gli Bir jinsli boʼlmagan suyuqliklarning gʼovak muhitlarda sizishining matematik modellarini takomillashtirish va tadqiq etish 01.02.05 – Suyuqlik va gaz mexanikasi 24.05.2019 Ko`chirib olish
Sulaymonov Fozil Uralovich Agregatlangan g‘ovak muhitlarda modda ko‘chishining gidrodinamik masalalari 01.02.05 – Suyuqlik va gaz mexanikasi 17.05.2019 Ko`chirib olish
Burnashev Vladimir Fidratovich G‘ovak muhitlarda ko‘p fazali, ko‘p komponentali suyuqliklarning sizishi gidrodinamik modellarining sonli tahlili 01.02.05 – Suyuqlik va gaz mexanikasi 17.05.2019 Ko`chirib olish
Nishonov Utkir Anjiboyevich Qobirg’ali plastinka va sferik qobiqlarning nochiziqli deformasiyalanishi 01.02.04 – Deformasiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi 29.03.2019 Ko`chirib olish
Abdirashidov Ablakul Qurilmalar nochiziqli deformatsiyalanuvchan elementlarining suyuqlik bilan o‘zaro nostatsionar ta’siri 01.02.04 – Deformatsiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi 5.01.2019 Ko`chirib olish
F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi
Meliyev Baxtiyor Abduxomidovich O’rta Zarafshon landshaftlarini tadqiq etishda zamonaviy (aerokosmik, matematik, geoinformatsion) metodlardan foydalanish 11.00.01 – Tabiiy geografiya 06.07.2019 Ko`chirib olish
Xursanov Dunyobek Bahtiyorovich Amudaryo hozirgi deltasi landshaftlarining strukturasi va tabaqalanish qonuniyatlari 11.00.01 – Tabiiy geografiya 20.04.2019 Ko`chirib olish
F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi
Irisqulov Olimjon Jahongirovich XIX asr ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida Samarqand shahrida ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy jarayonlar 07.00.01 ‒ O’zbekiston tarixi 08.10.2019 Ko`chirib olish